Strona główna

Beata Czechowska-Derkacz Rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego Biuro Informacji i Promocji ul. Bażyńskiego 1a


Pobieranie 8.96 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.96 Kb.
Beata Czechowska-Derkacz

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Informacji i Promocji

ul. Bażyńskiego 1a

80-952 Gdańsk

tel.: 552 95 55; fax 552 95 51

e-mail: prasa@univ.gda.pl

WWW.univ.gda.pl
Gdańsk 10 października 2003r.

INFORMACJA PRASOWA
Uroczysty wykład na UG z okazji obchodów Roku Aleksandra Kamińskiego
18 października o godz. 11.00 na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego wykład pt. Wychowanie obywatelskie w poglądach Aleksandra Kamińskiego” wygłosi prof. Andrzej Janowski . Wykład z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych i posłów odbędzie się okazji obchodów Roku Aleksandra Kamińskiego.

Przed wykładem Pani Profesor Irena Jundziłł odbierze Medal Uniwersytetu Gdańskiego nadany z okazji Jubileuszu 80-lecia Jej urodzin i 60-lecia pracy dydaktycznej.

Obecność na uroczystości zapowiedzieli Franciszek Potulski, wiceminister w MENiS, Jan Ryszard Kurylczyk, wojewoda pomorski, Jerzy Kortas, pomorski kurator oświaty.

Pani Profesor Irena Jundziłł, która odbierze medal jest jednym z najbardziej zasłużonych pedagogów i pracowników naukowych UG (obecnie na emeryturze). Stworzyła podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i przygotował koncepcję programową tego kierunku, tak dziś popularnego i cenionego na wyższych uczelniach całej Polski. Środowisko naukowe w uznaniu jej zasług używa nazwy Szkoły Pedagogiki Profesor Ireny Jundziłł. Prof. Jundziłł zawsze łączyła praktykę z teorią i jest autorką wprowadzonego na osiedlu Zaspa środowiskowego systemu wychowawczego w wielkim mieście, który sprzyja wychowywaniu dzieci i młodzieży. W listopadzie Pani Profesor będzie obchodziła 80-te urodziny. Z okazji tego jubileuszu przyjaciele, wychowankowie i współpracownicy prof. Jundziłł przygotowali książkę poświęcona jej osiągnięciom naukowo-badawczym. Książka pt. „Społeczeństwo-opieka-wychowanie” ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i powstaje pod red. dr hab. Jana Żebrowskiego, prof. UG, kierownika Zakładu Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UG. Wcześniej kierownikiem tego zakładu była prof. Irena Jundziłł. Prof. Jundziłł współpracowała ściśle z Katedra Psychologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, którą kierował Aleksander Kamiński.Na uroczystości będą również córki Oskara Żawrockiego, najbliższego przyjaciela Aleksandra Kamińskiego. Będzie można również posłuchać koncertu w wykonaniu Harcerskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Moniuszki z Tczewa.

Od 10 października na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego można oglądać wystawę poświęconą życiu i pracy Aleksandra Kamińskiego, nieocenionego pedagoga, historyka i pisarza, autora tak znanych i lubianych przez całe pokolenia książek jak „Kamienie na szaniec” czy „Parasol”. A. Kamieński był czołowym działaczem i teoretykiem Związku Harcerstwa Polskiego, autorem oryginalnej metody wychowania zuchowego i harcerskiego. Pozostawił po sobie wiele cennych publikacji – m.in. „Antek cwaniak”, „Książka wodza zuchów”, „Krąg rady”. W okresie okupacji współtworzył Szare Szeregi i czynnie uczestniczył w walkach z okupantem – właśnie na kanwie jego wojennych doświadczeń powstały książki „Kamienie na szaniec” i „Parasol”.

Wystawa na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG została przygotowana w ramach Roku Aleksandra Kamińskiego. Uroczyste obchody organizuje Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. Wystawa potrwa do końca października 2003.
Prof. Janowski, który wygłosi wykład, jest pedagogiem i polonistą; był instruktorem harcerskim w Chorągwi Warszawskiej: współzałożycielem reaktywowanej 1. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej przy Liceum im. Tadeusza Reytana i z-cą komendanta akcji „Warmia i Mazury”. Jako wiceminister edukacji w rządzie T. Mazowieckiego i J. K. Bieleckiego odpowiadał za kształcenie nauczycieli i za edukację mniejszości narodowych w Polsce. Obecnie wykłada w Akademii Pedagogiki Specjalnej, jest prorektorem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej i dyr. Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie.
Organizator Roku Aleksandra Kamińskiego z ramienia UG – prof. Józef Żerko – tel.: 557 20 47 wew. 315, 323, 327 lub kom.: 0601 55 03 95

Organizator z ramienia Gdańskiej Chorągwi ZHP – Bogdan Mierzejewski – tel.: 501 54 30 21
Beata Czechowska-Derkacz

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość