Strona główna

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2012 r


Pobieranie 18.93 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.93 Kb.


Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów

w lutym 2012 r.
Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w lutym 2012r.

Zaopatrzenie w nawozy:

 • W województwie dolnośląskim, stan zaopatrzenia we wszystkie nawozy określono jako wystarczający,

 • w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany oceniono jako bardzo słaby. Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony
  40 %, siarczan potasu, polifoskę 8:24:24 oraz amofoskę było średnie. Stan zaopatrzenia w pozostałe analizowane nawozy określono jako dobry ;

 • w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy dalej jest wystarczający;

 • w województwie lubuskim stan zaopatrzenia nawozy azotowe , sól potasową oraz nawozy wieloskładnikowe jest wystarczający natomiast jako niewystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe i siarczan potasu.

 • w województwie łódzkim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, polifoskę 8:24:24 (występuje w 75% punktów sprzedaży), oraz polifoskę 6:20:30 (występuje w 90 % punktów sprzedaży). Polifoska 4:12:32 oraz sól potasowa występowały w stopniu dostatecznym (w 60% punktów sprzedaży). Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40%, (w 35 % punktów sprzedaży) a także siarczan potasu (w 45 % punktów sprzedaży) oraz amofoskę ( w 30% punktów sprzedazy). Zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy było bardzo słabe – występował jedynie w 20% punktów sprzedaży.

w województwie małopolskim jako dobry określono stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, oraz polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30. Sól potasowa i polifoska 4:12:32 występowały w stopniu wystarczającym. Słabe było zaopatrzenie w siarczan potasu i superfosfat wzbogacony
40 %. Nadal brak na rynku amofoski, w sprzedaży są inne nawozy wieloskładnikowe: potafoska i unifoska

 • w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, fosforowe potasowe i wieloskładnikowe jest wystarczający i w miarę potrzeb uzupełniany na bieżąco. Jedynie superfosfat pojedynczy granulowany oraz amofoska występują w niewielkiej ilości.

 • w województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową
  a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występują na rynku siarczan potasu a także superfosfat pojedynczy granulowany.

 • w województwie podkarpackim - stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający.

 • w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasowa oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest wystarczający, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% , polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę ( są zamawiane sporadycznie). Siarczanu potasu nadal brak jest w ofercie.

 • w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni;

 • w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, oraz polifoskę 8:24:24 jest wystarczający. Nadal występuje brak: siarczanu potasu, superfosfatu pojedynczego granulowanego i superfosfatu wzbogaconego 40% ale nawozy te sprowadzane są na zamówienie. Występują również braki polifoski 4:16:18 oraz polifoski 4:16:18 a także amofoski.

 • w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 , siarczan potasu oraz superfosfat potrójny granulowany. Odnotowano braki w dostawach amofoski do punktów sprzedaży;

 • w województwie warmińsko-mazurskim brak danych o siarczanie potasu oraz
  o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające;

 • w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w nawozy azotowe oraz wieloskładnikowe jest wystarczające, okresowe braki są uzupełniane w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany oraz sól potasowa są nawozami mniej popularnymi i zastępowane są nawozami wieloskładnikowymi. Polifoski 4:12:32 oraz 4:16:18 również są mało popularne wśród rolników. Brak informacji o superfosfacie wzmocnionym 40% oraz o siarczanie potasu.

 • w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.Ceny nawozów;

Najniższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się następująco (Tabela 2):

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie zachodniopomorskim 116,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie pomorskim 112,00 zł/dt,

- mocznik w województwie łódzkim 135,00 zł/dt;nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie podlaskim 83,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie łódzkim 82,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie podlaskim 145,00 zł/dt,

- siarczan potasu w województwie łódzkim 195,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim 184,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie lubuskim 176,50 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie mazowieckim 150,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim 111,00 zł/dt.

Najwyższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się na następującym poziomie (Tabela 3):

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podkarpackim 180,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie podkarpackim 180,00 zł/dt;

- mocznik w województwie podkarpackim 200,00 zł/dt;nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 190,00 zł/dt w województwie łódzkim ;

- superfosfat wzbogacony 40%, 242,00 zł/dt w województwie pomorskim ;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 269,00 zł/dt w województwie lubuskim ;

- siarczan potasu 380,00 zł/dt w województwie śląskim ;

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 - 248,00 zł/dt w województwie podlaskim- polifoska 6:20:30- 239,00 zł/dt w województwie podlaskim

- polifoska 4:12:32 – 217 ,00 zł/dt w województwie łódzkim;

- amofoska 189,00 zł/dt w województwie łódzkim.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do lutego 2011r. (tabela 1), widoczne jest że spadek cen nawozów w stosunku do analogicznych okresów ubiegłego roku w większości województw został zatrzymany. Spadki cen obserwujemy sporadycznie i jedynie w 3 przypadkach zostało przekroczone 20% spadku cen.

W większości wypadków maksymalne ceny nawozów wykazują tendencję wzrostową. W województwie lubelskim obserwujemy wysokie wzrosty cen wszystkich nawozów (oprócz siarczanu potasu – dla którego odnotowano niewielki spadek ceny ).

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139zł. , zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za luty 2012r. , dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku, na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw (Wykres 2). Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja. (Wykres 1).

Dla nawozów fosforowych nie posiadamy danych ze wszystkich województw a na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest, że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym, wyjątkiem jest tu województwo pomorskie (Wykresy 3,4).

Dla nawozów potasowych również nie posiadamy wszystkich danych, gdyż
w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu.
Z analizy posiadanych danych wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu, wyjątkiem jest tu województwo lubuskie. Prawidłowość ta dotyczy wszystkich pozostałych województw (Wykresy 5,6).

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny minimalne czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. (Wykresy 7,8).Przygotowała Beata Filipiak , Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość