Strona główna

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2012 r


Pobieranie 18.34 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.34 Kb.


Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów

w kwietniu 2012 r.
Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w kwietniu 2012r.

Zaopatrzenie w nawozy:

 • W województwie dolnośląskim zaopatrzenie w nawozy azotowe jest dobre a stan zaopatrzenia w pozostałe analizowane nawozy określono jako wystarczający ;

 • w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany oceniono jako bardzo słaby. Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony
  40 %, siarczan potasu, oraz amofoskę było średnie. Stan zaopatrzenia w pozostałe analizowane nawozy określono jako dobry ;

 • w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy dalej jest wystarczający;

 • w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający;

 • w województwie łódzkim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe których ilość jest wystarczajaca, a także w polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 (występują w 75% punktów sprzedaży). Polifoska 4:12:32 oraz sól potasowa występowały w stopniu dostatecznym (w 55% oraz 65% punktów sprzedaży). Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat pojedyńczy granulowany (w 30 % punktów sprzedaży) a także siarczan potasu (w 20 % punktów sprzedaży). Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40% było bardzo słabe – występował jedynie w 10% punktów sprzedaży a amofoska jedynie w 5% punktów sprzedaży.

 • w województwie małopolskim jako dobry określono stan zaopatrzenia we wszystkie nawozy oprócz superfosfatu wzbogaconego 40 %, który występował w stopniu wystarczającym oraz amofoski, której nadal brak na rynku.

 • w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, fosforowe potasowe i wieloskładnikowe jest wystarczający i w miarę potrzeb uzupełniany na bieżąco.

 • w województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową
  a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występują na rynku siarczan potasu a także superfosfat pojedynczy granulowany.

 • w województwie podkarpackim - brak niektórych nawozów w poszczególnych punktach sprzedaży wynika z małego zapotrzebowania rolników. Sprzedawcy dostosowują asortyment do potrzeb nabywców.

 • w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasowa oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest wystarczający, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% , polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę ( są zamawiane sporadycznie). Siarczanu potasu nadal brak jest w ofercie.

 • w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu, polifoski 4:12:32 oraz amofoski są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni;

 • w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, oraz polifoskę 8:24:24 jest wystarczający. Nadal występuje brak: siarczanu potasu, superfosfatu pojedynczego granulowanego i superfosfatu wzbogaconego 40% ale nawozy te sprowadzane są na zamówienie. Występują również braki polifoski 4:16:18 oraz polifoski 4:16:18 a także amofoski.

 • w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz siarczan potasu. Odnotowano braki w dostawach superfosfatu potrójnego granulowanego a także amofoski do punktów sprzedaży;

 • w województwie warmińsko-mazurskim brak danych o siarczanie potasu oraz
  o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające;

 • w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w nawozy azotowe oraz wieloskładnikowe, sól potasową i superfosfat wzmocniony 40% jest wystarczające, okresowe braki są uzupełniane w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany oraz siarczan potasu występują w 40% punktów zaopatrzenia w nawozy. Amofoska występuje w 20% badanych punktów sprzedaży.

 • w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.Ceny nawozów;

Najniższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się następująco (Tabela 2):

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie łódzkim 130,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie pomorskim 118,00 zł/dt,

- mocznik w województwie łódzkim 150,00 zł/dt,nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie łódzkim 82,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie zachodniopomorskim 104,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie łódzkim 145,00 zł/dt,

- siarczan potasu w województwie łódzkim 195,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie łódzkim 182,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim 177,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie zachodniopomorskim 165,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie pomorskim 114,00 zł/dt.

Najwyższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się na następującym poziomie (Tabela 3):

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie małopolskim 166,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie podlaskim 157,00 zł/dt;

- mocznik w województwie podkarpackim i małopolskim 200,00 zł/dt;nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 190,00 zł/dt w województwie łódzkim ;

- superfosfat wzbogacony 40%, 242,00 zł/dt w województwie pomorskim ;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 269,00 zł/dt w województwie lubuskim ;

- siarczan potasu 290,00 zł/dt w województwie małopolskim ;

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 - 260,00 zł/dt w województwie małopolskim- polifoska 6:20:30- 270,00 zł/dt w województwie pomorskim

- polifoska 4:12:32 – 230 ,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- amofoska 188,00 zł/dt w województwie łódzkim.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do marca 2011r. (tabela 1), widoczne jest że w większości wypadków maksymalne ceny nawozów wykazują tendencję wzrostową. Spadek cen obserwujemy w 15 przypadkach na 176 pozycji. Najwyższy spadek ceny wystąpił w województwie podkarpackim dla siarczanu potasu


o 17,65%.

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139zł. , zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za kwiecień 2012r. , dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku, na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw (Wykres 2). Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja. (Wykres 1).

Dla nawozów fosforowych nie posiadamy danych ze wszystkich województw a na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest, że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym, wyjątkiem jest tu województwo pomorskie (Wykresy 3,4).

Dla nawozów potasowych również nie posiadamy wszystkich danych, gdyż
w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu.
Z analizy posiadanych danych wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw (Wykresy 5,6).

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny minimalne czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. (Wykresy 7,8).


Przygotowała Beata Filipiak , Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość