Strona główna

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2016r


Pobieranie 18.88 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.88 Kb.Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2016r.
Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w styczniu 2016r.

Zaopatrzenie w nawozy:

 • W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

 • w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, Wap Mag, sól potasową, polifoski 6:20:30 oraz 4:12:32 oceniono jako dobry, w superfosfat wzbogacony 40% , wapno węglanowe, dolomit mielony, polifoskę 8:24:24 i amofoskę, jako średni, w superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu, wapno tlenkowe CaO min. 80%,jako słaby a wapno magnezowo tlenkowe 50% jako bardzo słaby,

 • w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

 • w województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający, nie występował superfosfat pojedynczy granulowany,

 • w województwie łódzkim jako dobre określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe występują w 94-97% punktów sprzedaży. Jako średnie określono zaopatrzenie w sól potasową w 79% punktów sprzedaży oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 w 70% i 79% punktów sprzedaży,. Dostateczne – polifoska 4:12:32 – w 52% punktów. Poziom słaby – superfosfat pojedynczy granulowany w 48% punktów sprzedaży oraz superfosfat wzbogacony 40% - w 45%punktów, siarczan potasu w 33% punktów, sól potasowa i nawozy wapniowo magnezowe w 36% punktów, polifoskę 4:12:32 w 41% punktów sprzedaży. Poziom bardzo słaby –nawozy wapniowe – 13%, oraz amofoska 10%.

 • w województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30. Poziom wystarczający cechuje zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany. Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony i nawozy wapniowe. Brakuje na rynku siarczanu potasu, polifoski 4:12:32, oraz amofoski.

 • w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono jako dobry ale zainteresowanie kupnem jest słabe. Jeśli chodzi o superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu oraz amofoskę – w wielu punktach sprzedaży brak tych nawozów. Małe zainteresowanie rolników siarczanem potasu ze względu na cenę. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia dobry ale wysokie ceny nawozów.

 • w województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową
  a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występują na rynku siarczan potasu a także superfosfat pojedynczy granulowany. Brak informacji o nawozach wapniowych.

 • w województwie podkarpackim zaopatrzenie w nawozy azotowe , sól potasową, polifoskę 8:24:24, superfosfat pojedynczy granulowany, oraz amofoskę a także w nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest dobre. Zaopatrzenie w pozostałe analizowane nawozy jest wystarczające.

 • w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową , superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest dobry, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% , polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę ( są zamawiane sporadycznie). Brak w ofercie siarczanu potasu.

 • w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

 • w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40% , sól potasową, polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz nawozy wapniowe jest wystarczający. Nadal występuje brak siarczanu potasu, nawóz ten sprowadzany jest na zamówienie. Brakuje również superfosfatu pojedynczego granulowanego oraz polifoski 4:12:32 , nawozów wapniowo magnezowych oraz amofoski.

 • w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz superfosfat wzbogacony 40%. Nadal występują braki w dostawach amofoski oraz siarczanu potasu do punktów sprzedaży.

 • w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest wystarczające; Brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz o amofosce i nawozach wapniowych.

 • w województwie wielkopolskim w zaopatrzenie w analizowane nawozy, również w wapniowe, określono jako zadowalające, występują okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany i nawozy wapniowe występują w 60% punktów zaopatrzenia w nawozy.

 • w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy
  jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.


Ceny nawozów;

U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów (Tabela 2) najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie warmińsko mazurskim 112,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie zachodniopomorskim 99,00 zł/dt,

- mocznik w województwie zachodniopomorskim 126,00 zł/dt,nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 72,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie mazowieckim 132,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie mazowieckim 142 ,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie zachodniopomorskim 196,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim 162,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim 1525,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie podlaskim 95,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie podlaskim 97,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów (Tabela 3) największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podkarpackim 180,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie mazowieckim 152,00 zł/dt;

- mocznik w województwie zachodniopomorskim 200,00 zł/dt;nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 116,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim ;

- superfosfat wzbogacony 40%, 242 ,00 zł/dt w województwie pomorskim;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 240,00 zł/dt w województwie małopolskim;

- siarczan potasu 328,00 zł/dt w województwie mazowieckim

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -220,00 zł/dt w województwie podkarpackim

;- polifoska 6:20:30- 237,00 zł/dt w województwie pomorskim

- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim

- amofoska 145zł/dt w województwie pomorskim

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do stycznia 2015r. (tabela 1), w 80 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 24 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 30,00 % cen wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Żaden wzrost ceny nie był wyższy niż 34% - sól potasowa w województwie śląskim.Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139zł. , zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za styczeń 2016r.
dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje
w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. (Wykres 2). Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja. (Wykres 1).

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest,


że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym. (Wykresy 3,4).

Dla nawozów potasowych nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu.


Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak
i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż
w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw (Wykresy 5,6).

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. (Wykresy 7,8).Przygotowała Beata Filipiak , Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość