Strona główna

Angiogeneza i jej znaczenie w poszukiwaniu nowych leków przeciwnowotworowych


Pobieranie 3.08 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar3.08 Kb.
Agnieszka Janowicz

Pracownia peptydów

Promotor pracy: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

Angiogeneza i jej znaczenie w poszukiwaniu nowych leków przeciwnowotworowych

Angiogeneza jest to proces powstawania nowych naczyń krwionośnych z już istniejących. Wyróżniamy angiogenezę fizjologiczną zachodzącą w zdrowych organizmach oraz angiogenezę patologiczną występującą przy przewlekłych procesach zapalnych oraz nowotworach. Tworzenie nowych naczyń krwionośnych jest inicjowane przez czynniki proangiogenne w tym głównie białka VEGF. Inhibitory tych czynników wzrostu są stosowane jako leki antyangiogenne, czyli hamujące rozwój angiogenezy, co jest wykorzystywane w terapii skierowanej przeciw nowotworom.W swojej prezentacji przedstawię co to jest angiogeneza i jaki jest jej mechanizm. Pokażę również najważniejsze czynniki proangiogenne i ich inhibitory oraz mechanizmy na których opiera się działanie obecnie stosowanych leków antyangiogennych. Ponadto zaprezentuję rolę biologiczną siedmiopeptydu, w którego badaniu pracownia peptydów miała swoją rolę oraz jego potencjalne możliwości w późniejszym wykorzystaniu jako lek w terapii przeciwnowotworowej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość