Strona główna

Badanie profilu turysty I kuracjusza w uzdrowiskach polskich wybrane zagadnienia


Pobieranie 205.78 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar205.78 Kb.
  1   2   3   4
Rozdział IV

BADANIE PROFILU TURYSTY I KURACJUSZA W UZDROWISKACH POLSKICH Wybrane zagadnieniaWstęp
Zaprezentowany materiał obejmuje badania przeprowadzone w dwóch latach 2002 oraz 2003. Badania te zostały zrealizowane w innym celu i nie zawsze zostały skatalogowane według uzdrowisk. Badania za 2002 r. udało się tak zrekonstruować, że uzyskano dodatkowo dane według udzielonych odpowiedzi w poszczególnych uzdrowiskach. Natomiast bazy danych za 2003 r. nie pozwalały na głębsza analizę danych. ( zostały połączone w jedną bazę danych ) Metodologia tych badań obejmowała następujące założenia;

 1. Badania zostały przeprowadzone w okresie letnim –miesiące lipiec sierpień i częściowo wrzesień

 2. Koordynatorem badań była osoba odpowiedzialna za turystykę i promocję w gminie uzdrowiskowej. Gmina typowała i kwalifikowała obiekty przeznaczone do badań. Uwzględniano również własną ocenę co rzetelności osób i kierownictwa obiektów które przeprowadzały badania

 3. Wykaz obiektów do badań zatwierdzał zespół merytoryczny

 4. Turyści i kuracjusze udzielali odpowiedzi przy wyjeździe z obiektów( po zakończonym turnusie)

 5. Wykaz obiektów uwzględniał wszystkie rodzaje bazy noclegowej w których przebywali kuracjusze i turyści

 6. Istniała pełna dobrowolność udziału w badaniach

 7. Ankieta została opracowana w dwóch wersjach językowych ( polski i angielski )

 8. Przyjęto głównie hotelowy model badań ankietowych. Posiadane wówczas środki finansowe nie pozwoliły na badania uliczne

Część badań zostało przedstawione w podziale na trzy główne motywy przyjazdów do uzdrowisk a mianowicie:

 1. turyści

 2. kuracja uzdrowiskowa

 3. nowe produkty turystyki zdrowotnej.

Podział ten może w przyszłości stanowić ważny podział w ramach profilu klienta gmin uzdrowiskowych. Sposób prezentacji wyników zakłada, że każdy zainteresowany może dobierać/ wybierać sobie indywidualnie profil turysty kuracjusza i wyszukiwać jego zainteresowania i upodobania.

Wykaz uzdrowisk, w których przeprowadzono badania wraz z ilością uzyskanych prawidłowo ankiet zamieszczono w tabeli 1. Jak wynika z zaprezentowanych danych najwięcej ankiet uzyskano w uzdrowiskach Połczyn Zdrój, Augustów, Kamień Pomorski, Kudowa Zdrój – w każdym ponad 300. Druga grupę stanowią takie uzdrowiska jak Romanów, Solec Zdrój, Jelenia Góra i Duszniki.Tabela 1. Struktura ilości ankiet wg Uzdrowisk – 2002 rok


Nazwa Uzdrowiska

Ilość ankiet

Wartość procentowa

Połczyn Zdrój

390

12,91%

Augustów

360

11,92%

Kamień Pomorski

328

10,86%

Kudowa Zdrój

314

10,40%

Rymanów Zdrój

170

5,63%

Solec Zdrój

141

4,67%

Jelenia Góra

133

4,40%

Duszniki Zdrój

101

3,34%

Uście Gorlickie

98

3,25%

Nałęczów

92

3,05%

Busko Zdrój

90

2,98%

Piwniczna Zdrój

89

2,95%

Goczałkowice Zdrój

80

2,65%

Konstancin Jeziorna

78

2,58%

Lądek Zdrój

78

2,58%

Iwonicz Zdrój

70

2,32%

Ustroń

58

1,92%

Muszyna

57

1,89%

Szczawno Zdrój

53

1,75%

Bystrzyca Kłodzka

49

1,62%

Horyniec

46

1,52%

Rabka Zdrój

44

1,46%

Supraśl

28

0,93%

Ciechocinek

24

0,79%

Jedlina Zdrój

13

0,43%

Rewal

10

0,33%

Szczawnica

10

0,33%

Polańczyk

9

0,30%

Świeradów Zdrój

7

0,23%
3020

100%W oparciu o analizę danych struktura badanej prób przedstawia tabela 2


Tabela 2 Struktura wieku według płci


struktura wieku

mężczyzn

mężczyzn w %

kobiet

kobiet

w %

ogółem wieku

<19

61

5,36%

79

4,67%

140

19-24

60

5,27%

110

6,50%

170

25-34

100

8,79%

176

10,40%

276

35-44

211

18,54%

326

19,27%

537

45-55

295

25,92%

442

26,12%

737

56-65

219

19,24%

353

20,86%

572

>65

192

16,87%

206

12,17%

398

ogółem

1138

100,00%

1692

100,00%

2830

Różnica ilości respondentów między tabelą 1 i 2 wynika z faktu, że część ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na pytanie o swoją płeć lub wiek


W oparciu o dane zawarte w tabeli 2 można sformułować wniosek generalny, że rozkład badanej próby jest zbliżony do rozkładu normalnego, co prezentują kolumny nr 5 i 6. Z danych wynikają ponadto następujące wnioski merytoryczne:

 1. Najwięcej uzyskano odpowiedzi od osób w wieku 45-55 ( 737 ankiet), a następnie 56-65 (572 ankiety) oraz 35-44 (537 ankiet).

 2. Te trzy grupy wiekowe obejmują w sumie ponad 66% całej badanej populacji. Te grupy wiekowe również dominują w statystyce ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.

 3. Badana próba obejmuje grupę kobiet (1 138 ankiet) oraz mężczyzn (1 982 ankiet) na ogólną liczbę próby we wszystkich uzdrowiskach wynoszącą 3 020 ankiet. Ostatecznie prawidłowych odpowiedzi na pytanie dotyczące wieku i płci udzieliło 2 830 osób.

 4. Zaprezentowana próba – układ ilościowy i jakościowy – pozwala na wyciąganie wniosków doty6czacych całej populacji turystów i kuracjuszy w polskich uzdrowiskach

 5. Rozkład wiekowy próby statystycznej jest rozkładem normalnym lub zbliżony do normalnego. Pozwala to stwierdzić, że jakość i struktura badanej próby jest reprezentatywna dla całej Polski 1. Badania 2002 rok
 1. Profil Socjodemograficzny
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość