Strona główna

Andrew S. Pullin. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe pwn. Warszawa 2004. Książka A. S. Pullina „Biologiczne podstawy ochrony przyrody”


Pobieranie 6.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.37 Kb.
Andrew S. Pullin. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.
Książka A. S. Pullina „Biologiczne podstawy ochrony przyrody” w ogólnym zarysie spełnia pokładane oczekiwania. Brak jest pozycji, które by podejmowały taką problematykę, a zagadnienie jest jak najbardziej aktualne. Nie sposób przecenić jego roli we współczesnej ochronie przyrody. Autor przez cały czas przypomina o tym czytelnikowi. Udowadnia, że bez naukowego podejścia przyroda nie jest należycie chroniona a nierzadko wręcz to jej szkodzi. Krytycznie spogląda na dotychczasowe i obecne metody jej ochrony a wiele z nich analizuje wnikliwie i oczywiście z naukowym podejściem. To stanowi niewątpliwy atut tej książki. Podobnie jest z przytaczaniem wielu adekwatnych przykładów, które pozwalają lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. Pozwalają one również brać wzór na przyszłość w przypadku sukcesu i przeciwnie, wystrzegać się tych posunięć, które okazały się błędne.

Książka składa się z trzech części. Najwięcej informacji zarówno teoretycznych jak i praktycznych wydaje się zawierać trzecia część, do której w największym stopniu odniosłem się powyżej. Tutaj są zawarte wiadomości, do których ciężko dotrzeć w zebranej formie. Bardzo ważna jest również część druga, bez której gorzej byłoby zrozumieć potrzebę procesów opisanych w następnej części. Kontrowersyjne może być zamieszczenie części pierwszej, która charakteryzuje ogólnie przyrodę i ekosystemy świata. Wiedzę taką, czytelnik sięgający po literaturę już o ochronie przyrody powinien posiadać. Może to być jednak pomocne dla mniej obeznanych z tą problematyką.

Pewną wadą wydaje się być również niepełna adekwatność ojczyzny autora (Wielkiej Brytanii) i polskich warunków. Zarówno polska przyroda jak i badania i ochrona jej są inne. Wobec faktu braku podobnych publikacji polskich autorów, taki stan rzeczy wydaje się być jednak normalny. Pozytywne jest także to, iż wybrano autora europejskiego (czyli stosunkowo bliskiego nam) a nie np. amerykańskiego czy południowoazjatyckiego. Nauka, będąca przecież tematem książki, jest wszak obiektywna i niezależna. Niemniej brakuje typowo polskich przykładów, metod i dokonań. Dodatek „Ochrona przyrody w Polsce” jest tego tylko mizerną namiastką.

Godne pochwały jest podkreślenie przez autora konieczności połączenia nauki z praktyką. Wskazuje on ku temu drogi. Podobnie jest z ukazaniem nowej wizji ochrony przyrody. Podczas lektury daje się odczuć ciągłe akcentowanie potrzeby skuteczności i realności podejmowanych działań.Pozytywną rolę odgrywa zamieszczone na końcu każdego rozdziału bardzo konkretne „Podsumowanie”. Pozwala ono szybko przypomnieć zawartą w danym rozdziale treść. Duży walor dydaktyczny mogą mieć podobnie zamieszczone „Problemy do dyskusji”. Poruszanie się po książce ułatwia zamieszczony na końcu „Indeks”. Dla poszerzenia potrzebnych wiadomości czytelnik jest odsyłany do wybranej literatury i, co jest szczególnie ważne, do stron internetowych. Tutaj ukłon w stronę tłumaczy (pod redakcją naukową J. Weinera), którzy do tych obydwu rodzajów źródeł dodali również pozycje polskie.
Mimo kilku wad, których analizowana książka nie jest pozbawiona, jej wartość dla studenta jest ogromna. Niesie bardzo duży ładunek cennych i unikatowych informacji. Może być pomocna zarówno w poznawaniu naukowych zasad ochrony przyrody jak i w próbach przenoszenia ich w życie. Jest godna polecenia wszystkim zainteresowanym i mającym do czynienia z taką problematyką.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość