Strona główna

Anna Tymoszuk Komentarz do tekstu Esther Duflo


Pobieranie 5.93 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.93 Kb.
Anna Tymoszuk

Komentarz do tekstu Esther Duflo Gender equality in development.

Tekst Esther Duflo mówi o powiązaniach między rozwojem ekonomicznym a równością płci. Autorka wykazuje, że te dwa zjawiska są ze sobą ściśle powiązane: rozwój ekonomiczny zwiększa równość płci (stawia kobiety w lepszej pozycji niż dotychczas), natomiast równouprawnienie prowadzi do wzrostu gospodarczego. Nie oznacza to jednak, że możliwe jest automatycznego cyklu, który zapewniłby rozwój i równouprawnienie bez potrzeby ingerencji.

W tekście mowa jest o teorii Angusa Deatona, który stara się na podstawie danych o wydatkach badanych gospodarstw domowych odpowiedzieć na pytanie, czy dziewczynki dostają mniej jedzenia niż chłopcy. Jego teoria zakłada, że po urodzeniu się dziecka rodzice muszą rezygnować z produktów takich jak np. papierosy czy alkohol, aby zaoszczędzone pieniądze wydawać na potrzeby dziecka. Deaton twierdził, że gdy rodzi się chłopiec rezygnuje się z większej ilości dóbr niż gdy rodzi się dziewczynka, co miało świadczyć o tym, że na potrzeby dziewczynki przeznaczane są mniejsze sumy- czyli chłopcy dostają więcej jedzenia. Autorka słusznie powołuje się na badania, żeby pokazać, że ta teoria nie jest prawdziwa. Uważam, że nawet gdyby udało się zauważyć różnice w oszczędzaniu może to wynikać np. z faktu, że przy urodzeniu kolejnego dziecka niektóre przedmioty takie jak wózek, kołyska, ubrania nie muszą być kupowane po raz kolejny. Dlatego moim zdaniem teoria Deatona jest niesłuszna.

Zgadzam się z Esther Duflo jeśli chodzi o działania niekierowane ściśle w poprawę sytuacji kobiet, ale redukowanie ubóstwa ogółem. W krajach nierozwiniętych i rozwijających się widoczna jest dysproporcja między płciami. Dobrym przykładem jest choroba dziecka. W Indiach, gdzie przeprowadzane były badania, w przypadku choroby większe starania i większe środki wydawane są na leczenie chłopców. Darmowa, obowiązkowa opieka medyczna poprawiłaby więc nie tylko sytuację gospodarczą całego społeczeństwa niwelując ubóstwo, ale także znacząco pomogłaby dziewczynkom- zmniejszając ich śmiertelność.

Jedyne z czym się nie zgadzam jest podawanie jaki odsetek ludzi pracujących w danych zawodach to kobiety. Są czynniki dzięki którym kobiety mają przewagę komparatywną w niektórych zawodach (np. małe dłonie przy uprawie herbaty), są też takie, które stawiają mężczyzn w lepszej sytuacji. Równe prawa dla obu płci nie powinny oznaczać równego ich rozmieszczenia, do pracy zarówno fizycznej jak i umysłowej powinni być wybierani ci, którzy lepiej się do niej nadają i są efektywniejsi.Podsumowując mogę stwierdzić, że Esther Duflo wywiązała się z zadania i dobrze przedstawiła relacje między rozwojem ekonomicznym, a równością płci. Mimo, że rozważania opierają się na badaniach z jedynie kilku regionów, głównie Indii, Chin, Afryki, są to regiony dobrze dobrane, ponieważ tam można zaobserwować największe dysproporcje między płciami, a więc można najdokładniej zbadać temat.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość