Strona główna

Anoreksja abraham suzanne, llewellyn- jones derek


Pobieranie 34.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar34.41 Kb.
ANOREKSJA

1. ABRAHAM Suzanne, LLEWELLYN-_JONES Derek

Anoreksja, bulimia, otyłość / Suzanne Abraham, Derek Llewellyn-Jones ; z ang. przeł. Joanna Śmigielska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. – 228 s. : rys., wykr. ; 21 cm. – (Medycyna dla Wszystkich)

1. Anoreksja – wydawnictwa popularne 2. Bulimia – wydawnictwa popularne 3. Otyłość – wydawnictwa popularne

Sygn: W 87 140
2. BRYTEK-_MATERA Anna, RYBICKA-_KLIMCZYK Adriana

Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej / Anna Brytek-Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk. – Warszawa : Difin, 2009. – 200 s. ; 22 cm

1. Anoreksja 2. Bulimia 3. Obraz własnego ciała 4. Odżywianie – psychologia 5. Psychoterapia – metody

Sygn: W 99 010
3. JÓZEFIK Barbara, WOLSKA Małgorzata

Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży / Barbara Józefik, Małgorzata Wolska. – Warszawa : Hachette Polska, 2009. – 123, [1] s. ; 18 cm. – (Moje Dziecko)

1. Anoreksja – wydawnictwa popularne 2. Bulimia – wydawnictwa popularne 3. Dziecko – rozwój psychofizyczny – zaburzenia – wydawnictwa popularne 4. Młodzież – rozwój psychofizyczny – zaburzenia – wydawnictwa popularne

Sygn: W 99 020
4. JÓZEFIK Barbara, WOLSKA Małgorzata

Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży / Barbara Józefik, Małgorzata Wolska. – Warszawa : Hachette Polska, 2009. – 123, [1] s. ; 18 cm. – (Moje Dziecko)

1. Anoreksja – wydawnictwa popularne 2. Bulimia – wydawnictwa popularne 3. Dziecko – rozwój psychofizyczny – zaburzenia – wydawnictwa popularne 4. Młodzież – rozwój psychofizyczny – zaburzenia – wydawnictwa popularne

Sygn: Cz 98 681
5. KOWALCZUK Marta

Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. – Kraków : „Impuls", 2008. – 216 s. : il. ; 24 cm

Bibliogr. s. 181-191. – Propozycja programu profilaktycznego „Powstrzymać anoreksję i bulimię"

1. Anoreksja – zapobieganie i leczenie – metody 2. Bulimia – zapobieganie i leczenie – metody 3. Odżywianie – psychologia 4. Uczniowie – psychologiaSygn: Cz 97 989
6. NIEWIADOMSKA Iwona, KULIK Agnieszka, HAJDUK Agnieszka

Jedzenie / Iwona Niewiadomska, Agnieszka Kulik, Agnieszka Hajduk. – Lublin : Wydaw. KUL : „Gaudium", 2005. – 278, [1] ; 17 cm. – (Uzależnienia : fakty i mity)

Bibliogr. s. 253-269

1. Anoreksja – wydawnictwa popularne 2. Bulimia – wydawnictwa popularne 3. Odżywianie – wydawnictwa popularne 4. Otyłość – wydawnictwa popularneSygn: W 95 766
7. Opętanie

Opętanie (nie)jedzeniem / red. Beata Ziółkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. – 254 s. : il. ; 24 cm

Bibliogr. s. 239-252

1. AnoreksjaSygn: Cz 99 266
8. STARZOMSKA Małgorzata

Anoreksja : trudne pytania / Małgorzata Starzomska. – Kraków : Impuls, 2006. – 125 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 109-125

1. AnoreksjaSygn: W 95 834


CZASOPISMA

1 Nieśmiertelność motyli

/ Barbara Józefik

// Charaktery .- 2001 nr 4 s. 22-24

O „epidemii" zaburzeń odchudzania, o anoreksji i bulimii psychicznej

2 Anoreksja

/ Edyta Wachowicz

// Lider .- 2002 nr 4 s.7-8

Przyczyny powstawania anoreksji i jej leczenie.

3 Wokół anoreksji i bulimii

// Remedium .- 2002 nr 10 dod. s.8
4 Anoreksja-bulimia : (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży)

/ Marta Kowalczuk

// Nowa Szk. .- 2007 nr 9 s.35-43
5 Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji

/ Beata Ziółkowska

// Remedium .- 2004 nr 7-8 s. 26-27
6 Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji

/ Beata Ziółkowska

// Remedium .- 2004 nr 9 s. 18-19
7 Za barierą głodu

/ Barbara Józefik, Grzegorz Iniewicz

// Psychol. w Szk. .- 2005 nr 3 s.117-125

Zawiera: Jak rozpoznać chorobę? Dlaczego chorują? Co podtrzymuje chorobę? Jak reagować? Czy z anoreksji i bulimii można się wyleczyć? Czy można zapobiec?

8 Uzależnień inne oblicze

/ Karina Leksy

// Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 10-11 s. 35-39

Uzależnienie związane z odżywianiem: anoreksja, bulimia

9 Anoreksja - choroba nie tylko psychiczna

/ Kaja Wąsik

// Biol. w Szk. .- 2007 nr 1 s.24-26
10 Anoreksja to nie kaprys

/ Justyna Materlik

// Eduk. i Dialog .- 2007 nr 4 s.60-64
11 Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia?

/ Beata Ziółkowska

// Eduk. i Dialog .- 2007 nr 4 s.65-72
12 Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku

/ Beata Zautowska

// Lider .- 2008 nr 1 s. 13-15
13 W poszukiwaniu przyczyn anoreksji - genetyka, neuroendokrynologia i badania na modelach zwierzęcych

/ Łucja Krzemień-Ojak

// Wszechświat .- 2008 nr 1-3 s. 38-40
14 Anoreksja i bulimia : profilaktyka

/ Marta Kowalczuk

// Wychowawca .- 2008 nr 9 s. 16-18
15 Między niedostatkiem a nadmiarem o zaburzeniach odżywiania

/ Jadwiga Raczkowska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 8 s. 22-33
16 Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią

/ Marta Kowalczuk

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 8 s. 34-40
17 Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro-Ana)

/ Marta Kowalczuk

// Nowa Szk. .- 2009 nr 5 s. 38-44

Subkultura pro-Ana, której największą grupę stanowią dziewczęta, jest problemem społecznym, pedagogicznym i medycznym o coraz większej wadze. Dziewczęta należące do subkultury pro-Ana, postrzegają anoreksję jako styl życia. Określają siebie terminami „motylki", „porcelanowe motyle", „szklane motyle", ponieważ dążą do bycia lekkimi, subtelnymi i kruchymi. Wiąże się to z rygorystycznym ograniczaniem ilości przyjmowanych pokarmów i panicznym lękiem przed przybraniem na wadze

18 Postrzeganie ciała, piękna i urody - wyznaczniki i konsekwencje społeczne

/ Agata Woźniak-Krakowian

// Pedag. Społ. .- 2009 nr 1 s.79-97
19 Sposób na zabójczą dietę

/ Uwe Berger, Andreas Schick

// Charaktery .- 2009 nr 7 s. 42-45
20 Spektrum postaw wobec śmierci u osób z anoreksją

/ Małgorzata Starzomska

// Kult. i Społ. .- 2009 nr 1 s. 185-202
21 Anoreksja i bulimia

/ Agnieszka Rynkiewicz, Ludmiła Chludzińska

// Eduk. i Dialog .- 2009 nr 11-12 s. 72-77
22 Nie jem! Pomóż!

/ Beata Szurowska

// Psychol. w Szk. .- 2010 nr 1 s.139-147

Anoreksja i bulimia

23 „Pro-Ana jako społeczno-kulturowy aspekt zdrowia

/ Michał Klichowski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 4 s. 18-22
24 Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej : - w działalności pedagogicznej nauczycieli w-f

/ Marta Kowalczuk

// Wychow. Fiz. Zdr. .- 2008 nr 7 s. 6-12
25 Anoreksja i bulimia : zestawienie bibliograficzne w wyborze

/ Ewa Dolata-Makuch

// Bibl. w Szk. .- 2003 nr 5 s. 28
26 Anorektyczna realizacja archetypów negatywnej kobiecości

/ Małgorzata Starzomska

// Kult. i Społ. .- 2006 nr 4 s. 107- 128
27 Subiektywne postrzeganie własnego ciała- destrukcyjna potrzeba odchudzania się

/ Danuta Niedźwiedzka-Kącik

// Wychow. Fiz. Zdr. .- 2008 nr 1 s. 40-47
28 Powstrzymać anorekscję i bulimię

/ Marta Kowalczuk// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 6 s.24-27


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość