Strona główna

Analiza swot dla pl zg/B


Pobieranie 25.67 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.67 Kb.

ANALIZA SWOT DLA PL ZG/B


Silne strony

Słabe strony

 • status lotniska międzynarodowego

 • 2,5 km pas startowy o szerokości 60 metrów - parametry techniczne pasu pozwalają przyjmować większość dużych samolotów,
  z wyjątkiem największych samolotów typu Boeing 747 czy Airbus 380; tej klasy samoloty, poza wyjątkowymi przypadkami, nie pojawiają się na polskich lotniskach

 • VI kategoria przeciwpożarowa

 • dobrze wyszkolony personel

 • dostępność i funkcjonowanie portu przez 24h/dobę

 • brak ograniczeń czasowych na wykonywanie operacji startu i lądowania

 • swobodny dostęp do lotniska, brak zatłoczenia przestrzeni powietrznej wokół portu

 • dogodne warunki klimatyczne - średnioroczne opady ok. 550 mm, dodatnia średnioroczna temperatura powietrza (ok. 7 stopni C), niewielka ilość dni mglistych; warunki klimatyczne pozwalają na utrzymanie wysokiego udziału dni lotnych

 • brak ograniczeń środowiskowych – nielimitowany poziom hałasu; lotnisko jest położone w otoczeniu lasów i jezior, które stanowią atrakcję turystyczną, jednak nie wpływają na ograniczenie możliwości realizacji operacji lotniczych ze względu na występowanie obszarów szczególnie chronionych

 • możliwość tankowania z cystern

 • obok terminalu pasażerskiego istnieje budynek magazynowo biurowy do wykorzystania w obsłudze przewozów towarowych

 • brak regularnych połączeń pasażerskich – częste zawieszanie lotów do stolicy kraju, brak połączeń na trasach średniego i długiego zasięgu

 • brak współpracy z przewoźnikami lotniczymi

 • port położony w strefie oddziaływania lotnisk o lepiej rozwiniętej siatce połączeń

 • brak sił sprzedażowych

 • brak polityki marketingowej

 • ograniczona przepustowość terminala pasażerskiego

 • brak firm handlingowych

 • dotychczasowe inwestycje nie przełożyły się na wzrost przychodów z działalności lotniczej

 • brak systemu ILS

 • ograniczone zasoby środków finansowych przeprowadzenia inwestycji

 • niska populacja województwa lubuskiego

 • niski poziom wynagrodzeń w województwie

 • brak zasobów do obsługi przewozów cargo - brak terminalu cargo, urządzeń do handlingu, terminalu dla ciężarówek, większej bazy paliwowej; hangary lotnicze są do zaakceptowania na tymczasowe magazyny, ale zapewnią powierzchnię magazynową niskiej klasy; ograniczona pojemność obiektu magazynowo–biurowego zlokalizowanego w sąsiedztwie terminalu pasażerskiego

 • niski stan infrastruktury sieci kolejowej w regionie i brak połączenia z drogami szybkiego ruchu - wąski przejazd przez okoliczne miejscowości i zła jakość dróg dojazdowych (nieprzystosowanie do nacisku 10 ton na oś) ograniczają dostęp samochodów ciężarowych do lotniska; planowane obwodnice miejscowości Kolesin i Nowe Kramsko nie zostaną zrealizowane wcześniej niż za 2-4 lata

 • port nie znajduje się na liście TEN-T

 • brak jednolitego zaangażowania władz lokalnych w rozwój portu

 • konieczność uregulowania kwestii przyszłego funkcjonowania PL ZG/B
Szanse

Zagrożenia

 • spodziewany średnio i długoterminowy wzrost zapotrzebowania na usługi pasażerskiego transportu lotniczego

 • niskie obciążenie lotniska w porównaniu z portami konkurencyjnymi

 • wykorzystanie problemu przepustowości pobliskich lotnisk

 • ograniczenia w rozwoju innych lotnisk

 • połączenie oferty PL ZG/B z ofertą lotnisk w Poznaniu, Wrocławiu lub Szczecinie

 • pozyskanie przewoźnika LCC, który byłby zainteresowany zwiększeniem siatki połączeń

 • szansa pozyskania lotów czarterowych wraz z rozwojem sektora turystycznego

 • wzrost zainteresowania Polską ze strony turystów zagranicznych

 • niska jakość usług transportu kolejowego

 • wzrost dostępności ekonomicznej transportu lotniczego

 • w zasięgu do 90 i 120 minut jazdy samochodem do lotniska zamieszkuje odpowiednio od 2 695,5tys. do 4 407,5 tys. ludzi

 • wysoki poziom migracji krajowej i emigracji ludności

 • wzrost zamożności społeczeństwa polskiego

 • wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa szansa na zwiększenie popytu

 • wzrost tempa rozwoju gospodarczego Polski jako członka UE

 • polityka UE wobec portów regionalnych poprzez wspieranie rozwoju portów regionalnych oraz połączeń lotniczych zwiększających dostępność regionów

 • wykorzystanie położenia - blisko granicy zachodniej Polski, w centralnej części Europy

 • rozwój kontaktów gospodarczych z Brandenburgią – wykorzystanie koncepcji rozwoju gospodarczego Brandenburgii w oparciu a branże nowoczesnej gospodarki, które stanowią potencjalnych klientów przewozów cargo

 • włączenie polskich portów lotniczych w krajową i unijną sieć transportu intermodalnego, poprawa regionalnej i lokalnej dostępności portów lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji, na rzecz której funkcjonują (drogi, koleje, transport publiczny)

 • wykorzystanie skrzyżowania planowanych dróg: autostrady A2 (wschód-zachód) i drogi ekspresowej S3 (północ-południe) • wykorzystanie położenie lotniska w odległości 10 km od węzła kolejowego Zbąszynek na magistrali kolejowej E-20; w planach jest także modernizacja linii kolejowej na kierunku północ-południe łączącej region z Dolnym i Górnym Śląskiem (tzw. Odrzanka)

 • możliwość wykorzystania i zagospodarowania terenów lotniska i w jego otoczeniu na potrzeby cargo - bogata oferta nieruchomości dla potencjalnych odbiorców i dostawców usług lotniczego cargo w regionie

 • rozwój współpracy z firmami krajów Dalekiego Wschodu jak np. Funai Electric Co. Ltd. w Nowej Soli może spowodować zainteresowanie transportem lotniczym,
  o charakterze „od punktu do punktu”

 • rozwój dodatkowych usług zwiększających atrakcyjność lotniska dla przewoźników cargo - np. integracja różnych form transportu, przyciągnięcie firm spedycyjnych, przyjęcie roli menedżera logistycznego

 • trendy w branży przewozów lotniczych cargo – przenoszenie usług do mniejszych lotnisk

 • pozyskanie małych graczy niszowych, którzy mogliby wykorzystywać zalety mniejszego lotniska w porównaniu z dużym hubem

 • aktywna rola władz lokalnych na rzecz wspierania rozwoju portu

 • dostępność gruntów na terenie lotniska i jego bezpośrednim otoczeniu

 • stabilność finansowa przyszłych udziałowców

 • możliwość pozyskania funduszy z środków unijnych • niejednorodne postrzeganie lotniska przez lokalną społeczność

 • postrzeganie lotniska przez pryzmat braku zachowania ciągłości połączeń

 • długookresowe braki w jakichkolwiek połączeniach lotniczych

 • bardzo słabe i niekorzystne postrzeganie lotniska, utrwalone przez lata

 • słabe skomunikowanie lotniska z regionem

 • konkurencyjna oferta pobliskich lotnisk

 • bliska lokalizacja portu pasażerskiego
  w Poznaniu i Berlinie

 • oddziaływanie innych lotnisk

 • realizacja planów rozwojowych pobliskich lotnisk - Berlin, Szczecin, Poznań, Wrocław

 • możliwa konkurencja związana z planowanym rozwojem szybkiej kolei i budową autostrad

 • niskokosztowi przewoźnicy przyczyniają się do niskich wpływów z opłat lotniskowych oraz przyczyniają się do spadku przychodów z usług pozalotniskowych (poprzez politykę ograniczania wielkości bagażu pokładowego)

 • oferta cenowa – czynnik wykorzystywany przez wszystkie porty lotnicze

 • niekorzystne zmiany demograficzne – spadek liczby mieszkańców, spadek populacji w wieku produkcyjnym, istotny wzrost w wieku poprodukcyjnym

 • ekspansja nisko kosztowych przewoźników na trasach średniego zasięgu – przyczynia się do braku cargo przesyłanego lukami bagażowymi

 • brak kontrahentów – cargo jest uzależnione od przewozu przesyłek pocztowych

 • uzależnienie na terenie Polski cargo od przewozów pasażerskich

 • brak przemysłu i usług, które byłby zainteresowane rozwojem cargo lotniczego w otoczeniu lotniska

 • brak firm spedycyjnych, firm logistycznych, dużych firm transportowych

 • brak agencji celnych

 • niska jakość usług transportu kolejowego

 • dominująca pozycja transportu drogowego - operatorzy logistyczni wykształcili silne połączenie drogowe do dużych lotniczych portów europejskich, które jest skuteczne i może to stanowić barierę w stymulowaniu rozwoju lotniczego ruchu cargo w polskich regionalnych portach lotniczych


 • specyfika gospodarcza regionu lubuskiego - nie wskazuje potencjału do rozwoju działalności logistycznej; teren słabo zaludniony w porównaniu z innymi regionami kraju; kierunki eksportu i importu wskazują, że głównym zagranicznym partnerem gospodarczym regionu są Niemcy i stąd nacisk na wykorzystywanie transportu drogowego w wymianie towarowej; dominujące sektory w gospodarce regionu to: przemysł drzewny, spożywczy oraz handel i dystrybucja; KSSE nie przyciągnęła firm o profilu współdziałającym z przemysłem lotniczym

 • istotne dofinansowanie innych portów ze środków z UE - PL ZG/B nie jest na liście europejskich portów regionalnych; rozwój mniejszych lotnisk nie jest priorytetem dla UE (promowanie transportu intermodalnego)

 • wzrost kosztów środowiskowych sektora (hałas, emisja spalin)

 • wzrost utrzymania kosztów bezpieczeństwa na lotniskach

 • ograniczone zasoby wyspecjalizowanej kadry lotniczej

 • zaangażowanie prywatnych środków w inne, dochodowe konkurencyjne lotniska©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość