Strona główna

Belgijska Izba Gospodarcza kiedyś I dziś Belgijska Izba Gospodarcza


Pobieranie 29.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar29.05 Kb.
Belgijska Izba Gospodarcza - kiedyś i dziś


Belgijska Izba Gospodarcza (Belgian Business Chamber, BBC) powstała w 1992 roku, jako nieformalny klub, mający stanowić forum wymiany doświadczeń dla mieszkających w Polsce Belgów oraz firm belgijskich działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1998 r., z inicjatywy ówczesnego Ambasadora Belgii w Polsce Jego Ekscelencji André Bouckaerta wspieranego przez Pierwszego Sekretarza Philippe’a Kridlka oraz Jeana Delbecque’a (głównego przedstawiciela Banque Bruxelles Lambert, ówcześnie drugiego największego banku w Belgii) i Michela Redouté (Prezesa Gwarex Ryan Polska, obecnie Konsula Honorowego Belgii w Polsce), doszło do przekształcenia nieformalnego klubu w stowarzyszenie. Celem statutowym organizacji było wspieranie społeczności belgijskiej na terenie Polski oraz intensyfikowanie wszelkich działań mających na celu zwiększenie wymiany gospodarczej między Belgią a Polską.

Założyciele organizacji podkreślali, iż biznesowa działalność stowarzyszenia powinna być realizowana w swobodnej atmosferze, a wydarzenia kulturalne mają być dopełnieniem wydarzeń biznesowych. W związku z tym, ogromną wagę przywiązywano do comiesięcznych spotkań społeczności belgijskiej, które odbywały się w Warszawie w każdą pierwszą środę miesiąca.
W trakcie każdego Monthly Meeting miała miejsce m.in. prezentacja jednej firmy członkowskiej.

Stopniowo stowarzyszenie zwiększało swoją aktywność i organizowało coraz więcej wydarzeń (Dni Belgijskie, oficjalne wizyty przedstawicieli władz Belgii w Polsce, wizyty w firmach belgijskich itp.), przeznaczonych nie tylko dla Belgów, ale również dla polskich przedsiębiorców i przedstawicieli władz publicznych.

Wraz z rozwojem organizacji zwiększała się także liczba jej członków. W 1998 r. liczyła ona 17 firm (a wśród nich m.in.: CFE Polska, Besix, Banque Bruxelles Lambert, Fortis, KBC, UCB, Gwarex Ryan Polska). 6 lat później do Izby należało już ponad 40 przedsiębiorstw, a w 2007 r. było już ponad 70 firm członkowskich.

Obecnie Belgijska Izba Gospodarcza (od 2010 r. mająca formę prawną Związku Pracodawców) liczy około 100 członków. Wśród nich są przede wszystkim firmy belgijskie prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski. Są to zarówno duże firmy, takie jak: BNP Paribas, Brussels Airlines, CFE Polska, Ghelamco Poland, Kredyt Bank, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, a wśród nich między innymi: BWCS, Corstjens, Okre Development, i wiele innych.

Do Izby należą też inne firmy (polskie oraz zagraniczne) zainteresowane współpracą z belgijskimi partnerami lub/oraz rynkiem belgijskim.
Belgijska Izba Gospodarcza jest pierwszą instytucją kontaktową dla belgijskich biznesmenów i inwestorów, jak również forum, gdzie mogą oni dzielić się cenną wiedzą i doświadczeniami, w jaki sposób odnieść sukces w polskim biznesie. Izba zajmuje się również promocją firm członkowskich na rynku polskim.

BBC oferuje typy członkostwa dopasowane do potrzeb firmy oraz osób indywidualnych.

Belgijska Izba Gospodarcza raz do roku przyznaje Belgian Business Chamber Award. Nagroda stanowi wyraz uznania dla starań firm oraz osób prywatnych, które wspierają i promują relacje polsko-belgijskie. Do grona laureatów Belgian Business Chamber Award należy m.in. Bronisław Komorowski (obecny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ówczesny Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, daleki kuzyn księżnej Matyldy, małżonki belgijskiego następcy tronu księcia Filipa).
W 2012 roku Belgijska Izba Gospodarcza po raz pierwszy przyzna także nagrodę dla najlepszego belgijskiego eksportera (Best Belgian Exporter Award).

Od początku istnienia, Belgijska Izba Gospodarcza w swojej działalności stara się realizować również cele społeczne. Odbywa się to m.in. poprzez:

- wsparcie finansowe (np. Fundacja Dzieci Niczyje),

- promocję fundacji i stowarzyszeń (współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa),

- organizowanie seminariów i konferencji poruszających ważne i aktualne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu, a także promocja tego typu wydarzeń organizowanych przez partnerów (m.in. inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu).
Usługi

Belgijska Izba Gospodarcza świadczy następujące usługi:1. Usługi standardowe, dostępne bezpłatnie dla wszystkich członków, między innymi:

- Uczestnictwo w każdym wydarzeniu organizowanym przez BBC (bezpłatnie bądź w specjalnej cenie),

- Uczestnictwo w programie Member for Member (M4M), w ramach którego firma członkowska oferuje pozostałym członkom Izby swoje usługi lub produkty w preferencyjnej cenie,

- Link do strony internetowej firmy członkowskiej na stronie www.belgium.pl,

- Logo firmy na stronie internetowej Izby,

- Możliwość umieszczania ofert pracy na stronie internetowej BBC,

- Możliwość publikacji na stronie BBC, aktualności z firm członkowskich,

- Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Usługi specjalne, przeznaczone zarówno dla członków, jak i przedsiębiorstw nienależących do Izby, takie jak:

Networking

Organizacja lub współorganizacja formalnych i nieformalnych spotkań networkingowych dla polskiego i belgijskiego środowiska biznesowego:

- Business Miksery,

- Speed Business Meetings,

- Misje handlowe,

- Dni Belgijskie,

- Międzynarodowe Pikniki Rodzinne.
Dzielenie się wiedzą

Spotkania skoncentrowane na dzieleniu się wiedzą i dyskusjach o aktualnych i ważnych dla biznesu sprawach krajowych


i międzynarodowych:

- Seminaria, konferencje,


- Szkolenia,

- Śniadania biznesowe.


Reklama

promowanie firm:

- Na stronie internetowej Izby,

- W wydawanym w formie elektronicznie co miesiąc newsletterze,

- W katalogu Belgian Business Directory Poland 2011,

- Na wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez BBC.


3. Usługi zewnętrzne, polegające na ułatwianiu dostępu do profesjonalnych i kompetentnych partnerów zewnętrznych, oferujących:
- Badania rynku,

- Wyszukiwanie partnerów biznesowych,

- Misje handlowe,
- Zakładanie firmy,

- Porady prawne,

- Wirtualne biura.
Wybrane projekty organizowane przez BBC:

Dni Belgijskie

Od 1998, w listopadzie każdego roku Belgijska Izba Gospodarcza wraz z przedstawicielstwami ekonomicznymi Regionów: Flandrii, Walonii i Brukseli organizuje Dni Belgijskie (Belgian Days). Jest to wydarzenie przede wszystkim o charakterze biznesowym, jednakże w jego trakcie odbywają się również eventy kulturalne.

W ramach Dni Belgijskich mają miejsce konferencje/seminaria, misje handlowe, uroczyste gale i spotkania biznesowe,
a także m.in. tradycyjne wieczory belgijskie „Małże i Frytki” oraz projekcje filmów belgijskich.

Dni Belgijskie stanowią okazję do nawiązywania kontaktów z polskimi i belgijskimi przedsiębiorcami oraz polskimi decydentami politycznymi. Wydarzenie to pozwala także na zdobycie wiedzy o możliwościach prowadzenia biznesu w Polsce. Ponadto, Dni Belgijskie są skutecznym środkiem promocji firm belgijskich działających na rynku polskim.

Co roku w wydarzeniu bierze udział ok. 1000 osób.

Belgijska Eskapada

Belgijska Eskapada (Belgian Escapade) organizowana jest przez Ambasadę Belgii i Belgian Business Chamber, we współpracy z Delegaturą Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii, Reprezentacją Flandrii oraz AWEX i Brussels Invest & Export.

Belgijska Eskapada to cykl spotkań kulturalnych i biznesowych, który od 2011 roku odbywa się kwietniu w jednym
z dużych miast Polski. Wydarzenie to składa się z szeregu wystaw, konferencji i spotkań, które pozwalają zapoznać się Polakom z belgijską kulturą i przedsiębiorczością.

W Belgijskiej Eskapadzie co roku bierze udział ok. 850-900 osób.Spotkania z politykami (Business Breakfasts)

Belgijska Izba Gospodarcza wspólnie z IGCC (International Group of Chambers of Commerce) organizuje dla swoich członków spotkania z najważniejszymi politykami i decydentami politycznymi w Polsce. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odbyło się m.in. spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, Premierem Jerzym Buzkiem, Ministrem Skarbu Państwa Adamem Leszkiewiczem, Prezesem NBP Profesorem Markiem Belką i Ministrem Finansów Jackiem Rostowskim.

W trakcie spotkań członkowie Izby uzyskali informacje m.in. o stanie polskiej gospodarki i nadchodzących trendach. Mieli także szansę wypowiedzieć się o problemach jakie przedsiębiorcy napotykają na swojej drodze oraz zaproponować zmiany, które ułatwiłyby prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Co roku organizowane są 3-4 spotkania z politykami.Śniadania tematyczne

Śniadanie tematyczne to spotkanie, podczas którego wybrana firma członkowska przeprowadza prezentację na jedno


z kluczowych zagadnień z danej branży. W spotkaniu mogą uczestniczyć zarówno firmy członkowskie, jak
i przedsiębiorstwa nienależące do Izby.
W śniadaniu tematycznym uczestniczy każdorazowo ok. 40-50 osób.

International Business Mixers

Spotkania o charakterze merytorycznym i networkingowym współorganizowane przez kilka izb gospodarczych (np. Belgian Business Chamber wraz z Polsko-Szwajcarską, Polsko-Francuską, Polsko-Skandynawską oraz Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą) odbywające się w różnych miastach Polski (np. w Poznaniu, Krakowie, Łodzi).

W każdym spotkaniu uczestniczy ok. 100 osób.

Belgian Business Mixer

Koktajl organizowany z myślą o członkach BBC oraz pozostałych Belgach mieszkających w Polsce. Spotkanie ma charakter networkingowy i przebiega w nieformalnej belgijskiej atmosferze.

Wydarzenia tego typu odbywają się średnio raz na trzy miesiące i uczestniczy w nich każdorazowo ok. 40-60 osób.

Więcej informacji:


www.belgium.pl
Tel: +48 22 456 40 09

email: bbc@belgium.pl


Katarzyna Dębska katarzyna.debska@belgium.pl 22 456 40 09

Małgorzata Napierała-Vincent malgorzata.napierala@belgium.pl 22 456 40 09Zofia Barańska zofia.baranska@belgium.pl 22 456 40 09


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość