Strona główna

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2013r


Pobieranie 19.03 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.03 Kb.


Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów

w maju 2013r.
Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2013r.

Zaopatrzenie w nawozy:

 • W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia w większość analizowanych nawozów określono jako wystarczający. Występują braki w sprzedaży superfosfatu pojedynczego granulowanego, oprócz terenu powiatu milickiego;

 • w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany oceniono jako bardzo słaby, superfosfat wzbogacony 40%polifoskę 8:24:24 i amofoskę jako średni, w siarczan potasu jako słaby. Zaopatrzenie w nawozy azotowe oraz sól potasową oraz pozostałe polifoski oceniono jako dobre;

 • w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy dalej jest wystarczający;

 • w województwie lubuskim stan zaopatrzenia w nawozy fosforowe określono jako niewystarczający. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające;

 • w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie w saletrę amonową której ilość jest wystarczająca. Polifoska 8:24:24 , polifoska 6:20:30 oraz saletrzak – nawozy te występują w 75 % punktów sprzedaży i zaopatrzenie określono jako dobre. Jako dostateczne oceniono zaopatrzenie w mocznik i sól potasową (były dostępne w 65% i 60% punktów sprzedaży). Słabe zaopatrzenie było
  w superfosfat pojedyńczy granulowany (był dostępny w 35 % punktów sprzedaży), superfosfat wzbogacony 40% (był dostępny w 15 % punktów sprzedaży), siarczan potasu (był dostępny w 20 % punktów sprzedaży), polifoskę 4:12:32, (dostępna
  w 45% punktów sprzedaży). Bardzo słabe było zaopatrzenie w amofoskę (w 10% punktów sprzedaży);

 • w województwie małopolskim jako wystarczający określono stan zaopatrzenia
  w mocznik, superfosfat wzbogacony granulowany 40% oraz polifoskę 8:20:30 , jako dobry określono stan zaopatrzenia w saletr amonową i saletrzak, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową , siarczan potasu oraz polifoskę 6:22:24. Słabe było zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz siarczan potasu, a amofoska nie występowała w żadnym badanym punkcie sprzedaży, dostępne były inne nawozy wieloskładnikowe: Potafoska, Unifoska, Polifoska M (5:16:24) o składzie zbliżonym do amofoski;

 • w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono jako dobry, nawozy o które pytają klienci są dostępne. Występuje chwilowy niedobór niektórych nawozów fosforowych . Stan zaopatrzenia w nawozy potasowe i polifoski jest dobry a amofoska występuje w nielicznych punktach;

 • w województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową
  a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane
  są na zamówienie. Nadal nie występują na rynku siarczan potasu a także superfosfat pojedynczy granulowany;

 • w województwie podkarpackim stan zaopatrzenia w superfosfat wzbogacony 40%, siarczan potasu oraz amofoskę określono jako wystarczający, natomiast zaopatrzenie w pozostałe nawozy jako dobry;

 • w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę jest niedobry (są zamawiane sporadycznie), w pozostałe nawozy jest wystarczające są zamawiane w miarę potrzeb. Brak w ofercie siarczanu potasu;

 • w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu, polifoski 4:12:32 oraz amofoski są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni;

 • w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, oraz polifoskę 8:24:24 i polifoskę 4:20:30 jest wystarczający. Nadal występuje brak: siarczanu potasu, nawozów fosforowych oraz polifoski 4:16:18, ale nawozy te sprowadzane są na zamówienie. Występują braki na rynku amofoski;

 • w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w superfosfat potrójny granulowany 40%, siarczan potasu oraz polifoskę 4:12:32 jest słaby, natomiast w pozostałe nawozy dobry. Brak na rynku amofoski;

 • w województwie warmińsko-mazurskim brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające;

 • w województwie wielkopolskim stan w zaopatrzeniu w nawozy azotowe jest wystarczający. Zadowalającą dostępność określono w nawozy potasowe, superfosfat wzbogacony 40% oraz wieloskładnikowe, mimo występujących okresowych braków w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany występuje jedynie w 20% punktów zaopatrzenia w nawozy, ale jest on mniej popularnym nawozem i jest zastępowany nawozami wieloskładnikowymi;

 • w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy
  jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów;

Najniższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się następująco (Tabela 2):

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podlaskim 122,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie warmińsko mazurskim 110,50 zł/dt,

- mocznik w województwie lubuskim 157,00 zł/dt,nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie łódzkim 82,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie zachodniopomorskim 135,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie zachodniopomorskim 156,00 zł/dt,

- siarczan potasu w województwie zachodniopomorskim 145,80 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim 190,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim 179,50 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie zachodniopomorskim 139,50 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim120,00 zł/dt.

Najwyższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się na następującym poziomie (Tabela 3):

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podkarpackim 180,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie pomorskim,00 zł/dt;

- mocznik w województwie małopolskim 220,00 zł/dt;nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie lubuskim 176,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40%, w województwie pomorskim 242,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie lubuskim 260,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie śląskim 292,00 zł/dt;

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 - w województwie podkarpackim 300,00 zł/dt;- polifoska 6:20:30- w województwie podkarpackim 300,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 –w województwie małopolskim 240,00 zł/dt;

- amofoska - w województwie łódzkim 186,00 zł/dt.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do maja 2012r.


(tabela 1), widoczne jest że w większości wypadków maksymalne ceny nawozów wykazują tendencję wzrostową lub stagnację, jednakże poziom tych przyrostów jest niewysoki, a przyrost cen powyżej 30% wystąpił tylko w przypadku superfosfatu wzbogaconego 40% w woj. zachodniopomorskim.

Spadek cen obserwujemy natomiast we wszystkich województwach oprócz woj. podkarpackiego, w 54 przypadkach na 176 pozycji (30,6%). Najwyższy spadek ceny wystąpił w województwie wielkopolskim dla superfosfatu pojedynczego granulowanego o 42,29 %.Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139zł, zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg, więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. – cena 1 kg fosforu


równa się 3,02 zł).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za maj 2013r.,


dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje
w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw (Wykres 2). Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja. (Wykres 1).

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest,


że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym, wyjątkiem jest tu województwo pomorskie. (Wykresy 3,4).

Dla nawozów potasowych nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu.


Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak
i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż
w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw (Wykresy 5,6).

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny minimalne czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. (Wykresy 7,8).


Przygotowała Małgorzata Pucek, Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość