Strona główna

Archiwizacja i zabezpieczenie danych


Pobieranie 4.8 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar4.8 Kb.
dr Remigiusz Sapa

Archiwizacja i zabezpieczenie danych


studia stacjonarne drugiego stopnia, II rok

2008/2009Spis zalecanych lektur


 1. Dobrzyńska-Lankosz, Ewa [dok.elektr.] (2001). Elektroniczna archiwizacja jako jedna z metod ochrony zbiorów bibliotecznych. EBIB 6(24), http://ebib.oss.wroc.pl/2001/24/lankosz.html [odczyt 05.10.2005]

 2. Błażewicz, Anna [dok.elektr.]. Technologiczne aspekty dostępu do informacji w środowisku elektronicznym. Biuletyn Porozumienia "Biblioteka z Horyzontem". http://www.pfsl.poznan.pl/horyzonty/cyfrowe/73rozdzial.html [odczyt 11.09.2006]

 3. Carr, Reg (2007). The academic research library in a decade of change. Oxford: Chandos Publishing.

 4. Charlesworth, Andrew (2003) [dok.elektr.]. Legal issues relating to the archiving of Internet resources in the UK, EU,USA and Australia. http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/archiving_legal.pdf#search=%22archiving%20the%20Internet%22 [11.09.2006]

 5. Davidson, Lloyd A. (2005). The end of print: digitization and its consequence – revolutionary changes in scholarly and social communication and in scientific research. International Journal of Toxicology 24, pp. 25-34

 6. Górny, Mirosław; Jakub Skutecki (2005). Problemy udostępniania zbiorów ikonograficznych w bibliotekach cyfrowych. W: Maria Kocójowa red. (2005). Informacja o obiektach kultury i Internet, Kraków: IINiB UJ, s. 73-77.

 7. Internet Archive [dok.elektr.]. http://www.archive.org [odczyt 11.09.2006]

 8. Kahle, Brewster (1996) [dok.elektr.]. Archiving the Internet. http://www.uibk.ac.at/voeb/texte/kahle.html. [odczyt 11.09.2006]

 9. Kuniszewski, Sebastian (2003). Pamiętaj o “zapasie”. CHIP nr 1.

 10. Rauber, Andreas; Andreas Aschenbrenner; Alfred Schmidt [dok.elektr.]. Archiving the Internet: Challenges, Projects, and the Austrian Perspective. http://www.ifs.tuwien.ac.at/~aola/publications/slides_reichenau_01.pdf#search=%22archiving%20the%20Internet%22 [odczyt 11.09.2006]

 11. Smith, Abby. (2003) [dok.elektr.]. New-Model Scholarship: How Will It Survive. http://www.clir.org/pubs/reports/pub114/contents.html [odczyt 11.09.2006]


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość