Strona główna

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czwartym kwartale 2010r


Pobieranie 19.12 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.12 Kb.


Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów

w czwartym kwartale 2010r.
Poniższe zestawienie przygotowano na podstawie informacji otrzymanych
z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czwartym kwartale 2010r.

 • W województwie dolnośląskim, stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający;

 • w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany oraz amofoskę był słaby ( przyczyną jest znikome zainteresowanie ze strony rolników) a zaopatrzenie w siarczan potasu oraz superfosfat potrójny granulowany 46 % oceniono jako średnie. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy określono jako dobry ;

 • w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy nadal określono na wystarczający;

 • w województwie lubuskim występuje brak popytu lub mały popyt na nawozy fosforowe oraz amofoskę 4:16:18 a także na siarczan potasu, pozostałe nawozy występują w stopniu wystarczającym;

 • w województwie łódzkim jako wystarczające określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe. Superfosfat pojedynczy granulowany jest do nabycia jedynie w 40% punktów sprzedaży , superfosfat potrójny granulowany 46 % - w 25% punktów sprzedaży, sól potasowa – w 85% punktów sprzedaży. Siarczanu potasu brakuje w 75% punktów sprzedaży. Polifoski są dostępne u około 90% dystrybutorów. Amofoski brakuje w około 90% punktów sprzedaży.

 • w województwie małopolskim stan zaopatrzenia w większość analizowanych nawozów określono na dobry lub wystarczający, jedynie zaopatrzenie w siarczan potasu jest słabe a w amofoskę bardzo słabe;

 • w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, braki uzupełniane są na bieżąco;

 • w województwie opolskim nadal nie występuje na rynku siarczan potasu, natomiast nawozy fosforowe oraz amofoska i polifoska 4:12:32 sprowadzane są na zamówienie. stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy jest wystarczający. W wielu przypadkach na terenie woj. opolskiego ceny są negocjowane bezpośrednio z odbiorcą ( w zależności od ilości ),
 • w województwie podkarpackim nadal brak w handlu superfosfatu potrójnego granulowanego 46 %;

 • w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe jest dobry, niedobory występują w zaopatrzeniu w superfosfat potrójny granulowany 46% , sól potasową, polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę. Superfosfat pojedynczy granulowany, polifoska 8:24:24 polifoska 6:20:130 zamawiane są w miarę potrzeb.

 • w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry, dostawa jest realizowana na życzenie rolnika w ciągu kilku dni, superfosfat potrójny granulowany 40% występuje w wersji wzbogaconej,

 • w województwie śląskim zaopatrzenie w nawozy fosforowe realizowane jest wyłącznie na zamówienie, nadal występuje brak: siarczanu potasu i polifoski 4:16:18 oraz amofoski. Pozostałe nawozy dostarczane są w ilości wystarczającej;

 • w województwie świętokrzyskim stan zaopatrzenia w siarczan potasu, superfosfat potrójny granulowany 46% , polifoskę 4:12:32 określono jako słaby. Występują braki w zaopatrzeniu w amofoskę. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy jest dobry;

 • w województwie warmińsko-mazurskim brak danych o superfosfacie potrójnym granulowanym 46 %, o siarczanie potasu oraz o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające;

 • w województwie wielkopolskim mniej popularne: superfosfat pojedynczy granulowany oraz sól potasowa - zastępowane są nawozami wieloskładnikowymi, nie sprowadza się superfosfatu potrójnego granulowanego 46 % - w zamian oferowany jest superfosfat pylisty 40% ( średnia cena 137,00 zł/dt.). Polifoska 4:12:32 jest nawozem mało popularnym, ze względu na to, że jest przeznaczona pod specyficzne uprawy, amofoska także jest mało popularna wśród rolników, wykorzystywana głównie w uprawach ogrodniczych. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające, okresowe braki są uzupełniane w ciągu 1-4 tygodni.

 • w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

W województwach pomorskim i wielkopolskim do analizy przyjęto superfosfat potrójny 40%, a nie 46% jak w pozostałych województwach. W województwie wielkopolskim nie produkuje się superfosfatu 46%, a w pomorskim superfosfat 40% występuje w wersji wzbogaconej.

Popyt na pozostałe nawozy w omawianych województwach był wystarczający.Najniższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się następująco (Tabela 2):

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie lubuskim 72,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie lubelskim 73,00 zł/dt,

- mocznik w województwie zachodniopomorskim 100,00 zł/dt;nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 60,00 zł/dt;

- superfosfat potrójny granulowany 46% w województwie podlaskim 125,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie podlaskim 118,00 zł/dt,

- siarczan potasu w województwie kujawsko-pomorskim 167,32 zł/dt;

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie lubuskim 121,50 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie lubuskim 121,50 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie lubuskim 109,50 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie wielkopolskim 80,00 zł/dt.

Najwyższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się na następującym poziomie (Tabela 3):

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie lubuskim 172,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie podlaskim 130,00 zł/dt

- mocznik w województwie małopolskim 185,00 zł/dt;nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 146,00 zł/dt w województwie łódzkim ;

- superfosfat potrójny granulowany 46% 242,00 zł/dt w województwie pomorskim ;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 260,00 zł/dt w województwie podkarpackim ;

- siarczan potasu 342,00 zł/dt w województwie wielkopolskim

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 - 230,00 zł/dt w województwie małopolskim;- polifoska 6:20:30- 230,00 zł/dt w województwie małopolskim;

- polifoska 4:12:32 – 195 ,00 zł/dt w województwie pomorskim

- amofoska180,00 zł/dt w województwie podkarpackim

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do IV kwartału 2009r. (tabela 1) nadal w wielu województwach widoczny jest spadek lub w niewielu przypadkach nieznaczny wzrost cen wszystkich nawozów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Województwa w których ceny nawozów ( głównie azotowych) wzrosły to: dolnośląskie , kujawsko pomorskie, lubelskie, opolskie, świętokrzyskie, podlaskie , świętokrzyskie i wielkopolskie.Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139zł. , zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za IV kwartał 2010r., dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku, na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw (Wykres 2).W cenach minimalnych ceny czystego składnika w moczniku i saletrze amonowej kształtują się na zbliżonym poziomie (Wykres 1).

Dla nawozów fosforowych nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w niektórych województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży superfosfatu potrójnego granulowanego 46%, a w województwie opolskim również superfosfatu pojedynczego granulowanego. Z analizy posiadanych danych wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – fosfor, jest tańszy w superfosfacie potrójnym granulowanym 46%., niż w superfosfacie pojedynczym granulowanym. Prawidłowość ta dotyczy większości województw (Wykresy 3,4)

Dla nawozów potasowych również nie posiadamy wszystkich danych, gdyż
w niektórych województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu
Z analizy posiadanych danych wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik –potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu . Prawidłowość ta dotyczy większości województw (Wykresy 5,6)

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny minimalne czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. Wśród cen minimalnych czystego składnika w niższych granicach kształtują się ceny polifoski 6:20:30, natomiast drożej wypadają polifoska 4:12:32 oraz amofoska. Ceny maksymalne czystego składnika w analizowanych nawozach zachowują się podobnie – najdrożej czysty składnik wypada w polifosce 4:12:32 oraz amofosce (Wykresy 7,8).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość