Strona główna

Animaloterapia (dogoterapia, hipoterapia, zooterapia, kynoterapia itp.)


Pobieranie 7.86 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.86 Kb.

Animaloterapia (dogoterapia, hipoterapia,
zooterapia, kynoterapia itp.)


1.Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, red. E. Pisula, D. Danielewicz, medycyna, (m.in.: „Dogoterapia w terapii autyzmu” s. 181, „Wykorzystanie hipoterapii w terapii dziecka

z autyzmem” s. 195)
2.Pomiędzy teorią a praktyką (dyskursy pedagogiki specjalnej), red. C. Kosakowski i in., pedagogika, („Hipoterapia jako jedna z form wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych” s. 401)

3.Pawlik-Popielarska B., Terapia z udziałem psa, medycyna, („Terapia z udziałem zwierząt” s. 3, „Pies w roli terapeuty” s. 23, „Człowiek w roli terapeuty” s. 30, „Pies-terapeuta w różnych etapach rozwoju człowieka” s. 39, „Własny program terapeutyczny z udziałem psa” s. 50, „Efekty terapii z udziałem psów” s. 64)

4.Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, red. A. Strumińska, medycyna, („Definicja hipoterapii i zakres działań hipoterapeutycznych” s. 16, „Hipoterapia jako terapia naturalna” s. 22, „Elementy psychoterapii w zajęciach hipoterapeutycznych” s. 134, „Rola zabawy w hipoterapii” s. 218)

5.Jośko J., Stres w chorobach przewlekłych, medycyna, ( „Animaloterapia- leczenie z udziałem zwierząt” s. 77)

6.Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – Teoria i praktyka, red. B. B. Kaczmarek, medycyna („Hipoterapia dla osób z zespołem Downa” s. 321)

7.Kulisiewicz B., Witaj piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, medycyna, („Psychoterapeutyczne wartości zajęć z udziałem zwierząt – rys historyczny” s. 9, „Pies terapeuta” s. 13, „Elementy dogoterapii w organizowaniu zajęć dziecięcych” s. 79)

8.Franczyk A. i in., Animaloterapia: program Przedszkolnego Klubu Animals „Cztery łapy”, pedagogika, („Historia Animaloterapii” s. 21, „Co to jest dogoterapia i felinoterapia?” s. 25, „Cele Animaloterapia” s. 30)

9.Psychomotoryka: ruch pełen znaczeń, red. M. Sekułowicz i in., psychologia, („Dogoterapia jako metoda wspomagająca dla dzieci autystycznych” s. 104)

10.Wojciechowska H. i in., Kynoterapia w integracji odruchów: metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z deficytami rozwoju psychoruchowego, medycyna, („Kynoterapia w korekcji i integracji odruchów” s. 49, „Integracja odruchów niemowlęcych technikami i ćwiczeniami kynoterapii” s. 59, „Kynoterapia” s. 109)

11.Kurzeja A., Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń, pedagogika, („Zooterapia – lecznicze działanie zwierząt” s. 115)

12.Człowiek u progu trzecigo tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania, red. M. Plopa, tom 3, socjologia, („Kynoterapia jako metoda wspomagająca rewalidację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie pracy z dzieckiem autystycznym” s. 367)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość