Strona główna

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce obchodzi 10-lecie na Dolnym Śląsku


Pobieranie 38.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar38.69 Kb.

Wrocław, 28.02.2014 r.
Firmy amerykańskie stworzyły tysiące nowych miejsc pracy i dokonały wielomilionowych inwestycji na terenie Dolnego Śląska
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce obchodzi 10-lecie na Dolnym Śląsku
W tym roku wrocławski odział Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce świętuje 10-lecie swojej działalności. Członkowie Izby zatrudniają w regionie ponad 50 tysięcy pracowników i  zainwestowali dotychczas prawie półtora miliarda złotych na Dolnym Śląsku. W obchodach jubileuszu, poza przedsiębiorcami, wzięli udział goście specjalni Stephen Mull, Ambasador USA w Polsce oraz Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Priorytetem Izby na Dolnym Śląsku jest zmniejszenie barier inwestycyjnych oraz wypracowanie rozwiązań, przyczyniających się do wzrostu popularności regionu wśród inwestorów. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce od początku swojej działalności we Wrocławiu wspiera działalność przedsiębiorców w regionie. Organizuje cykliczne spotkania biznesowe poświęcone m.in. tematom z dziedziny prawa pracy, działalności specjalnych stref ekonomicznych i instrumentom wsparcia przedsiębiorców. Wśród zapraszanych gości są zarówno przedstawiciele władz administracyjnych, jak i dyplomaci, wybitni ekonomiści oraz osoby ze świata mediów. Celem wydarzeń jest zintegrowanie managerów firm działających na Dolnym Śląsku, ich partnerów biznesowych oraz klientów, wymiana doświadczeń oraz wypracowywanie dobrych praktyk współpracy w regionie.Dolny Śląsk znajduje się w polskiej czołówce, jeżeli chodzi o zagraniczne inwestycje bezposrenie – mówi Joanna Bensz, Dyrektor AmCham we Wrocławiu i człone zarządu AmCham w Polsce. Szacuje się, że co piąta inwestycja zagraniczna umiejscowiona jest właśnie w naszym regionie, a blisko co trzecia spółka zarejestrowana we Wrocławiu posiada zagraniczny kapitał. Największymi inwestorami spoza UE Amerykanie, w stolicy województwa utworzyli ponad 90 firm.

Firmy zrzeszone w AmCham bezpośrednio zatrudniają ponad 17 tysięcy pracowników w regionie. Warto podkreślić, że często z każdym nowo utworzonym miejscem pracy w firmach produkcyjnych wiąże się powstanie 3 dodatkowych w firmach współpracujących, u partnerów i dostawców. Toteż w wyniku obecności amerykańskich przedsiębiorców w regionie pracę znalazło dotąd ponad 50 tysięcy osób.Z okazji jubileuszu AmCham we Wrocławiu, w piątek 28 lutego, obyło się Śniadanie Biznesowe, w którym uczestniczył Stephen Mull, Ambasador USA oraz Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Podczas spotkania podsumowywano działalność oddziału Izby, rozmawiano na temat rozwoju gospodarczego kraju i regionu oraz przyciągnięciu dalszych inwestycji.

Amerykańskie firmy miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarki Polski, a Amerykańska Izba Handlowa odegrała istotną rolę w pozyskaniu dużej liczby amerykańskich inwestycji w Polsce. Dziś Izba zrzesza ponad 300 amerykańskich firm, a szacuje się, że na terenie kraju w oddziałach amerykańskich spółek pracuje 200 000 Polaków powiedział Stephen Mull, Ambasador USA w Polsce. Nie jest zaskoczeniem, że Polska jest nadal atrakcyjnym miejscem dla amerykańskich inwestycji dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom, dobrej infrastrukturze i strategicznemu położeniu.
Wrocławski oddział Izby, od 10 lat jest reprezentowany przez PM Group – firmę członkowską AmChamu w Polsce, która również we Wrocławiu ma swoją główną siedzibę. Joanna Bensz, członek zarządu firmy od początku pełni rolę Dyrektora Biura we Wrocławiu. Jedną z aktywności AmCham we Wrocławiu jest działanie na rzecz polepszenia klimatu inwestycyjnego w Polsce. Biuro jako pierwsze rozpoczęło starania o wypromowanie i uzyskanie poparcia w regionie dla umowy TTIP – Porozumienia o Wolnym Handlu pomiędzy USA a UE. Umowa zapewnić ma ujednolicenie przepisów celnych i administracyjnych w celu ułatwienia wymiany handlowej pomiędzy gospodarkami. AmCham blisko współpracuje m.in. z trzema specjalnymi strefami ekonomicznymi w regionie, w których funkcjonuje łącznie już ponad 200 podmiotów. Atutem stref są nie tylko zwolnienia podatkowe oraz dobrze przygotowane tereny inwestycyjne ale również pomoc w procedury administracyjnych na etapie inwestycji i opieka poinwestycyjna.

Informacje dodatkowe:

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (American Chamber of Commerce in Poland – AmCham) jest obecna w Polsce od 1990 roku. Celem działania Izby jest aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego. Wśród członków AmCham jest obecnie ponad 320 firm z kapitałem amerykańskim, których łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 20 miliardów dolarów i które stworzyły ponad 180 000 miejsc pracy. Więcej informacji na: www.amcham.pl
KONTAKT

Anita Kowalska

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

e: anita.kowalska@amcham.pl

m: 696 024 104Krzysztof Kulasza

24/7Communication

e: krzysztof.kulasza@247.com.pl

m: 505 103 529©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość