Strona główna

Akt zatwierdzający szkolny zestaw programów nauczania I podręcznikóW dla szkoły podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu Na podstawie art. 22a


Pobieranie 267.14 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar267.14 Kb.

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu - Zestaw programów nauczania 2015/2016

AKT

ZATWIERDZAJĄCY

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

dla

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Adama Mickiewicza

w Zabrzu

Na podstawie art. 22a. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi rozporządzeniami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 24.06.2015 r. i opinii Rady Rodziców

dopuszczam do użytku szkolnego

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 września 2015 roku.

Zabrze, 24.06. 2015 r. Dyrektor Szkoły:
Klasy

I A

(int)

I B

(int)

I C

I D

I E


SP 14 / 410 /01C/ 14

„Moje ćwiczenia”. Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3.

B. Szurowska, A.Jegier / Wydaw. MAC/.JUKA


SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410 / 38A / 12

„W rodzinie dzieci Bożych”. Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej (2012). ks. Śmiech T./Wydaw. JEDNOŚĆ

(Nr AZ-1-01/12)


SP 14 / 410 / 66C /13
„Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.”

M. Kłębowska /Wydaw. Egis&Express Publishing
SP 14 / 410 / 08A / 12
Program nauczania języka francuskiego. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3.

A. Kowalska, A.Paciej-Motyl/ Wydaw. Nowela


(Nr DKOS-5002-60/07)

SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu Szkolnego(DO WYBORU:)

SP 14 / 410 / 24 / 02

Program zmodyfikowanych zadań edukacyjnych

SP 14 / 410 / 24A / 11

Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. B.Cholewczyńska W.Lewandowski /

Wyd. Oświatowe FOSZE

SP14 / 410 / 15 / 99

„Tworzymy teatr prawdziwy”SP 14 / 410 / 22 / 01

„Adam Mickiewicz – patronem naszej szkoły”.SP 14 / 410 / 63 / 06

„Mały Ekoturysta”SP 14 / 410 / 69 / 08

„Śląsk – nasz mała ojczyzna”. Program edukacji regionalnej

dla klas I-III.

SP 14 / 410 / 58 / 05

„Ortografek”
II A

(int)

II B

(int)

II C

II D


SP 14 / 410 /01C/ 14

„Moje ćwiczenia”. Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3.

B. Szurowska, A.Jegier / Wydaw. MAC/.JUKA


SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410 / 38A / 12

„W rodzinie dzieci Bożych”. Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej (2012). ks. Śmiech T./Wydaw. JEDNOŚĆ

(Nr AZ-1-01/12)


SP 14 / 410 / 66C /13
„Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.”

M. Kłębowska /Wydaw. Egis&Express Publishing
SP 14 / 410 / 08A / 12
Program nauczania języka francuskiego. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3.

A. Kowalska, A.Paciej-Motyl/ Wydaw. Nowela


(Nr DKOS-5002-60/07)

SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu Szkolnego(DO WYBORU:)

SP 14 / 410 / 24 / 02

Program zmodyfikowanych zadań edukacyjnych

SP 14 / 410 / 24A / 11

Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. B.Cholewczyńska W.Lewandowski /

Wyd. Oświatowe FOSZE

SP14 / 410 / 15 / 99

„Tworzymy teatr prawdziwy”SP 14 / 410 / 22 / 01

„Adam Mickiewicz – patronem naszej szkoły”.SP 14 / 410 / 63 / 06

„Mały Ekoturysta”SP 14 / 410 / 69 / 08

„Śląsk – nasz mała ojczyzna”. Program edukacji regionalnej

dla klas I-III.

SP 14 / 410 / 58 / 05

„Ortografek”
III A

(int)

III B

(int)

III C

III D


SP 14 / 410 / 01A / 09

„Gra w kolory”. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

E. Stolarczyk / Wydaw. JUKA


SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410 / 38A / 12

„W rodzinie dzieci Bożych”. Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej (2012). ks. Śmiech T./Wydaw. JEDNOŚĆ

(Nr AZ-1-01/12)


SP 14 / 410 / 66C /13
„Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.”

M. Kłębowska /Wydaw. Egis&Express Publishing
SP 14 / 410 / 08A / 12
Program nauczania języka francuskiego. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3.

A. Kowalska, A.Paciej-Motyl/ Wydaw. Nowela


(Nr DKOS-5002-60/07)

SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu Szkolnego(DO WYBORU:)

SP 14 / 410 / 24 / 02

Program zmodyfikowanych zadań edukacyjnych

SP 14 / 410 / 24A / 11

Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. B.Cholewczyńska W.Lewandowski /

Wyd. Oświatowe FOSZE

SP14 / 410 / 15 / 99

„Tworzymy teatr prawdziwy”SP 14 / 410 / 22 / 01

„Adam Mickiewicz – patronem naszej szkoły”.SP 14 / 410 / 63 / 06

„Mały Ekoturysta”SP 14 / 410 / 69 / 08

„Śląsk – nasz mała ojczyzna”. Program edukacji regionalnej

dla klas I-III.

SP 14 / 410 / 58 / 05

„Ortografek”SP 14 / 410 / 73 / 15

"Program zajęć terapeutycznych - TUS. Trening umiejętności społecznych".ZESTAW PROGRAMÓW KLAS IV
EDUKACJA

IV A (int)

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

IV B (int)

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

IV C (int)

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

IV D

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

JĘZYK

POLSKI


SP 14 / 410 / 59B / 15


„Słowa z uśmiechem”. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. E. Horwath,

A. Żegleń / WSiP

SP 14 / 410 / 59B / 15

Słowa z uśmiechem”. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. E. Horwath,

A. Żegleń / WSiP


SP 14 / 410 / 59B / 15

Słowa z uśmiechem”. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. E. Horwath,

A. Żegleń / WSiP


SP 14 / 410 / 59B / 15

Słowa z uśmiechem”. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. E. Horwath,

A. Żegleń / WSiP


HISTORIA

I SPOŁECZEŃSTWO

SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
MATEMATYKA

SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


PRZYRODA

SP 14 / 410 / 10B /15


Program nauczania . „Przyrodo, witaj!”/

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson / WSiP
SP 14 / 410 / 10B /15


Program nauczania . „Przyrodo, witaj!”/

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson / WSiP
SP 14 / 410 / 10B /15


Program nauczania . „Przyrodo, witaj!”/

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson / WSiP
SP 14 / 410 / 10B /15


Program nauczania . „Przyrodo, witaj!”/

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson / WSiP

JĘZYK

ANGIELSKI

SP 14 / 410 / 67B / 15

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową z dnia 27 sierpnia 2012 r..

D. Wosińska /Wyd. Nowa Era


SP 14 / 410 / 67B / 15

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową z dnia 27 sierpnia 2012 r..

D. Wosińska /Wyd. Nowa Era


SP 14 / 410 / 67B / 15

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową z dnia 27 sierpnia 2012 r..

D. Wosińska /Wyd. Nowa Era


SP 14 / 410 / 67B / 15

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową z dnia 27 sierpnia 2012 r..

D. Wosińska /Wyd. Nowa Era


JĘZYK

FRANCUSKI

SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/ Wyd. Nowela


SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/ Wyd. Nowela


SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/ Wyd. Nowela


SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/ Wyd. Nowela


MUZYKA

SP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraSP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraSP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraSP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraPLASTYKA

SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


TECHNIKA

SP 14 / 410 / 11C /15

Program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej "Technika na co dzień". E.Bubak, E.Królicka / WSiPSP 14 / 410 / 11C /15

Program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej "Technika na co dzień". E.Bubak, E.Królicka / WSiPSP 14 / 410 / 11C /15

Program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej "Technika na co dzień". E.Bubak, E.Królicka / WSiPSP 14 / 410 / 11C /15

Program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej "Technika na co dzień". E.Bubak, E.Królicka / WSiPZAJ. KOMPUTEROWE

SP 14 / 410 / 17F / 15

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klasy 4-6 szkoły podstawowej.

M. Kęska / Wyd. Nowa Era


SP 14 / 410 / 17F / 15

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klasy 4-6 szkoły podstawowej.

M. Kęska / Wyd. Nowa Era


SP 14 / 410 / 17F / 15

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klasy 4-6 szkoły podstawowej.

M. Kęska / Wyd. Nowa Era


SP 14 / 410 / 17F / 15

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klasy 4-6 szkoły podstawowej.

M. Kęska / Wyd. Nowa Era


RELIGIA

SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)WYCHOWANIE

FIZYCZNE

SP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećSP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećSP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećSP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećWYCHOWANIE

SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
INNE

SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.

SP 14 / 410 / 24 / 02

Program zmodyfikowanych zadań edukacyjnych
SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.

SP 14 / 410 / 24 / 02

Program zmodyfikowanych zadań edukacyjnych
SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.


SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.

ZESTAW PROGRAMÓW KLAS V
EDUKACJA

V A (int)

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

V B (int)

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

V C

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

V D (sport.)

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

JĘZYK

POLSKI

SP 14 / 410 / 59A / 12
„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej. M. Derlukiewicz/ Nowa Era/


SP 14 / 410 / 59A / 12
„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej. M. Derlukiewicz/ Nowa Era/


SP 14 / 410 / 59A / 12
„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej. M. Derlukiewicz/ Nowa Era/


SP 14 / 410 / 59A / 12
„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej. M. Derlukiewicz/ Nowa Era/


HISTORIA

I SPOŁECZEŃSTWO

SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
MATEMATYKA

SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


PRZYRODA

SP 14 / 410 / 10A / 12

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

J. Golanko/ Nowa Era
SP 14 / 410 / 10A / 12

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

J. Golanko/ Nowa Era
SP 14 / 410 / 10A / 12

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

J. Golanko/ Nowa Era
SP 14 / 410 / 10A / 12

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

J. Golanko/ Nowa Era
JĘZYK

ANGIELSKI

SP 14 / 410 / 67A / 12

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową.

M. Kłębowska /Wydaw. Egis


SP 14 / 410 / 67A / 12

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową.

M. Kłębowska /Wydaw. Egis


SP 14 / 410 / 67A / 12

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową.

M. Kłębowska /Wydaw. Egis


SP 14 / 410 / 67A / 12

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową.

M. Kłębowska /Wydaw. Egis


JĘZYK

FRANCUSKI

SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/

Wyd. Nowela
SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/

Wyd. Nowela
SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/

Wyd. Nowela
SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/

Wyd. Nowela
MUZYKA

SP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraSP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraSP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraSP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraPLASTYKA

SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


TECHNIKA

SP 14 / 410 / 11B /12

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki / Nowa Era


SP 14 / 410 / 11B /12

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki / Nowa Era


SP 14 / 410 / 11B /12

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki / Nowa Era


SP 14 / 410 / 11B /12

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki / Nowa Era


ZAJ. KOMPUTEROWE

SP 14 / 410 / 17D / 12

Program nauczania.


Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Kl. IV-VI.

G. Koba / Wyd. MigraSP 14 / 410 / 17D / 12

Program nauczania.


Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Kl. IV-VI.

G. Koba / Wyd. MigraSP 14 / 410 / 17D / 12

Program nauczania.


Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Kl. IV-VI.

G. Koba / Wyd. MigraSP 14 / 410 / 17D / 12

Program nauczania.


Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Kl. IV-VI.

G. Koba / Wyd. MigraRELIGIA

SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)WYCHOWANIE

FIZYCZNE

SP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećSP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećSP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećSP 14 / 410 / 12B /02

„Program wychowania fizycznego dla uczniów klasy sportowej – specjalność lekkoatletyka”

/ J. Kmieć, W. Kmieć


WYCHOWANIE DO ŻYCIA

W RODZINIE

SP 14 / 410 / 60 / 06

Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie - szkoła podstawowa. M. Kłyk/ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

(DKOS-5002-42/05)


SP 14 / 410 / 60 / 06

Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie - szkoła podstawowa. M. Kłyk/ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

(DKOS-5002-42/05)


SP 14 / 410 / 60 / 06

Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie - szkoła podstawowa. M. Kłyk/ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

(DKOS-5002-42/05)


SP 14 / 410 / 60 / 06

Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie - szkoła podstawowa. M. Kłyk/ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

(DKOS-5002-42/05)


WYCHOWANIE

SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
INNE

SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 35 / 02

Międzyszkolny Konkurs Języka FrancuskiegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.

SP 14 / 410 / 24 / 02

Program zmodyfikowanych zadań edukacyjnych
SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 35 / 02

Międzyszkolny Konkurs Języka FrancuskiegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.

SP 14 / 410 / 24 / 02

Program zmodyfikowanych zadań edukacyjnych
SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 35 / 02

Międzyszkolny Konkurs Języka FrancuskiegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.


SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 35 / 02

Międzyszkolny Konkurs Języka FrancuskiegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.

ZESTAW PROGRAMÓW KLAS VI
EDUKACJA

VI A (int)

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

VI B (int)

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

VI C

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

VI D (sport.)

(nr szkolny /

nr dop. MEN)

JĘZYK POLSKI

SP 14 / 410 / 59A / 12
„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej. M. Derlukiewicz/ Nowa Era/


SP 14 / 410 / 59A / 12
„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej. M. Derlukiewicz/ Nowa Era/


SP 14 / 410 / 59A / 12
„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej. M. Derlukiewicz/ Nowa Era/


SP 14 / 410 / 59A / 12
„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej. M. Derlukiewicz/ Nowa Era/


HISTORIA

I SPOŁECZEŃSTWO

SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
SP 14 / 410 / 61A / 12

Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski/ WSiP)
MATEMATYKA

SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


SP 14 / 410 / 19A / 08

„Matematyka wokół nas”. Program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek / WSiP

(DKOS-5002-02/08)


PRZYRODA

SP 14 / 410 / 10A / 12

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

J. Golanko/ Nowa Era
SP 14 / 410 / 10A / 12

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

J. Golanko/ Nowa Era
SP 14 / 410 / 10A / 12

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

J. Golanko/ Nowa Era
SP 14 / 410 / 10A / 12

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

J. Golanko/ Nowa Era
JĘZYK ANGIELSKI

SP 14 / 410 / 67A / 12

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową.

M. Kłębowska /Wydaw. Egis


SP 14 / 410 / 67A / 12

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową.

M. Kłębowska /Wydaw. Egis


SP 14 / 410 / 67A / 12

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową.

M. Kłębowska /Wydaw. Egis


SP 14 / 410 / 67A / 12

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową.

M. Kłębowska /Wydaw. Egis


JĘZYK FRANCUSKI

SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/

Wyd. Nowela
SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/

Wyd. Nowela
SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/

Wyd. Nowela
SP 14 / 410 / 08B / 12

Program nauczania języka francuskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

E. Kobiałka/

Wyd. Nowela
MUZYKA

SP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraSP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraSP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraSP 14 / 410 / 53A / 12

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach/

Nowa EraPLASTYKA

SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


SP 14 / 410 / 62A / 12

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak/ Nowa Era


TECHNIKA

SP 14 / 410 / 11B /12

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki / Nowa Era


SP 14 / 410 / 11B /12

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki / Nowa Era


SP 14 / 410 / 11B /12

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki / Nowa Era


SP 14 / 410 / 11B /12

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki / Nowa Era


ZAJ. KOMPUTEROWE

SP 14 / 410 / 17D / 12

Program nauczania.


Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Kl. IV-VI.

G. Koba / Wyd. MigraSP 14 / 410 / 17D / 12

Program nauczania.


Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Kl. IV-VI.

G. Koba / Wyd. MigraSP 14 / 410 / 17D / 12

Program nauczania.


Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Kl. IV-VI.

G. Koba / Wyd. MigraSP 14 / 410 / 17D / 12

Program nauczania.


Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Kl. IV-VI.

G. Koba / Wyd. MigraRELIGIA

SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)SP 14 / 410 / 39 B/ 13

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program nauczania religii dla klas IV- VI szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek / Wydaw.JEDNOŚĆ

(Nr AZ-2-02/12)WYCHOWANIE FIZYCZNE

SP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećSP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećSP 14 / 410 / 12C /12

„Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji do użytku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Zabrzu” / J. Kmieć, W. KmiećSP 14 / 410 / 12B /02

„Program wychowania fizycznego dla uczniów klasy sportowej – specjalność lekkoatletyka”

/ J. Kmieć, W. Kmieć


WYCHOWANIE DO ŻYCIA

W RODZINIE

SP 14 / 410 / 60 / 06

Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie - szkoła podstawowa. M. Kłyk/ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

(DKOS-5002-42/05)


SP 14 / 410 / 60 / 06

Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie - szkoła podstawowa. M. Kłyk/ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

(DKOS-5002-42/05)


SP 14 / 410 / 60 / 06

Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie - szkoła podstawowa. M. Kłyk/ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

(DKOS-5002-42/05)


SP 14 / 410 / 60 / 06

Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie - szkoła podstawowa. M. Kłyk/ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

(DKOS-5002-42/05)


WYCHOWANIE

SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
SP 14 / 410/ 16 A / 02

Szkolny program wychowawczySP 14 / 410 / 16B / 02

Szkoła promująca zdrowie
INNE

SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 35 / 02

Międzyszkolny Konkurs Języka FrancuskiegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.

SP 14 / 410 / 24 / 02

Program zmodyfikowanych zadań edukacyjnych
SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 35 / 02

Międzyszkolny Konkurs Języka FrancuskiegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.

SP 14 / 410 / 24 / 02

Program zmodyfikowanych zadań edukacyjnychSP 14 / 410 / 73 / 15

"Program zajęć terapeutycznych - TUS. Trening umiejętności społecznych".
SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 35 / 02

Międzyszkolny Konkurs Języka FrancuskiegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.


SP 14 / 410 / 50 / 04

„Ja i moja szkoła”. Program Samorządu SzkolnegoSP 14 / 410 / 35 / 02

Międzyszkolny Konkurs Języka FrancuskiegoSP 14 / 410 / 74 / 15

"DELF ouvre les portes. DELF otwiera drzwi". Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI.


Zabrze, 24.06.2015 r.

str.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość