Strona główna

Bartosz Antoniewicz Armin Mikos v. Rohrscheidt


Pobieranie 202.15 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar202.15 Kb.
  1   2   3   4
Bartosz Antoniewicz

Armin Mikos v. Rohrscheidt
Raport z analizy potencjału turystyczno – kulturowego

miasta Jarocin i powiatu jarocińskiego


(na dzień 12 maja 2015)

1. Dane dotyczące przebiegu badania:


Obszar badania: miasto-gmina Jarocin, powiat jarociński
Lokalizacja: województwo wielkopolskie
Zasięg: mikroregion
Metodologia: metoda oceny potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów zawarta w: Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd.2) Wyd. KulTour.pl, Poznań, s. 447-472

Kwerenda źródłowa materiałów i dostępnej literatury: marzec 2015

Zapytania waloryzacyjne i wizje lokalne w obiektach: marzec/kwiecień 2015
Badania terenowe zrealizował: Bartosz Antoniewicz
Okres badania: marzec/kwiecień 2015
Data wypełnienia formularza: kwiecień 20151
2.Formularz waloryzacyjny mikroregionu:


Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej


I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:

Sanktuarium rangi diecezjalnej lub sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu
(za pierwsze dwa) (3 pkt)


Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Golinie – zabytkowy kościół drewniany pw. św. Andrzeja Apostoła
z II poł. XVII wieku (3)


Inna świątynia innych wyznań i religii Z2 (2 pkt)

Jarocin, dawna synagoga przy ul. Małej (I poł. XIX wieku, przejściowo szkolna sala gimnastyczna) (2)

Jaraczewo, dawna synagoga przy ul. Kolejowej (z końca XIX wieku, obecnie siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej i Domu Kultury w Jaraczewie) (0)

Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4 pkt)

Jarocin, kościół farny pw. św. Marcina (wzmiankowany w dokumentach w 1257 r.) (4)

Brzóstków, kościół pw. św. Jana Chrzciciela (I poł. XIX wieku – fundacja Antoniego Czarneckiego) (4)

Lgów, kościół drewniany pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (przełom XVII/XVIII wieku) (4)

Mieszków, kościół pw. św. Wawrzyńca w z roku 1767 (fundacja Ludwika Hersztopskiego) (0)

Radlin, kościół pw. św. Walentego (około roku 1587, fundacja Andrzeja Opalińskiego) (0)

Nosków, kościół drewniany pw. św. Trójcy (z roku 1749, fundacja Józefa Dobrzyckiego) (0)

Panienka, kościół drewniany Imienia Jezus (z roku 1787, fundacja Izabeli z Mycielskich Gajewskiej) (0)

Magnuszewice, kościół drewniany pw. św. Barbary (lata 1751-1752, fundacja Piotra Radońskiego) (0)

Sławoszew, zabytkowy kościół drewniany pw. św. Zofii w z roku 1717 (0)

I.A. b) Zamki i pałace:

Zamek lub pałac historyczny ZD3 (za pierwsze trzy) (3 pkt)

Śmiełów, klasycystyczny pałac i zespół pałacowo-parkowy Gorzeńskich z 1797 roku (obecnie Muzeum Adama Mickiewicza – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) (3)

Jarocin, tzw. Skarbczyk – pozostałość siedziby dawnych właścicieli miasta (przełom XV/XVI wieku (obecnie jedna z filii Muzeum Regionalnego w Jarocinie) (3)

Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2 pkt)

Jarocin, neogotycki Pałac Radolińskich z 1853 roku z zespołem parkowym, obecnie siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin) (2)

Zakrzew, neorenesansowy pałac Eliego Cohna, z 1886 (obecnie siedziba Domu Pomocy Społecznej)(0)

Góra, neorenesansowy pałac Rudolfa Fischera von Mollard z lat 1877 - 1878 (0)

Rusko, eklektyczny pałac Czarneckich z lat 1873 - 1875 (0)

Raszewy, eklektyczny pałac Czarneckich z lat 1887 – 1890 (0)

Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu a pierwsze trzy****) (1 pkt)

Ruina Pałacu Opalińskich w Radlinie (0)

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:

Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3 pkt)

Jarocin - zachowany układ urbanistyczny miasta (3)

Żerków- zachowany układ urbanistyczny miasta (3)

Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy**) (4 pkt)

Jarocin, ratusz z lat 1799 – 1804 (4)

Witaszyce, pałac Dulonga z 1899 roku (oraz zespół pałacowo – parkowy) (4)

Tarce, pałac Ostrorogów-Gorzeńskich i zespół parkowy z 1871 roku (4)

Brzóstków - unikatowy spichlerz pochodzący z 1830 roku, zawiera elementy budowli obronnej, którymi są cztery ośmioboczne baszty – obecnie budynek stanowi własność prywatną (0)

Jaraczewo, dawna synagoga z końca XIX wieku (0)

Mieszków, barokowy dwór Herstopskich (w typie staropolskim z II poł. XVIII wieku) (0)

Znaczne fragmenty historycznych fortyfikacji miejskich (2 pkt)

Brak obiektów tego typu w regionie

I.A. d) Obiekty militarne:

Brak obiektów tego typu w regionie

Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:

Brak formalnie uznanych obiektów dziedzictwa w regionie

Dodatkowe punkty za wszystkie miejsca lub obiekty wpisanych powyżej klas:
Za stałych przewodników miejskich oprowadzających po obiektach lub przewodników obiektowych
w j. polskim (za pierwsze pięć) (po 2 pkt)


Przewodniki elektroniczne po obiekcie lub miejscu (za pierwsze trzy) (1 pkt)

Spichlerz Polskiego Rocka - filia Muzeum Regionalnego (1)

Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych ( przynajmniej dwie wersje obcojęzyczne
w pierwszych trzech obiektach) (dodatkowo po 1 pkt)


Spichlerz Polskiego Rocka – filia Muzeum Regionalnego – wirtualny spacer po obiekcie (angielski, niemiecki, rosyjski) strona internetowa: http://spichlerzpolskiegorocka.pl/ (1)

Własny materiał informacyjny w obiekcie (publikacje monograficzne, albumy itd. (pierwsze trzy obiekty (1 pkt)

Muzeum Regionalne w Jarocinie (1)

Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu)Ogólny stan konserwacji głównych obiektów zabytkowych jako destynacji turystyki kulturowej jest dobry (1)

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:

I.B. a) Budowle historyczne i monumenty:

Monumenty (pomniki ) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2 pkt)

Mieszków, pomnik gen. Stanisława Taczka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego (2)

Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1 pkt)

Jaraczewo, przy drodze do Chwałkowa Kościelnego - pomnik upamiętniający amerykańskich pilotów, którzy rozbili się pod Jaraczewem 9 lutego 1945 roku (1)

Śmiełów, pomnik Adama Mickiewicza w parku śmiełowskim) (1)

Jarocin, tablica upamiętniająca poległych powstańców Wielkopolskich (w murze otaczającym kościół św. Marcina) (0)

Jarocin, tablica upamiętniająca Kazimierza Tomasza Barwickiego (1871-1931) sekretarza generalnego Związku Kół Śpiewackich na Wielkie Księstwo Poznańskie, znanego animatora życia społeczno-kulturalnego w zaborze pruskim (umieszczona w murze otaczającym kościół św. Marcina) (0)

Jarocin, pomnik ofiar powojennego totalitaryzmu (w pobliżu kościoła św. Marcina) (0)

Jarocin, głaz z tablicą pamiątkową poświęconą synom Ziemi Jarocińskiej poległym w latach 1939 – 1945 w Parku Zwycięstwa) (0)

Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2 pkt)Śmiełów – w latach 1831 – 1832 miejsce pobytu Adama Mickiewicza, który był gościem rodziny Gorzeńskich, podaję się również, iż pobyt wieszcza w Śmiełowie znalazł swoje odbicie w poszczególnych fragmentach „Pana Tadeusza” (2)

Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1 pkt)

Mieszków – miejsce narodzin gen. Stanisława Taczaka (1874-1960) – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego oraz Władysława Marcinkowskiego (1858-1947) – wybitnego wielkopolskiego rzeźbiarza i działacza społeczno – politycznego (tablica pamiątkowa przy domu, w którym urodził się rzeźbiarz) (1)

Pałac w Tarcach – miejsce z którym związany był Zbigniew Ostroróg Gorzeński (1869 -1926) zasłużony dowódca jarocińskich oddziałów powstańczych (1)

Kościół św. Jana Chrzciciela w Brzóstkowie – miejsce pochówku płk. Ludwika Szczanieckiego, adiutanta gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz uczestnika kampanii napoleońskiej (0)

I.B. b) Cmentarze historyczne:

Na terenie powiatu nie stwierdzono zabytkowych cmentarzy ze szczególnie ciekawymi elementami sztuki sepulkralnej. Istnieją jedynie małe cmentarze przykościelne w poszczególnym miejscowościach np. Golina, Żerków, Radlin, cmentarz ewangelicko – augsburski w Jarocinie – teren cmentarza z II poł. XVIII w., kaplica cmentarna, dom grabarza oraz brama główna cmentarna. Jednak obiekt ten ze względu na brak dostępności i zły stan zachowania nie jest ujmowany w punktacji) (0)

I.B. c) Budowle współczesne o wybitnej wartości architektonicznej:

Nie stwierdzono

I.C. Pojedyncze dzieła sztuki:

Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3 pkt)

Radlin, portret trumienny Białej Damy oraz renesansowy XVII-wieczny grobowiec rodziny Opalińskich, fundatorów kościoła parafialnego –wykonany z piaskowca i czerwonego marmuru na planie ośmioboku, znajduje się w renesansowej kaplicy grobowej przylegającej do kościoła parafialnego (3)

Golina, ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Pocieszenia z XVIII malowanym na płótnie naklejonym na deskę w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła (3)

Brzóstków, Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Śnieżnej w sukience srebrnej z XVII w. w kościele św. Jana Chrzciciela w (3)

Jarocin, wystrój kaplicy grobowej rodziny Radolińskich z 1677 roku w kościele św. Marcina (0)

I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki):

Muzea o znaczeniu krajowym (do trzech) (8 pkt)

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (8)

Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5 pkt)

Muzeum Regionalne wraz z filiami w Jarocinie (5)

Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2 pkt)

Muzeum Dwóch Imperiów Epoki Napoleońskiej i Star Wars w Witaszycach mieszczące się w XVIII - wiecznym dworku (2)

Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa) (6 pkt)

Muzeum Parowozownia prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie (6)

Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* (za pierwsze trzy) (2 pkt)

Wystawy prezentowane w Muzeum Regionalne w ratuszu jarocińskim:

Wystawa: „95 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego” (od 27.12.2013 do 21.02.2014) (2)

Wystawa: „Jarocin – ikona Polskiego Rocka” (od 02.03.2014 do 23.04.2014) (2)

Wystawa: „Moving people. People who move me… Ludzie w ruchu, ludzie którzy mnie poruszają”
– prezentacja fotografii holendra Franka Roosendaala (od 27.09.2014 do 12.01.2015) (2)


Wystawa: „OBRAZY DOZNAŃ – ŻERKÓW 2014” – prezentacja malarstwa poplenerowego (od 5.10.2014 do 10.11.2014) (0)

Wystawy fotografii prezentowane w Skarbczyku (Jarocin):

Wystawa fotografii: „Iran – niecodzienna codzienność (od 14.03.2014 do 15.04.2014) (0)

Wystawa fotografii: „Patryk Światek – Indie bez Taj Mahal, Nepal bez gór” (od 17.04. do 10.09.2014) (0)

Organizacja Nocy Muzeów w regionie na mniejszą skalę* (3 – 9 placówek) (2 pkt)

Noc Muzeów organizowana jest cyklicznie w Muzeum Regionalnym w Jarocinie (3 obiekty) oraz Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie (2)

Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech****) (1 pkt)

Mieszków, Izba Pamięci Powstania Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka (0)

Dodatkowe punkty przy wszystkich uwzględnionych powyżej muzeach i ekspozycjach za:

Wersje obcojęzyczne ekspozycji i prezentacji multimedialnych (do dwóch) ( za każdą 1 pkt)

Muzeum Regionalne w Jarocinie – filia Spichlerz Polskiego Rocka (język niemiecki, angielski, rosyjski) (1)

Za przewodników obiektowych na wcześniejsze zamówienie (1 pkt)

Muzeum Regionalne w Jarocinie (2)

Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie – filia Muzeum Regionalnego w Jarocinie (2)

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (2)

Za własny materiał informacyjny wydany nie dawniej niż przed 5 laty (1 pkt)

Muzeum Regionalne w Jarocinie (1)

Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za:Za stałe godziny otwarcia (1)

Muzeum Regionalne w Jarocinie4 (1)

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie5 (1)

Za każdą wystawę tematyczną stałą powyżej czterech (do dwóch w sumie) (1 pkt)

Wystawa „Z przeszłości ziemi jarocińskiej” prezentuje historię miasta, regionu i lokalną kulturę ludową – Jarocin, Muzeum Regionalne – Ratusz (1)

Ekspozycja stała w Spichlerzu Polskiego Rocka poświęcona historii Polskiego Rocka od big beatu do czasów współczesnych, Jarocin, Spichlerz Polskiego Rocka (1)

Wystawa plenerowa „(Nie)zapomniane miasto Mieszków”, otwarta 29.06.2014 – Mieszków – rynek (0)

I.E. Eventy kulturowe:

Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu międzynarodowym (7 pkt)

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne (cyklicznie – lipiec) (7)

Akademia Gitary: Festiwal, część programu w Jarocinie (cyklicznie – sierpień) (7)

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu międzynarodowym (7 pkt)

Jarocin Festiwal – event muzyki rockowej (cyklicznie – lipiec) (7)

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4 pkt)

Dni Patrona Miasta Jarocina - imprezy okolicznościowe(cyklicznie – listopad) (4)

Dzień Kotlina - Święto Pomidora (cyklicznie przełom sierpnia/września) (4)

Festiwal Wielki Teatr w Małym Mieście (wydarzenie cykliczne z ruchomą datą) (4)

Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4 pkt)

Brak tego rodzaju wydarzeń w regionie. Odtwórstwo historyczne uaktywnia się podczas uroczystości upamiętniających święta narodowe, jednak ogranicza się do pokazów umundurowania, broni, sprzętu wojskowego, wystawiania honorowych wart itp. (0)

Regularne działanie na terenie regionu grup inscenizacji historycznej (pierwsze dwie) (5 pkt)

Grupa Rekonstrukcji Historycznej w Jarocinie – Stowarzyszenie Jedność (Powstanie Wielkopolskie) (5)

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z ofertą turystyczną lub kulturową:

Nie stwierdzono istnienia takiej oferty

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:

Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2 pkt)

Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy, gmina Żerków (2)

Rezerwat przyrody na terenie regionu (poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) (do trzech) (1pkt)

Mickiewiczowski Park Kulturowy (obszar parku obejmuje miasto Żerków oraz okoliczne miejscowości takie jak: Brzostków, Lgów, Gęczew oraz Śmiełów) (1)

Szwajcaria Żerkowska” obszar krajobrazu chronionego (1)Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2 pkt)

Park przy Pałacu w Śmiełowie (miniatura ogrodu angielskiego - ok.11 ha) (2)

Park w stylu francuskim przy Pałacu w Tarcach (pow. ok. 10,65 ha) (2)

Park krajobrazowy przy Pałacu w Górze (pow. ok. 7,62 ha) (0)

Park krajobrazowy przy Pałacu w Rusku (pow. ok. 7,22 ha) (0)

Park krajobrazowy przy Pałacu w Raszewach (pow. ok. 6,25 ha) (0)

Park miejski duży kultywowany (powierzchnia od 4 ha) z obiektami sztuki (za pierwsze dwa) (2 pkt)

Park miejski w Jarocinie – posiada formę kompleksu krajobrazowego (pow. ok. 30 ha, zaprojektowany w roku 1845 przez Józefa Lenne, twórcę ogrodów poczdamskich) (2)

I.H. Szlaki kulturowe:

Przebiegające przez region materialne lub realne szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym (za pierwsze dwa) (3 pkt)

Szlak Południowej Wielkopolski, m.in. Witaszyce, Jarocin., Radlin (3)

Wirtualne szlaki turystyczne przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2 pkt)

Szlak Napoleoński Południowej Wielkopolski – Witaszyce (2)

Szlak Adama Mickiewicza (Śmiełów) – (2)

Oznaczone szlaki rowerowe na terenie powiatu jarocińskiego:

Szlaki rowerowe:Transwielkopolska Trasa Rowerowa (przebieg trasy: Pogorzelica - Śmiełów - Żerków - Pawłowice - Stęgosz - Radlin - Wilkowyja - Annapol - Jarocin - Wola Książęca - Twardów – Kurcew 38,6 km) (2)

Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1 pkt)

Szlak rowerowy dookoła Jaraczewa (1)

Szlakiem Mickiewicza po Ziemi Żerkowskiej” - (przebieg trasy: Nowe Miasto nad Wartą - Żerków - Brzostków - Śmiełów - Lgów – Dębno 30 km ) (1)Szlaki piesze:

Szlak czerwony – (przebieg trasy Dworzec PKP w Jarocinie - Kościuszki - Powstańców Wlkp. - kamienie księcia Radolina - grodzisko Cząszczew - osada nadleśnictwa - staw Zdrój - Wilkowyja - Bachorzew - Słupia - Słowików - ul. Wrocławska - Rynek - Al. Niepodległości - ul. Dworcowa - Dworzec PKP 30,2 km) (1)

Szlak zielony – (przebieg trasy: Dworzec PKP - Al. Niepodległości - Rynek - Pałac Radolińskich - las Zdrój - Wilkowyja - Tarce - Lisew - Żerków - Brzostków – Śmiełów 24,5 km) (0)

Szlak żółty – (przebieg trasy: Dworzec PKP w Jarocinie - Paderewskiego - Wrocławska - Ciświca - Golina - Borzęcice - Trzebin - Dobrzyca 19,8 km) (0)

Oprócz powyższych w regionie istnieją jeszcze inne wirtualne szlaki oraz trasy tematyczne rowerowe, kajakowe oraz piesze.

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:

Informacja turystyczna na miejscu regularnie czynna (2 pkt)

Jarocińskie Centrum Informacji o Regionie6 e-mail: turystyka@jarocin.pl (2)

Informacja w językach obcych (za każdy język do trzech) (1 pkt)
Język angielski (1)
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3 pkt)

Jarocin, możliwość zamówienia usługi przewodnickiej poprzez Jarocińskie Centrum Informacji o Regionie, na jarocińskim Rynku (3)

Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2)
Dostępny – wydawnictwa regionalne i lokalne, wydania z lat 2011-2015, (2)

II.B. Infrastruktura turystyczna
Hotele 5,4,3,2,1- gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2 pkt)
Hotele:

Hotel*** Restauracja JAROTA - Jarocin, ul. Sportowa 6 (2)

Hotel*** Restauracja KASYNO - Jarocin, ul. Wojska Polskiego 42 (2)

Hotel*** w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym - Żerków, ul. Jarocińska 35 (0)

Hotel** OAZA – Golina, ul. Jarocińska 12 (0)

Motele:

Motel Restauracja EDEN - Witaszyce, al. Wolności 57 (2)

Hostel ŚWIATOWIT - Jarocin, ul. Śródmiejska 11 (2)

Kwatery zorganizowane:

Gospodarstwo Agroturystyczne "Na Leśnej" - Bachorzew, ul. Leśna 19 (2)

FHU "WZ" Pokoje Gościnne - Jarocin, ul. Chrobrego 35 (2)

Gospodarstwo Agroturystyczne "Agnieszka" - Golina, ul. Ogrodowa 7 (0)

Gospodarstwo Agroturystyczne „Bryllandia” – Witaszyce, ul Piaskowa 28 (0)

Nie skategoryzowane obiekty typu hotelowego:

Hotel - Restauracja PAŁAC TARCE - Tarce 20 (0)

Pałac Witaszyce (0)

Schroniska:

Radlin, Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Tęcza" im. Macieja Kostki, Radlin 29 (2)

Jarocin, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 przy Zespole Szkół nr 5 (Pałac Radolińskich), ul. Park 3 (2)

Roszków, Schronisko Młodzieżowe "Stowarzyszenie Rodzina - Szkoła - Gmina", Roszków 59a (0)

Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (pierwszy inny obiekt) (2 pkt)

Restauracja "Klubowa" ul. Tadeusza Kościuszki 3 - Jarocin, (2)

Restauracja "Camea" ul. Wrocławska 114 – Jarocin (0)

Restauracja "Przy Klasztorze" Franciszkańska 4 - Jarocin (0)

Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1 pkt)

Restauracja "Podmiejska" ul. Wolości 36 – Witaszyce (1)

Restauracja Hotel "Walcerek" ul. Poznańska 73 - Jarocin, (0)

Restauracja "Pod Latarniami" ul. 700-lecia 6 A – Żerków (0)

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą ) (1 pkt)

Restauracja "Joker" ul. Poznańska 28 – Jarocin czynna całodobowo (1)

Bistra , bary (za pierwszy obiekt) (1 pkt)

Grill-Bar "Zapiecek" ul. Krótka 3 - Jarocin (1)

Bar "Pub Chicken" ul. Jarosława Dąbrowskiego 14 - Jarocin (0)

Bar "Diablik" ul. Rynek 12 - Jarocin (0)

Mała Gastronomia "Max" ul. Jana I. Paderewskiego 15 – Jarocin (0)

Restauracja McDonlad’s , ul. Wojska Polskiego 28 – Jarocin (0)

Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty) (2 pkt)

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – istnieje możliwość wynajęcia autokaru ul. Zaciszna - Jarocin (2)

Grzelak Roman, Usługi transportowe, wynajem autokarów i busów, ul. Marii Dąbrowskiej 5 - Żerków (2)

II.C. Infrastruktura komunikacyjna:

Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3 pkt)

PKP Dworzec Kolejowy w Jarocinie (3)
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość