Strona główna

Akt Erekcyjny budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stasiówce


Pobieranie 10.22 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar10.22 Kb.

Akt Erekcyjny
budowy sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół w Stasiówce


Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym Akt Erekcyjny pod salę gimnastyczną dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół w Stasiówce i całego środowiska wbudowany został.

Niniejszym aktem rozpoczęto ważny etap w tworzeniu bazy dydaktycznej, sportowo - rekreacyjnej i turystycznej


dla społeczności Stasiówki. Obiekt budowany staraniem władz gminnych z inspiracji Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza zaprojektowany został przez Państwo Wiolettę i Pawła Spędzia, zaś jego generalnym wykonawcą jest firma budowlana Handbud z Dębicy, kierowana przez Prezesa Jana Chmurę.

Poświęcenia Aktu Erekcyjnego i placu budowy dokonał ks. Wiesław Majca Proboszcz Parafii pod wezwaniem


Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stasiówce

Wszystko to zaświadczając, pełni dobrej woli akt ten wmurowujemy, by na wieczną rzeczy pamiątkę świadczył


o naszej wspólnej trosce w wychowaniu młodego pokolenia.

Działo się to dnia 30, miesiąca października, Roku Pańskiego 2005 w Stasiówce, województwie podkarpackim, powiecie dębickim, gminie Dębica, w czasie gdy Głową Kościoła Katolickiego był Ojciec Święty Benedykt XVI, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Aleksander Kwaśniewski, Marszałkiem Sejmu Marek Borowski, Marszałkiem Senatu Longin Pastusiak, Premierem Marek Belka, Ministrem Edukacji Narodowej Mirosław Sawicki, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła, Wojewodą Podkarpackim Jan Kurp, Podkarpackim Kuratorem Oświaty Stanisław Rusznica, Starostą Dębickim Stanisław Chmura, Przewodniczącym Rady Gminy Andrzej Knot, Wójtem Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Proboszczem Parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła


w Stasiówce Ks. Wiesław Majca, Dyrektorem Zespołu Szkół w Stasiówce Andrzej Dziadosz

Przesłanie dla potomnych


„Idąc do przodu patrz czy zostawiasz ślady po których mógłbyś wrócić.”

Ewa Lewandowska


Dla udokumentowania tego faktu oraz lepszej wiadomości i świadectwa dla potomnych
akt ten podpisali:

Członek Zarządu Poseł Wiceprzewodniczący Sejmiku

Województwa Podkarpackiego na Sejm RP Województwa Podkarpackiego

dr. hab. Jan Burek Bolesław Bujak Jan Pieniądz

Nadleśniczy Wójt Przewodniczący

Nadleśnictwa Dębica Gminy Dębica Rady Gminy Dębica

Wacław Pankiewicz Stanisław Rokosz Andrzej Knot

Sołtys Ks . Proboszcz Parafii Dyrektor

wsi Stasiówka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła Zespołu Szkół w Stasiówce

Władysław Ciebień w Stasiówce Andrzej Dziadosz

Ks. Wiesław Majca

Stasiówka30 października 2005 roku


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość