Strona główna

B kanalizacja terenów niezurbanizowanych


Pobieranie 8.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.13 Kb.
7.01.10
Zagadnienia na egzamin inżynierski dla studiów stacjonarnych I – stopnia dla kierunki IŚ,

specjalność: IWSW

B - KANALIZACJA TERENÓW NIEZURBANIZOWANYCH
ZAGADNIENIA OGÓLNE
 1. Właściwości płynów: płyn, ciecz, gaz, różnica między gazem i cieczą, ciecz idealna, ciecz rzeczywista

 2. Ciśnienie: ciś. absolutne, ciś. atmosferyczne, ciś. manometryczne, podciśnienie, nadciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne

 3. Parcie hydrostatyczne: parcie, wykresy ciśnień składowych, wyznaczenie parć składowych i parcia wypadkowego

 4. Podstawowe równania zachowania masy, energii i pędu

 5. Przepływ cieczy rzeczywistej: ruch laminarny, ruch burzliwy, doświadczenie Reynoldsa

 6. Analiza wymiarowa, jednostki miar w układzie SI

 7. Przepływ ustalony cieczy w przewodach pod ciśnieniem

 8. Przepływ w korytach otwartych

 9. Ruch wody w ośrodkach porowatych

 10. Klimatyczny bilans wodny

 11. Prawo wodne

 12. Ramowa Dyrektywa Wodna UE

 13. Mała retencja w Polsce

 14. Masa betonowa i beton, zasady doboru składników, wykonawstwa i pielęgnacji

 15. Ochrona zasobów wodnych w PolsceKANALIZACJA TERENÓW NIEZURBANIZOWANYCH


 1. Wyznaczanie przepływów miarodajnych do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacyjnych
 1. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przewodów kanalizacyjnych

 2. Opracowanie i ocena koncepcji inwestycji kanalizacyjnych

 3. Odprowadzanie ścieków deszczowych z terenów niezurbanizowanych

 4. Pompy ściekowe i pompownie ścieków

 5. Kanalizacja bezodpływowa

 6. Metody komputerowe w projektowaniu kanalizacji

 7. Dokumentacja projektowa

 8. Małe oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym
 1. Złoża biologiczne – budowa, zasady wymiarowania

 2. Oczyszczanie ścieków metodami półnaturalnymi (stawy ściekowe, oczyszczalnie hydrofitowe)
 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 2. Przeróbka osadów ściekowych

 3. Zamówienia publiczne robót budowlanych i usług w zakresie kanalizacji

 4. Badania geotechniczne dla potrzeb budowy obiektów kanalizacyjnych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość