Alkohole – WŁAŚciwości chemiczne alkohole ulegają reakcji z niektórymi aktywnymi metalamiPobieranie 6.5 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.5 Kb.
ALKOHOLE – WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE
Alkohole ulegają reakcji z niektórymi aktywnymi metalami, takimi jak sód, potas, magnez czy glin. Reakcja ta przebiega z rozszczepieniem wiązania między tlenem a wodorem w grupie hydroksylowej. W jej wyniku powstają alkoholany i wydziela się wodór. Proces zachodzi najłatwiej dla alkoholi I-o rzędowych, znacznie trudniej dla III-o rzędowych. Zajście tej reakcji świadczy o tym, że alkohole wykazują cechy słabego kwasu.
Reakcja z aktywnymi metalami.


Powstała sól mocnej zasady i słabego kwasu – alkoholan; ulega on w wodzie hydrolizie zasadowej.
Kolejną ważną reakcją charakterystyczną dla alkoholi jest reakcja z fluorowcowodorami, która przebiega z rozerwaniem wiązania między węglem z reszty węglowodorowej a tlenem z grupy hydroksylowej. Proces ten zachodzi najłatwiej z jodowodorem, a trudniej z chlorowodorem. Łatwość zachodzenia reakcji zależy też od rzędowości alkoholu. Najbardziej reaktywne w tej reakcji są alkohole trzeciorzędowe.


Podstawianie grupy –OH atomem fluorowca.


Inną ważną reakcją alkoholi jest eliminacja cząsteczki wody (dehydratacja) prowadząca do powstania alkenu. Zachodzi ona pod wpływem mocnych, stężonych kwasów (np. H2SO4) lub w wysokiej temperaturze w obecności katalizatora. Najłatwiej tej reakcji ulegają, z uwagi na jej mechanizm, alkohole trzeciorzędowe, trudniej pierwszorzędowe.
Dehydratacja.


Grupa hydroksylowa może ulegać utlenianiu w wyniku działania utleniacza do aldehydów (z alkoholi I-o rzędowych) lub ketonów (z alkoholi II-o rzędowych). Utlenianie alkoholi III-o rzędowych jest niemożliwe. Ten typ reakcji zostanie szerzej przedstawiony przy omawianiu aldehydów i ketonów.


Utlenianie grupy –OH.


Alkohole reagują z kwasami karboksylowymi z utworzeniem estrów w reakcji estryfikacji. W procesie tym największą reaktywność wykazują alkohole I-o rzędowe.


Reakcja estryfikacji.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy