Strona główna

Akwarium — 15 pkt


Pobieranie 4.95 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar4.95 Kb.

Akwarium — 15 pkt


W akwarium znajdują się rozwielitki (małe skorupiaki, zwane także dafniami). W chwili t = 0 ilość rozwielitek wynosiła 1000. Po każdej jednostce czasu ilość rozwielitek podwaja się. Ponieważ jednak akwarium ma ograniczone rozmiary, więc zbyt wielka ilość rozwielitek powoduje ich wymieranie. Przyjmiemy, że jeśli ilość żyjątek przekroczy 50 tysięcy, wtedy w ciągu najbliższej jednostki czasu rozwielitki nie rozmnażają się, lecz ginie 99% ich populacji.


W wybranym przez siebie języku programowania napisz program(y) rozwiązujące poniższe problemy. Za rozwiązanie każdego z nich możesz otrzymać po 5 punktów.


 1. Oblicz, ile będzie rozwielitek w akwarium po upływie 100 jednostek czasu.

  Wpisz odpowiedź: .............................

  Do oceny oddajesz plik źródłowy o nazwie ..........................., który posłużył Ci do znalezienia powyższej wartości.

 1. Znajdź największą i najmniejszą ilość rozwielitek, jaka znajdowała się w akwarium w okresie rozważanym w poprzednim podpunkcie.

  Wpisz odpowiedzi:

  Największa ilość: ............................ Najmniejsza ilość: ............................

  Do oceny oddajesz plik źródłowy o nazwie ..........................., który posłużył Ci do znalezienia powyższych wartości.


 1. Utwórz tabelkę obrazującą zależność liczby rozwielitek od czasu w okresie od 0 do 25 jednostek. Tabelkę umieść w pliku tekstowym.

  Do oceny oddajesz plik tekstowy o nazwie ........................, który zawiera tabelkę oraz plik źródłowy o nazwie ..........................., który posłużył Ci do wyznaczenia jej treści.

Uwaga:

Jeśli któryś z plików źródłowych posłużył do rozwiązania więcej niż jednego podpunktu zadania, wtedy nazwę tego pliku proszę wpisać przy wszystkich tych podpunktach.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość