Strona główna

Ankieta dla wolontariuszy (wstępna) proszę wypełnij puste miejsca lub zaznacz prawidłowowe odpowiedzi


Pobieranie 22.28 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.28 Kb.ANKIETA DLA WOLONTARIUSZY

(WSTĘPNA)

PROSZĘ WYPEŁNIJ PUSTE MIEJSCA LUB ZAZNACZ PRAWIDŁOWOWE ODPOWIEDZI

Kraków dn. ……………………

Imię i nazwisko:…………………………………………………………

Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………

Data urodzenia: ………………………………………………………….

Kontakt telefoniczny: komórkowy ……….., domowy ……………..,

e-mail …………………………………………….

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią podaj imię i nazwisko Twojego rodzica/opiekuna prawnego i jego nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co robisz? (proszę zaznaczyć odpowiednią dla Ciebie informację):

uczę się O studiuję O pracuję O jestem rencistą/emerytem O jestem bezrobotny O

inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wpisz proszę nazwę szkoły, uczelni lub zakładu pracy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy masz prawo jazdy? tak O nie O Czy posiadasz samochód? tak O nie O

W jaki sposób dowiedziałeś się o naszym Hospicjum (proszę zaznaczyć):

przyjaciele O rodzina O szkoła/uczelnia O media O strona internetowa O inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………..W jakich dziedzinach chciałbyś wspierać działania Hospicjum (można zaznaczyć kilka odpowiedzi poprzez podkreślenie):

- Wolontariat akcyjny (udział w kwestach)

- Roznoszenie ulotek w urzędach skarbowych(pomoc w kampanii 1%)

- Ślub z sercem

- Grupa urodzinowa

- Grupa kolędnicza

- Grupa teatralna

- Anioł na jeden dzień (w okresie wakacyjnym)

- Tłumaczenia – jakie języki: …………………………………………………

- Pozyskiwanie sponsorów – praca w ramach projektów realizowanych na potrzeby Fundacji

- Pomoc w organizacji imprez, spotkań, wyjazdów

- Wolontariat rodzinny: wymaga ukończenia 18 lat oraz odbycia stażu w wolontariacie akcyjnym. W ramach wolontariatu rodzinnego:

- opieka i wypełnianie czasu wolnego rodzeństwu podopiecznych (np. wyjścia do kina, itp.)

- pomoc w nauce rodzeństwu podopiecznych (korepetycje, w czym możesz pomóc?)

- towarzyszenie chorym podopiecznym

- pomoc rodzinie w codziennych pracach domowych: zakupy, sprzątanie itp.

- Pomoc biurowa

- Inne (napisz jakie) ……………………………………………………………………………..Czy masz doświadczenie jako wolontariusz? Tak O Nie O

Jeśli TAK, podaj listę organizacji, w których byłeś wolontariuszem (opisz okres pracy, wykonywane funkcje):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Napisz proszę kilka słów o sobie (dlaczego chcesz zostać wolontariuszem, jaka jest Twoja motywacja, jakie masz zainteresowania itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………

podpis


Dziękujemy za wypełnienie ankiety

„Alma Spei” Hospicjum dla dzieci

31-234 Kraków, ul. Dożynkowa 88a

Biuro: tel./fax.: (0 12) 446-64-79/446-65-94e-mail: r.rajca@almaspei.pl: www.almaspei.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość