Strona główna

Aksjologia(e) wobec współczesnych przemian kulturowych z cyklu Aksjologie współczesności Lublin, dn. 20. 10. 2011 r. „Stara Humanistyka”


Pobieranie 8.72 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar8.72 Kb.
Zakład Aksjologii Kultury

Instytutu Kulturoznawstwa UMCS


Ogólnopolska Konferencja

Aksjologia(e) wobec współczesnych przemian kulturowych

z cyklu Aksjologie współczesności

Lublin, dn. 20. 10. 2011 r.

„Stara Humanistyka”, s. 328.


9.00 – otwarcie Konferencji (Dziekan Wydziału Humanistycznego, Dyrektor Instytutu, Przewodnicząca Konferencji)

9.15 - 9.35 – Dr hab. Andrzej Niemczuk (UMCS), Diagnoza i terapia aksjologii

9.35 - 9.55 – Prof. dr hab. Barbara Kotowa (UAM), Spory wokół aksjologicznego wymiaru kultury

9.55 - 10.15 – Dr Jacek Schindler (UWr.), Aksjologia negatywna we współczesnej kulturze

10.15 - 10.35 – Prof. dr hab. Tadeusz Szkołut (UMCS), O potrzebie estetyki światopoglądowej w kulturze płynnej nowoczesności

10.35 - 10.55 – Dr Marcin Stabrowski (UWr.), Historia i wartości

10.55 - 11.15 – Dr Paweł Nierodka (ŚWSZ w Katowicach), Kryzys w kulturze – metafizyka aksjologii

11.15 - 11.35 – Dyskusja


11.35 - 11.55 – Przerwa na kawę
11.55 - 12.15 – Prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS), Religijność jako wartość w kulturze tradycyjnej

12.35 - 12.55 – Prof. dr hab. Robert T. Ptaszek (KUL), Wartości religijne we współczesnej kulturze

12.55 - 13.15 – Dr Lilia Suchocka (KUL), Poczucie odpowiedzialności jako kategoria psychologiczno-egzystencjalna

13.15 - 13.35 – Dr Agnieszka Doda-Wyszyńska (UAM), Społeczeństwo dobrobytu a pragnienie dobrostanu

13.35 - 13.55 – Mgr Agnieszka Jęczeń, Etyczne implikacje współczesnych estetyzacji

13.55 - 14.15 – Dr Barbara Jedlewska (UMCS), O (nie)odpowiedzialności aksjologicznej menedżerów kultury

14.15 - 14.30 – Dyskusja
14.30 - 15.05 – Przerwa na obiad
15.05 - 15.25 – Prof. dr hab. Sławomir Marzec (KUL, ASP Warszawa), Krytyka artystyczna późnej nowoczesności

15.25 - 15.45 – Dr Anna Kawalec (KUL), Kulturowe wyznaczniki wartościowania dzieł sztuki performatywnej

15.45 - 16.05 – Dr Lidia Kwiatkowska – Frejlich (UMCS), Sposoby formułowania ocen w krytyce artystycznej skierowanej do współczesnej młodzieży

16.05 - 16.25 – Dr Grzegorz Żuk (UMCS), Refleksja jako wartość w edukacji muzealnej

16.25 - 16.45 – Prof. dr hab. Andrzej Radomski (UMCS), Wartości hakerskie jako podstawa społeczeństw informacyjnych

16.45 - 17.05 – Prof. dr hab. Stefan Konstańczak (UZ), Arystokracja ducha – o ciemnej stronie doskonałości moralnej

17.05 - 17.25 – Dyskusja

17.25 - 17.30 – Podsumowanie obrad – Przewodnicząca Konferencji Prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska17.30 – koncert zespołu „Melodia w Polsce” (mgr Sławomir Niemiec)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość