Strona główna

Anglia w Europie I w Świecie w Epoce Nowożytnej Pozycja Henryka VIII wśród monarchów europejskich. Polityka religijna Henryka VIII


Pobieranie 8.15 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar8.15 Kb.
PYTANIA DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU:

Anglia w Europie i w Świecie w Epoce Nowożytnej

1. Pozycja Henryka VIII wśród monarchów europejskich.

2. Polityka religijna Henryka VIII.

3. Polityka sukcesyjna Henryka VIII.

4. Dzieje kościoła w Anglii w czasach Tudorów.

5. Historia panowania Edwarda VI.

6. Historia panowania Marii Tudor.

7. Stosunki i polityka zagraniczna Anglii w XVI wieku.

8. Polityka zagraniczna Anglii w XVII wieku.

9. Reformy religijne Elżbiety I.

10. Panowanie Elżbiety I – kwestie polityczne.

11. Polityka morska/kolonialne Elżbiety I.

12. Stosunki w Europą kontynentalną za Elżbiety I.

13. Panowanie Jakuba VI w Szkocji i I w Anglii.

14. Unie angielsko-szkockie – podaj różnice i podobieństwa.

15. Polityka wobec Parlamentu pierwszych Stuartów.

16. Przyczyny wybuchu wojny domowej w Anglii w XVII wieku i jej przebieg.

17. Stosunki religijne w Anglii w latach 1640-1700.

18. Panowanie Karola II i Jakuba II w Anglii.

19. Rewolucja Chwalebna.

20. Polityka dynastyczna Karola II i Jakuba II.

21. Wilhelm i Maria na tronie angielskim.

22. Ustawy ‘konstytucyjne’ przełomu XVII i XVIII wieku.

23. Panowanie Anny na tronie angielskim.

24. Unia angielsko-hanowerska i jej skutki.

25. Parlamentaryzm angielski w XVIII wieku.

26. Przemiany społeczno gospodarcze i rewolucja przemysłowa w XVIII wieku.

27. Rozwój imperium kolonialnego Anglii w XVII wieku.

28. Reformacja w Europie i w Anglii w XVI wieku – różnice i podobieństwa.

29. System parlamentarny w Anglii i w Europie do połowy wieku XVII – różnice i podobieństwa.

30. Angielska myśl polityczna w Europie w XVII wieku.

31. Myśl polityczna reformacji, i powstała na jej skutek – czy istniała?

32. Kolonializm portugalski i hiszpański a Anglia w XVI wieku.

33. Angielskie piractwo i jego wpływ na stosunki międzynarodowe w XVI wieku.

34. Podaj różnice w modelach kolonizacji poszczególnych krajów.

35. Podaj różnice w zarządzaniu koloniami poszczególnych krajów.

36. Anglia wobec rywalizacji habsbursko – francuskiej w XVI wieku.

37. Anglia wobec wojny 30to-letniej.

38. Stosunki kolonizatorów do ludności tubylczej w poszczególnych koloniach.

39. Misje chrześcijańskie w epoce nowożytnej.

40. Wojny i konflikty z tubylcami w koloniach.

41. Rzutowanie konfliktów europejskich na kolonie w XVIII wieku.

42. Wojny angielsko-francusko-indiańskie w Ameryce.

43. Wojna o niepodległość amerykańskich kolonii Anglii.

44. Porównaj kolonializm hiszpański z angielskim.

45. Handel niewolnikami i niewolnictwo w epoce nowożytnej.

46. Merkantylizm i akty nawigacyjne.

47. Wojny osadników z Indianami w Ameryce Północnej.

48. Starcia Anglików z Francuzami w koloniach w epoce nowożytnej.

49. Rola kolonii w gospodarce europejskiej w epoce nowożytnej.

50. Metody zarządzania koloniami w poszczególnych karajach.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość