Akt apostazjiPobieranie 5.07 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar5.07 Kb.
DEBAPTISATION Model nr 2

Akt apostazji


Szanowny Panie (Pani),
Zostałem ochrzczony w kościele ................................pod nazwiskiem ................. niedługo po moim urodzeniu dnia ................................ Stwierdzam dziś z żalem, że jestem zaliczany do członków Kościoła. Będę zobowiązany za zmianę tego stanu rzeczy.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę, że kościół nie może odmówić spełnienia takiego żądania zgodnie z art. 36 ustawy N.78-17 z 6 stycznia 1978 odnoszącym się do prostowania danych osobowych:

Osoba, która ma prawo wglądu, może wymagać, żeby były sprostowane, uzupełnione, wyjaśnione, uaktualnione lub usunięte informacje niedokładne, niekompletne, dwuznaczne, przedawnione albo takie, których zbieranie, przekazywanie i przechowywanie jest zabronione. Jeżeli zainteresowany tego zażąda urząd lub instytucja powinna wydać bezpłatnie kopię zmodyfikowanego zapisu”.

Informacja dwuznaczna i przedawniona, o której mówimy, to zaliczanie mnie do członków Waszego kościoła, przypuszczalnie według Waszych zasad z powodu chrztu, który został mi narzucony i którego niniejszym się wyrzekam. Generalnie każda informacja, która mogłaby być rozumiana jako jakikolwiek związek łączący mnie i Kościół jest również przedawniona i proszę o sprostowanie Waszych rejestrów zgodnie z prawem. Ponieważ przetrzymywanie danych przedawnionych jest zabronione (żądam ich usunięcia zgodnie z ustawą), liczę na Waszą uczciwość i wykonanie żądanej zmiany w sposób dokładny, a więc we wszystkich rejestrach Waszej organizacji (w diecezji itd.). Proszę również zgodnie z ustawą o przysłanie mi w ofrankowanej załączonej kopercie kopię każdego dotyczącego mnie dokumentu przed i po modyfikacji jako dowód jej dokonania.W oczekiwaniu pisemnego potwierdzenia, pozostaję z wyrazami szacunku.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy