Strona główna

Anna Stróżyńska program szkolnego kóŁka fotograficznego


Pobieranie 84.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar84.53 Kb.

Program Szkolnego Kółka Fotograficznego

Anna Stróżyńska
PROGRAM  

SZKOLNEGO KÓŁKA FOTOGRAFICZNEGO

"OBIEKTYW"

Autor:


Anna Stróżyńska

Czarnków, dnia 1.09.2008r.


Spis treściWstęp


Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Program jest kierowany do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. We współczesnej szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, która powinna być ciągle rozszerzana. Szkoła, to instytucja, która musi być otwarta na wszelkie działania związane z wychowaniem młodych ludzi i kształtowaniem pozytywnych postaw. Zajęcia SKF wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo ważny. Dokumentowanie przemijającego czasu, historii, wydarzeń, ludzi, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii. Mimo szalonego postępu technologicznego – od  pierwszego utrwalonego zdjęcie na płycie szklanej w 1827 do aparatów cyfrowych, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi. Dokumentowanie historii, przyrody, czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością.

Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka, przyroda i historia:
 1. Informatyka

   • sposoby zgrywania zdjęć z aparatu do komputera,

   • poznanie komputerowych programów do obróbki zdjęć,

   • przygotowanie zdjęć do publikacji (kadrowanie, wycinanie, efekty, ramki, zmniejszanie rozmiaru,…)

   • zakładanie komputerowych albumów do zdjęć,

   • przygotowywanie prezentacji multimedialnych,

   • prezentowanie prac na stronie internetowej,

   • skanowanie i prezentowanie starych zdjęć w nowych układach,

   • przeglądanie stron internetowych i galerii innych kółek fotograficznych.

 1. Plastyka

   • plastyczna oprawa zdjęć,

   • estetyczne przygotowanie miejsca na wystawę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych;

   • dobór odpowiednich kolorów i wzorów przy dodawaniu elementów dekoracyjnych.

 1. Przyroda

 • poszukiwanie informacji na temat fotografowanych obiektów i zjawisk przyrodniczych;

 1. Historia

 • poszukiwanie informacji na temat fotografowanych zabytków i obiektów architektury miasta,

 • kształtowanie postawy tożsamości regionalnej.

Priorytetem we wszystkich działaniach będzie pokazanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju. Treści zawarte w programie w zakresie zdobywania informacji o fotografii i fotografowaniu pozwolą na zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń. Uczniowie będą mogli zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny.

Kółko planuje założyć własną gazetkę ścienną, stanowiącą opis działań oraz pokazanie efektów pracy uczniów, a także stronę internetową udostępniającą wykonane na zajęciach fotografie w postaci galerii. Planuje się organizowanie wystaw i projekcji multimedialnych. Uczniowie będą zajmować się także fotograficznym dokumentowaniem życia szkoły. Dla pełnego osiągnięcia zamierzonych celów planuje się przeprowadzenie warsztatów plenerowych, podczas których uczestnicy grupy będą mogli wykorzystać w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii.
Dzieci będą uczestniczyły w miarę możliwości i dostępnych środków finansowych w zajęciach warsztatowych oraz spotkaniach z fotografami.

Kółko rozpocznie swoją działalność we wrześniu 2008 roku. Na Kółko uczęszczać będą chętni uczniowie klas IV – VI, którzy posiadają własne aparaty fotograficzne.Cele


Cel ogólny:

Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania.


Cele szczegółowe:

 • Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii.

 • Poznanie programów komputerowych, którymi można obrabiać zdjęcia.

 • Poznanie przez uczniów historii fotografii i jej największych twórców.

 • Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.

 • Wskazywanie źródeł i dostarczanie wiedzy na temat historii regionu.

 • Rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego.

 • Umożliwienie uczniom spotkań z ciekawymi ludźmi.

 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby ochrony przyrody.

 • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów.

 • Rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania

ważnej roli w dokumentowaniu życia.

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego świata

 • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.

 • Umożliwienie uczniom wykonywania samodzielnie zdjęć różnymi technikami

i w różnych warunkach.

 • Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich prac w postaci galerii zdjęć oraz albumów.

 • Umiejętność organizacji wystaw, gazetki ściennej związanej z pracą kółka fotograficznego,

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznychFormy pracy • Wykorzystanie dostępnego w bibliotece szkolnej filmu animowanego przedstawiającego budowę aparatu fotograficznego i zachodzących w nim zjawisk.

 • Pokaz prezentacji multimedialnych na temat wiadomości teoretycznych z zakresu budowy aparatów fotograficznych, historii fotografowania, podstawowych pojęć fotograficznych, technik fotografowania.

 • Zorganizowanie zajęć praktycznych z udziałem specjalisty fotografika w szkole i w plenerze.

 • Spotkanie z fotografem w zakładzie fotograficznym.

 • Warsztaty plenerowe – wycieczki, spacery, wędrówki.

 • Planowanie samodzielnej fotografii – praca w domu.

 • Praca przy komputerze – obróbka zdjęć, tworzenie galerii, albumów, skanowanie fotografii, praca nad stroną internetową kółka, poznawanie nowych programów komputerowych, przesyłanie zdjęć przy pomocy poczty elektronicznej.

 • Korzystanie z książek, czasopism, albumów o tematyce szeroko pojmowanej fotografii.

 • Pokaz prezentacji multimedialnych prezentujących osiągnięcia członków kółka fotograficznego.

 • Zorganizowanie wystaw (w miarę możliwości finansowych szkoły).

 • Dokumentowanie życia szkoły – uczniowie, absolwenci, pracownicy szkoły, imprezy szkolne, szkoła i teren wokół szkoły.

 • Zorganizowanie konkursu fotograficznego.Tematyka zajęćLp

Zagadnienia

Termin

CzasZaplanowanie działań kółka fotograficznego. Zapisy uczniów. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (dziennik zajęć). Utworzenie kont komputerowych dla uczestników koła (nadanie nazwy użytkownika i hasła). Stworzenie folderów do przechowywania zdjęć. Przypomnienie zasad korzystania z pracowni komputerowej.

wrzesień

1,5 godz.Warsztaty fotograficzne – wykonanie zdjęć członkom klubu fotograficznego, sposoby zgrywania zdjęć na komputer, omówienie efektów pracy i przygotowanie zdjęć do umieszczenia na stronie internetowej.

wrzesień

1,5 godz.Wstęp do budowy cyfrowych aparatów fotograficznych, zasady ich działania, wyjaśnienie podstawowych funkcji aparatów cyfrowych. Zalety fotografii cyfrowej. Omówienie budowy aparatu analogowego i cyfrowego. Przygotowanie gazetki ściennej.

październik

1,5 godz.Warsztaty fotograficzne w plenerze: „Szkoła i teren wokół niej”. Udzielanie praktycznych informacji dotyczących techniki zdjęciowej.

październik

1,5 godz.Podstawy komputerowej obróbki obrazu, omówienie funkcji programu komputerowego przeznaczonego do obróbki zdjęć - IrfanView. Ćwiczenia w programie.

październik

1,5 godz.Zorganizowanie cyklu wycieczek do parku lub lasu w różnych porach roku – wycieczka I „Jesień”. Stworzenie okazji umożliwiających dziecku rozwijanie zainteresowań pięknem najbliższego środowiska przyrodniczego. Zwrócenie uwagi na funkcje i znaczenie parku dla mieszkańców miasta. Przygotowanie reportażu i wystawy prac. Zainteresowanie innych uczniów wystawą.

październik

1,5 godz.Wyświetlenie filmu animowanego „Rodzina Pytalskich” wyjaśniającego sposób działania aparatu fotograficznego. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami stosowanymi w fotografii. Przeglądanie internetowych galerii zdjęć.

listopad

1,5 godz.Zorganizowanie wizyty w zakładzie fotograficznym (zajęcia w ciemni fotograficznej). Fotograficzna relacja z wycieczki.

Praca domowa - samodzielna fotografia - "Moje podwórko, mój dom, moja rodzina"

listopad

1,5 godz.Oglądanie galerii fotograficznych znajdującej się na stronie www miasta z cyklu „Czarnków dawniej i dziś”. Pokazanie uczniom ważnych zabytków i obiektów miasta, krótkie przedstawienie ich historii. Skorzystanie z albumów o Czarnkowie. Zaplanowanie trasy pieszej wycieczki po mieście.

listopad

1,5 godz.Warsztaty fotograficzne w plenerze: „Architektura i krajobraz Ziemi Czarnkowskiej”. Analizowanie jakości wykonanych prac pod względem technicznym i artystycznym.

listopad

1,5 godz.Zajęcia obróbki zdjęć w pracowni komputerowej. Nauka zgrywania zdjęć z aparatu do komputera. Przedstawienie komputerowego programu Picasa2.6.0. Ćwiczenia w programie – wykonanie kolażu zdjęć. Przygotowanie galerii zdjęć na stronę internetową . Wywołanie najciekawszych zdjęć i przygotowanie wystawy fotografii. Zainteresowanie innych uczniów wystawą.

grudzień

1,5 godz.Kadrowanie i przycinanie obrazów przy pomocy programu komputerowego JPEGCrops.

Praca domowa - samodzielna fotografia - "Święta w mojej rodzinie, wieczór wigilijny, tradycje świąteczne"

grudzień

1,5 godz.Zorganizowanie cyklu wycieczek do parku lub lasu w różnych porach roku – wycieczka II „Zima”. Stworzenie okazji umożliwiających dziecku rozwijanie zainteresowań pięknem najbliższego środowiska przyrodniczego. Przygotowanie reportażu i wystawy prac. Zainteresowanie innych uczniów wystawą.

styczeń

1,5 godz.Podstawy komputerowej obróbki obrazu, omówienie funkcji programu komputerowego przeznaczonego do obróbki zdjęć – Paint Shop Pro9.

styczeń

1,5 godz.Obróbka zdjęć w programie komputerowym Paint Shop Pro9. Przygotowanie galerii zdjęć na stronę internetową SKF przy wykorzystaniu dostępnych w programie efektów. Próby wykonania zdjęć „planowo przerysowanych”, triki fotograficzne.

styczeń

1,5 godz.Zaproszenie na zajęcia fotografa. Skorzystanie z doświadczeń i pomocy gościa.

styczeń

1,5 godz.Głębia ostrości – zasady kompozycji obrazu ze względu na głębię ostrości –„tło ostre” i „tło zamazane”- próby wykonania zdjęcia „zaplanowanego”. Fotografowanie obiektów różnego rodzaju, fotografia sportowa, fotografowanie przyrody, krajobrazu, planowanie cyklu zdjęć.

luty

1,5 godz.Zapoznanie się z programem do tworzenia filmów Windows Movie Maker. Wstawianie do filmu zdjęć, przejść, efektów specjalnych, muzyki. Zapisanie filmu w uniwersalnym formacie.

luty

1,5 godz.Problem wyboru aparatu cyfrowego, podstawowe parametry aparatów - co jest ważne? Zasady przechowywania i powielania zdjęć. Skanowanie starych zdjęć przyniesionych przez uczniów -obróbka komputerowa.

Zadanie domowe - samodzielna fotografia - "Portret".

marzec

1,5 godz.Obróbka zdjęć - formaty plików. Zagadnienie „przesyłania” zdjęć na odległość – Internet. Przygotowanie plików i wysłanie pocztą elektroniczną – zastosowanie aplikacji Microsoft Office Picture Menager.

marzec

1,5 godz.Zorganizowanie cyklu wycieczek do parku lub lasu w różnych porach roku – wycieczka III „Wiosna”. Stworzenie okazji umożliwiających dziecku rozwijanie zainteresowań pięknem najbliższego środowiska przyrodniczego. Przygotowanie reportażu i wystawy prac. Zainteresowanie innych uczniów wystawą.

marzec

1,5 godz.Obróbka obrazu: poprawa jakości ujęć, usuwanie niedoskonałości oraz błędów, filtry, archiwizacja i katalogowanie, przygotowanie zdjęć do druku, drukowanie. Gra kolorów i zastosowanie efektów fotografii czarno – białej i kolorowej.

marzec

1,5 godz.Zapoznanie się z programem do tworzenia filmów Photo Story 3 dla Windows. Wykonanie pokazu zdjęć z efektami, podpisami i podkładem muzycznym.

kwiecień

1,5 godz.Makrofotografia – jako technika wykonywania zdjęć ciekawych. Zastosowanie zbliżenia optycznego. Wykonywanie przybliżenia i oddalenia fotografowanego obiektu.

Konkurs fotograficzny dla wszystkich uczniów w szkole – „Przyroda wokół nas”.

kwiecień

1,5 godz.Zorganizowanie spotkania z artystą fotografikiem w plenerze – praktyczna nauka fotografowania, pomoc i wspieranie dzieci w nabywaniu umiejętności fotografowania.

kwiecień

1,5 godz.Zasady wykonywania zdjęć przy świetle naturalnym – zdjęcia „ze słońcem”, „pod słońce”, unikanie „efektu dużego nieba”. Teleobiektywy – sprzęt i zasady wykonywania zdjęć „na odległość”.

maj

1,5 godz.Przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej osiągnięcia fotograficzne minionego roku szkolnego.

maj

1,5 godz.Warsztaty fotograficzne w plenerze: "Rzeka Noteć". Doskonalenie umiejętności dostrzegania i podziwiania piękna urokliwych zakątków naszego miasta i okolicy. Dostrzeganie i rozumienie skutków negatywnych działań człowieka wobec środowiska: zanieczyszczanie środowiska np.dzikie wysypiska śmieci. Doskonalenie umiejętności fotografowania.

maj

1,5 godz.Lampy błyskowe, zastosowanie, rodzaje (wbudowane w aparat, zewnętrzne, reflektory, ekrany rozjaśniające, lustra). Zastosowanie statywów, problem z ostrością. Dokończenie prezentacji.

maj

1,5 godz.Wykonanie zdjęć tegorocznym absolwentom naszej szkoły wraz z wychowawcami. Zamieszczenie fotografii na stronie internetowej Samorządu Szkolnego.

czerwiec

1,5 godz.Przygotowanie wystawy podsumowującej działalność Szkolnego Kółka Fotograficznego pt. „Nasze fotografie”. Oglądanie, rozpoznawanie przez siebie wykonanych zdjęć i samoocena własnych fotografii.

Zadanie - "Moje ulubione miejsca, rzeczy, zajęcia" (zadanie wakacyjne).

czerwiec

1,5 godz.


Korzyści wynikające z działalności

Szkolnego Kółka Fotograficznego • Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym.

 • Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.

 • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą.

 • Nabycie umiejętności organizacji wystaw.

 • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

 • Planowanie pracy w zespole oraz indywidualnie.

 • Poznanie i stosowanie różnych technik wykonywania i obróbki zdjęć.

 • Zwracanie uwagi na jakość wykonywanej pracy.

 • Stosowanie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem.


Ewaluacja

Ewaluacja ma pomóc autorce programu, a także uczniom w podnoszeniu jakości i doskonaleniu pracy koła. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do weryfikacji programu.Sposób ewaluacji;

 • Ewaluacja po zrealizowaniu zajęć – ankieta ewaluacyjna kierowana do członków SKF zawierająca ocenę w zakresie atrakcyjności zajęć, aktywności członków zespołu, atmosfery podczas zajęć, zrozumienia przekazywanych treści, zadowolenia uczniów, organizacji zajęć, itd.

PodsumowanieZajęcia w Szkolnym Kole Fotograficznym dają możliwość uczestniczyć uczniowi w procesie poznawczym jak i praktycznym stosowaniu wiedzy i umiejętności. Ma on wpływ na rezultaty swojej pracy. Uczeń ma przyjemność i satysfakcję płynącą z efektów własnej pracy, a wyrobione poczucie piękna i estetyki jest końcowym i oczekiwanym rezultatem.

Dodatkową nagrodą jest umieszczanie zdjęć na wystawach, stronie internetowej oraz publikowanie artykułów i zdjęć wykonanych przez uczniów w lokalnych mediach.
Anna Stróżyńska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość