Strona główna

Algorytmy i struktury danych. Metody numeryczne


Pobieranie 15.98 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.98 Kb.

     Algorytmy i struktury danych. Metody numeryczne

     (Część 2. Metody numeryczne)

     ECTS 3

Kod przedmiotu

Imię i Nazwisko organizującego

     OMAASDMN2

     dr inż. Oleg Maslennikow

Liczba godzin

w

c

Kurs egzaminacyjny

Egzamin

1

1

15 tygodni zajęć

zaliczenie na ocenę

Kursy poprzedzające

analiza matematyczna, podstawy programowania

Program Ramowy

Cele kursu

Uzyskanie wiedzy w zakresie najważniejszych zagadnień numerycznych i najprostszych metod ich realizacji; zastosowania metod numerycznych w analizie obwodów elektrycznych i naukach przyrodniczych; realizacji komputerowej w/w metod.


Treści kształcenia

Wykłady:

Wprowadzenie do metod numerycznych

Metody rozwiązywania równań nieliniowych (wyznaczenie miejsca zerowego funkcji)

Macierze. Podstawowe operacie i prawa algebry macierzowej

Metody rozwiązywania układów równań liniowych. Metody dokładne

Metody rozwiązywania układów równań liniowych. Metody iteracyjne

Interpolacja i aproksymacja funkcji

Ćwiczenia

Obliczenie funkcji za pomocą szeregów. Metody całkowania numerycznego

Metody rozwiązywania równań nieliniowych (wyznaczenie miejsca zerowego funkcji)

Operacje na macierzach

Dokładne metody rozwiązywania układów równań liniowych

Interpolacja i aproksymacja funkcji
Kształtowanie umiejętności

Kształtowanie u studentów umiejętności samodzielnej pracy projektowo-badawczej w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie analizy postawionego problemu i wybór odpowiedniej metody jego rozwiązania.


Wykaz źródeł (podręczników i skryptów)

 1. Fortuna Z., Macuków B., Wąsowski J. Metody numeryczne. WNT, 1982, 1998 (seria podręczniki akademickie).

 2. Baron B. Metody numeryczne w Turbo-Pascalu. Helion, 1995.

 3. Kiełbasiński A., Schwetlick H. Numeryczna algebra liniowa. WNT, 1992.

 4. Bjorck A., Dahlquist G. Metody numeryczne, PWN, 1987.

 5. Jankowscy J. i M. Przegląd metod i algorytmów numerycznych. WNT, 1981.

 6. Kaczorek T. Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice. WNT, 1998.

 7. Stoer J. Wstęp do metod numerycznych. PWN, 1979.

 8. Ralston A. Wstęp do analizy numerycznej. WNT, 1975.

 9. Legras J. Praktyczne metody analizy numerycznej. WNT, 1974.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość