Strona główna

Ankieta akredytacyjna dla polskich pracowni kardioangiograficznych


Pobieranie 18.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.58 Kb.
ANKIETA AKREDYTACYJNA DLA POLSKICH PRACOWNI KARDIOANGIOGRAFICZNYCH 1. Nazwa pracowni:..............................................................................................................

 2. Nazwa jednostki w skład której wchodzi pracownia:......................................................

................................................................................................................................................

 1. Adres:...............................................................................................................................

 2. Tel/fax/e-mail:..................................................................................................................

 3. Kierownik pracowni:........................................................................................................

 4. Adres do korespondencji:................................................................................................

.........................................................................................................................................

7. Telefon:...............................;fax:....................................;e-mail:..................................... 1. Dane osobowe kierownika:..............................................................................................

  1. rok ukończenia AM:.............................................................................................

  2. posiadane specjalizacje: ch. wew. I* - rok……..... /miejsce:...............................

ch. wew. II*- rok……....../miejsce:...............................

kardiologa - rok……....../miejsce:...............................  1. dr n. med.: rok………../miejsce:.......................

dr hab. med.: rok………./miejsce:........................

prof. med.: rok………/miejsce:.........................  1. data pierwszej koronarografii:............. „przybliżona” liczba:................

  2. data pierwszej PCI:................... „przybliżona” liczba:...............

  3. odbyte najważniejsze staże w zakresie kardiologii inwazyjnej: gdzie? kiedy?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Personel zatrudniony/pracujący w Pracowni (liczby):

  1. lekarze I – operatorzy:...........................................................................................

  2. lekarze - diagności:............................................................................................

  3. pielęgniarki:..........................................................................................................

  4. technicy rtg.:.........................................................................................................

 2. Wyposażenie (sprzętowe) aparaturowe:

  1. kardioangiograf: nazwa:................................................ rok produkcji - ……….;

  2. typ archiwizacji: video/film 35mm/cyfrowy;DICOM: tak/nie

  3. posiadane systemy angiografii ilościowej: nazwa:........................................... on-line / off -line

 3. Polifizjograf:

  1. nazwa…………….............; b) rok produkcji:.....................................................

 4. Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

  1. nazwa:……….....................; b) rok produkcji:....................................................

 5. Ultrasonograf wewnątrzwieńcowy:

a) nazwa…………....................; b) rok produkcji:....................................................

 1. Doppler wewnątrzwieńcowy:

  1. nazwa:…………..................; b) rok produkcji:...................................................

 2. Aparat do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR)

a) nazwa:…………...................; b) rok produkcji:...................................................

14. Działalność w roku bieżącym i 2 latach poprzedzających:

ICUS – ultrasonografia wewnątrzwieńcowa, FFR – cząstkowa rezerwa wieńcowa

Koronarografia2 lata wstecz

W roku poprzednim

1-sze półrocze bieżącego roku

Angioplastyka wieńcowa


% stentów


% ICUS+Doppler i.c. +FFR


15. Inne (niewieńcowe procedury) wykonywane w Pracowni w poprzednim roku:

a) angioplastyka tt. szyjnych: tak/nie; liczba:...........................................

b) angioplastyka tt. nerkowych: tak/nie; liczba:.......................................

c) angioplastyka tt. nadprzeponowych: jakie:……............................;liczba:..................

d) angioplastyka tt. podprzeponowych: jakie:…................................; liczba:..................


16. Współpracujący ośrodek kardiochirurgiczny: a. nazwa:..................................................

b. lokalizacja w obrębie budynku/ tego samego szpitala/ tego samego miasta/innego miasta - odległość w kilometrach:.............................................................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość