Anglia w Europie I w Świecie w Epoce Nowożytnej Pozycja Henryka VIII wśród monarchów europejskich. Polityka religijna Henryka VIIIPobieranie 8.15 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar8.15 Kb.
PYTANIA DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU:

Anglia w Europie i w Świecie w Epoce Nowożytnej

1. Pozycja Henryka VIII wśród monarchów europejskich.

2. Polityka religijna Henryka VIII.

3. Polityka sukcesyjna Henryka VIII.

4. Dzieje kościoła w Anglii w czasach Tudorów.

5. Historia panowania Edwarda VI.

6. Historia panowania Marii Tudor.

7. Stosunki i polityka zagraniczna Anglii w XVI wieku.

8. Polityka zagraniczna Anglii w XVII wieku.

9. Reformy religijne Elżbiety I.

10. Panowanie Elżbiety I – kwestie polityczne.

11. Polityka morska/kolonialne Elżbiety I.

12. Stosunki w Europą kontynentalną za Elżbiety I.

13. Panowanie Jakuba VI w Szkocji i I w Anglii.

14. Unie angielsko-szkockie – podaj różnice i podobieństwa.

15. Polityka wobec Parlamentu pierwszych Stuartów.

16. Przyczyny wybuchu wojny domowej w Anglii w XVII wieku i jej przebieg.

17. Stosunki religijne w Anglii w latach 1640-1700.

18. Panowanie Karola II i Jakuba II w Anglii.

19. Rewolucja Chwalebna.

20. Polityka dynastyczna Karola II i Jakuba II.

21. Wilhelm i Maria na tronie angielskim.

22. Ustawy ‘konstytucyjne’ przełomu XVII i XVIII wieku.

23. Panowanie Anny na tronie angielskim.

24. Unia angielsko-hanowerska i jej skutki.

25. Parlamentaryzm angielski w XVIII wieku.

26. Przemiany społeczno gospodarcze i rewolucja przemysłowa w XVIII wieku.

27. Rozwój imperium kolonialnego Anglii w XVII wieku.

28. Reformacja w Europie i w Anglii w XVI wieku – różnice i podobieństwa.

29. System parlamentarny w Anglii i w Europie do połowy wieku XVII – różnice i podobieństwa.

30. Angielska myśl polityczna w Europie w XVII wieku.

31. Myśl polityczna reformacji, i powstała na jej skutek – czy istniała?

32. Kolonializm portugalski i hiszpański a Anglia w XVI wieku.

33. Angielskie piractwo i jego wpływ na stosunki międzynarodowe w XVI wieku.

34. Podaj różnice w modelach kolonizacji poszczególnych krajów.

35. Podaj różnice w zarządzaniu koloniami poszczególnych krajów.

36. Anglia wobec rywalizacji habsbursko – francuskiej w XVI wieku.

37. Anglia wobec wojny 30to-letniej.

38. Stosunki kolonizatorów do ludności tubylczej w poszczególnych koloniach.

39. Misje chrześcijańskie w epoce nowożytnej.

40. Wojny i konflikty z tubylcami w koloniach.

41. Rzutowanie konfliktów europejskich na kolonie w XVIII wieku.

42. Wojny angielsko-francusko-indiańskie w Ameryce.

43. Wojna o niepodległość amerykańskich kolonii Anglii.

44. Porównaj kolonializm hiszpański z angielskim.

45. Handel niewolnikami i niewolnictwo w epoce nowożytnej.

46. Merkantylizm i akty nawigacyjne.

47. Wojny osadników z Indianami w Ameryce Północnej.

48. Starcia Anglików z Francuzami w koloniach w epoce nowożytnej.

49. Rola kolonii w gospodarce europejskiej w epoce nowożytnej.

50. Metody zarządzania koloniami w poszczególnych karajach.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy