Strona główna

Bark –free wood Drewno pozbawione kory Compliance procedure


Pobieranie 9.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.42 Kb.
Słownik Terminów Fitosanitarnych FAO –Aneks 2 -2009
Część I. Angielsko-polski słownik terminów fitosanitarnych
Bark Kora
Bark –free wood Drewno pozbawione kory
Compliance procedure (for a consignment) Procedura kontroli zgodności

(przesyłki)


Corrective action plan (in an area) Naprawczy plan działania (na

określonym obszarze)


Debarked wood Okorowane drewno
Incidence (of a pest) Rozmiar porażenia/zaatakowania

(agrofagiem)


Intended use Zamierzone użycie
Phytosanitary security (of a consignment) Bezpieczeństwo fitosanitarne

(przesyłki)


Reference specimen Okaz wzorcowy
Tolerance level (of a pest) Poziom tolerancji (agrofaga )
Terminy usunięte ze słownika w 2009 roku
Biological pesticide, biopesticide Biologiczny środek ochrony roślin
Classical biological control Klasyczne zwalczanie biologiczne
Establishment (of biological control agent) Zasiedlenie (czynnika zwalczania

biologicznego)


Exotic Egzotyczny
Introduction (of a biological control agent) Introdukcja/wprowadzenie

(czynnika zwalczaniabiologicznego)
Microorganism Mikroorganizm
Specifity Specyficzność/swoistość

Terminologia Konwencji Różnorodności Biologicznej (CBD) [hasła z dodatku 1 do Słownika]
Alien species Obcy gatunek
Establishment Zasiedlenie
Introduction Introdukcja/wprowadzenie
Intentional introduction Zamierzone zawleczenie
Invasive alien species Inwazyjny gatunek obcy
Risk analysis Analiza zagrożenia
Unintentional introduction Niezamierzone zawleczenie.

Opracowała mgr Elżbieta Pągowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość