Strona główna

Archeologický Ústav sav, akademická 2, nitra zoznam noviniek apríL 2015 monografie


Pobieranie 19.28 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.28 Kb.
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, AKADEMICKÁ 2, NITRA

ZOZNAM NOVINIEK APRÍL 2015
MONOGRAFIE:
35827 – Death and Changing Rituals. Oxford 2015.

35828 – Pustý hrad vo Zvolene. Zvolen-Nitra 2014.

35831 – ZMÁTLO, P. Dejiny Slovenskej ligy na Spiši. Kraków 2007.

35832 – Gemer-Malohont10. Rimavská Sobota 2014.

35833 – BORON, T. Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim. Warszawa 2014.

35834 – Calowanie. A Final Paleolithic and Early Mesolithic Site on an Island. Warsaw 2014.

35835 – STAWIARSKA, T. Roman and Early Byzantine Glass from Romania and Northern Bulgaria. Warsaw 2014.

35836 – Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland. Warsaw 2014.

35837 – Archeologiczne zeszyty autostradowe. Zeszyt 15. Wroclaw 2014.

35838 – Archeologiczne zeszyty autostradowe. Zeszyt 16. Lódz 2014.

35839 – Westfalen in der Eisenzeit. Münster 2014.

35840 – ArchaeoMontan 2015. Dresden 2015.

35841 – Dorfarchäologie des Mittelalters und der Neuzeit in Elfgen und Belmen. Darmstadt 2014.

35842 – Die Bandkeramik im Altdorfer Tälchen bei Inden. Darmstadt 2014. + AVN 413.

35843 – Tragovi Eniona i Aristeje u rimskoj provinciji Dalmaciji. Split 2012.

35844 – Setting the Agenda: Giving New Meaning to the European Archaeological Heritage. Namur 2015.

35845 – Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia . Lisboa 1989.

35846 – HAUZEUR, A. Le Rubané au Luxembourg. Liége 2006.

35847 - Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej. Rzeszów 2013.

35848 – BOCHNAK, T. Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w mlodszym okresie pzedrzymskim. Rzeszów 2014.

35849 – DEBIEC, M. Zwieczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wistok. Rzeszów 2014.

35850 – TRYBALA-ZAWISLAK, K. Klyzów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan. 2 - cmentarzyska cialopalne z wczesnej epoki zelaza. Rzeszów 2012.

35851 – CHUDZIK, D. Chrzescijanska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wolynskiej do konca panowania Daniela Romanowicza. Rzeszów 2014.

35852 – SZLAZAK, R. Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek). Rzeszów 2013.

35853 – NAWROT, J. Koscioly centralne na terenie Czech i Moraw (IX-XIII w.). Rzeszów 2013.

35854 – Miedzy pokoleniami. Rzeszów 2014.

35855 – KUCZYNSKA-ZONIK, A. Paleolityczna Wenus. Rzeszów 2014.

35856 – Archeologický atlas Čech. Praha 2014.

35857 – Středověká Evropa v pohybu. Praha 2014.

35858 – PAVLŮ, I. Společnost a lidé na neolitickém sídlišti Bylany. Praha 2014.

35859 – KŘIVÁNEK,R. – DANIELISOVÁ, A. – DRDA, P. Geofyzikální průzkum oppid v Čechách. Praha 2013.

35860 – SKLENÁŘ, K. Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea. Praha 2014.

35861 – Colloquium Iuvavum 2012. Salzburg 2014.

35862 – SIJARIC, M. Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasno srednjeg vijeka. Sarajevo 2014.

35863 – GUSI, F. – OLARIA, C. Orpesa la Vella. Un Asentamiento fortificado del bronce medio y bronce final en el litoral mediterráneo: Orpesa la Vella. Castellón 2014.

35864 – SAUER, F. Die Pfarrkirche von Altlichtenwarth . Horn 2014.

35865 – Trassenarchäologie II. Neue Ausgrabungen im nördlichen Weinviertel. Horn 2015.

35866 – Spuren der Völkerwanderungszeit. Horn 2014

35867 – Archäologische Kriegsrelikte im Rheinland. Essen 2014.

35868 – L´inquisizione romana e gli ebrei nell´etá del grande disciplinamento. Assisi 2007.

35869 – Church and Ethnicity in History. Ostrava 2011.

35870 – 140 rokov, 140 zbierok. Košice 2014.

35871 – LAUČÍK, P. Kultärna dimenzia jaskýň na Slovensku I. Vyšná Boca 2015.

35872 – CHALUPECKÝ, I. Biskup Ján Vojtaššák. K jeho verejnej a politickej činnosti. Ružomberok 2009.

35873 – GOZALBES, M. – SÁNCHEZ, Á. Histories en miniatura. Les nostres primeres monedes. Valencia 2014.

35874 – ROBAK, Z. Studia nad okuciami rzemieni w typie karolinskim VIII-X wiek. II. Nitra 2014.


ČASOPISY:
Č21548 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 30/2002. Köln 2002.

Č21549 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 31/2003. Köln 2003.

Č21550 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 34/2006. Köln 2006.

Č21551 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 35/2007. Köln 2007.

Č21552 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 36/2008. Köln 2008.

Č21553 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 37/2009. Köln 2009.

Č21554 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 29/2001. Köln 2001.

Č21555 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 38/2010. Köln 2010.

Č21556 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 39/2011. Köln 2011.

Č21557 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 40/2012. Köln 2012.

Č21558 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 41/2013. Köln 2013.

Č21559 – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 32/2004. Köln 2004.

Č21560 – Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 144/2014. Wien 2014.

Č21561 – Godišnjak 43/2014. Sarajevo 2014.

Č21562 – Slovenská archeológia 62/2014/2. Nitra 2014.

Č21565 – Památky archeologické 105/2014. Praha 2014.

Č21568 – Zephyrus 74/2014. Salamanca 2014.

Č21569 – The Annual of the British School at Athens 109/2014. Athens 2014.

Č21570 – Zborník Záhorského múzea v Skalici 7/2014. Skalica 2014.

Č21571 – Zborník Filozofickej fakulty UK. Historica 48/2014. Bratislava 2014.

Č21572 – Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 83/2014. Darmstadt 2014.

Č21573 – Anthropos 110/2015/1. Sankt Augustin 2015.

Č21574 – Studii si Cercetari de Numismatica 15/2012. Bucuresti 2013.

Č21575 – Der Anschnitt 47/1995/3. Bochum 1995.

Č21576 – A Herman Ottó Múzeum évkönyve 52/2013. Miskolc 2013.

Č21577 – Complutum 25/2014. Madrid 2014.

Č21578 – Aarborger 2013. Kobenhavn 2015.

Č21579 – Materialy i spawozdania Rzeszowskiego Ośródka archeologicznego 33/2012. Rzeszów 2012.

Č21580 – Materialy i spawozdania Rzeszowskiego Ośródka archeologicznego 34/2013. Rzeszów 2013.

Č21581 – Archeologia 62-63/2011-2012. Warszawa 2014.

Č21582 – Aarborger 2014. Kobenhavn 2015.

Č21583 – Documenta Praehistorica 41/2014. Ljubljana 2014.

Č21584 – Arheo 31/2014. Ljubljana 2014.

Č21591 – Mélanges de l´Ecole francaise de Rome 125/2013/1. Roma 2014.

Č21592 – Kurtrierisches Jahrbuch 154/2014. Trier 2014.

Č21593 – Archaeologia Adriatica 7/2013. Zadar 2014.

Č21594 – Archivo de Prehistoria Levantina 30/2014. Valencia 2014.

Č21595 – Študijné zvesti AÚ SAV 56/2014. Nitra 2015.

Archeologické rozhledy 76/2014/4. Praha 2014.

Cern Courier 55/2015/2. Geneva 2015.

Časopis za zgodovino in narodopisje 85/2014/3, 4. Maribor 2014.

Hesperia 83/2014/4. Athen 2014.

Historická revue 26/2015/3. Bratislava 2015.

Kwartalnik historii kultury materialnej 62/2014/1, 2. Warszawa 2014.

Nordisk Numislmatisk Unions Medlemsblad 2015/2. Uppsala 2015.

Numismatisches Nachrichtenblatt 2014/4, 5, 11, 12. Berlin 2014.

Pamiatky a múzeá 64/2015/1. Bratislava 2015.

Správy SAV 50/2014/12. Bratislava 2014

Správy SAV 51/2015/1. Bratislava 2015.

Transfer technológií 2014/4. Bratislava 2014.Záhorie 23/2014/6. Skalica 2014.

Zprávy památkové péče 74/2014/6. Praha 2014.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość