Biuletyn jhp bn nr 13/2005 II. Wskazówki metodycznePobieranie 26.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.79 Kb.

BIULETYN JHP BN nr 13/2005
II. Wskazówki metodyczne1. Archiwistyka, Archiwa.
Zmieniono następujące hasła związane z typami archiwów, a zaczynające się od słowa Archiwistyka, na hasła zaczynające się na słowo Archiwa:
Archiwa kościelne (poprzednio: Archiwistyka kościelna)

Archiwa wojskowe (poprzednio Archiwistyka wojskowa)
Po hasłach zaczynających się od słowa Archiwa można używać tych samych określników, które stosowano to tematach zaczynających się od słowa Archiwistyka, np.:
Archiwa państwowe – budownictwo

Archiwa wojskowe - organizacja

 

Nie należy po nich stosować jedynie określnika – metody. Metody prac archiwalnych należy wyrazić za pomocą dodatkowego hasła: Archiwistyka – metody.2. Dziecko upośledzone.
Zamieniono hasła: Dziecko upośledzone, Dziecko upośledzone fizycznie i Dziecko upośledzone psychicznie na: Dziecko niepełnosprawne, Dziecko niepełnosprawne fizycznie, Dziecko niepełnosprawne psychicznie.

Dziecko niepełnosprawne


NU Dziecko upośledzone

TS Dziecko

Niepełnosprawni

TK Pedagogika specjalna

TW Dziecko niepełnosprawne fizycznie

Dziecko niepełnosprawne umysłowoDziecko niepełnosprawne fizycznie


NU Dziecko kalekie

Dziecko upośledzone fizycznie

TS Dziecko niepełnosprawne

TW Dziecko głuche

Dziecko głuchociemne

Dziecko niedosłyszące

Dziecko niedowidzące

Dziecko niewidomeDziecko niepełnosprawne umysłowo


NU Dziecko upośledzone umysłowo

TS Dziecko niepełnosprawne

Niedorozwój umysłowy

Oligofrenopedagogika

Psychiatria dzieci i młodzieży

TW Dziecko autystyczne3. Zabytki piśmiennicze (stare druki, rękopisy).
W opracowaniu przedmiotowym publikacji na temat zabytków piśmiennictwa nie stosuje się haseł tytułowych. Utrwalone w historiografii i tradycji nazwy własne tych zabytków są traktowane jako tematy ogólne (zapisywane w polach 150/650 formatu MARC21)i wiązane z odpowiednimi tematami nadrzędnymi. W haśle stosujemy nazwę obiegową najczęściej używaną, od innych nazw robimy odsyłacze całkowite, np.:

Psałterz floriański


NU Biblioteka Narodowa - Ms. 8002

Psałterz królowej Jadwigi

Psałterz królowej Małgorzaty

TS Psałterze


Jeśli znane jest miejsce przechowywania zabytku, umieszczamy w odsyłaczu całkowitym nazwę instytucji, w której zbiorach się znajduje i podając jako określnik ogólny (podpolu x formatu MARC21) sygnaturę identyfikującą dokument w katalogu lub inwentarzu tej instytucji, np.:

Ewangeliarz gnieźnieński


NU Biblioteka Kapitulna (Gniezno) - Ms. 1a

Codex aureus gnesnensis

Gnieźnieński, ewangeliarz

Złoty kodeks gnieźnieński

TS Ewangeliarze

Ewangeliarz ławryszewski


NU Biblioteka Czartoryskich (Kraków) - Cod. 2097 IV ruski

Ławryszewski, ewangeliarz

TS Ewangeliarze

Ewangeliarz z Cividale


NU Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli - Ms. CXXXVIII

Cividale Evangeliary

Cividalský Evanjeliár

Codex forojuliensis

Evangeliarum von Cividale

TS EwangeliarzeMszał ze Stammheim


NU J. Paul Getty Museum - Ms. 64

Stammheim missal

Stammheimer Missale

TS MszałyTrès riches heures du duc de Berry


NU Musée Condé (Chantilly) - Ms. 0065

Musée Condé (Chantilly) - Ms. 1284

Godzinki księcia de Berry

Très riches heures de Jean de France, du duc de Berry

TS Godzinki (księgi)

Jeśli w tradycji nie funkcjonuje obiegowa nazwa danego zabytku lub nie jest ona wystarczająco utrwalona w piśmiennictwie, opisujemy ten zabytek jedynie za pomocą nazwy instytucji, w której zbiorach się znajduje i podając w określniku ogólnym (podpolu x) stosowną sygnaturę, np.:Archiwum Archidiecezjalne (Gniezno) – Ms. 94-97Biblioteca apostolica vaticana – Ms. Arch. Cap. S. Pietro A 32
Jeśli zabytek piśmiennictwa jest egzemplarzem dzieła autorskiego, należy w rekordzie wzorcowym uwzględnić relację z nazwą osobową autora, np.:
Universitätsbibliothek, Landesbibliothek und Murchardsche Bibliothek der Stadt

Kassel - Ms. 2 poet. et roman. 1

NU Cassel Willehalm Codex


Willehalm Codex

TS Wolfram von Eschenbach |d (ca 1170-ca 1220) - wydawnictwa i rękopisy


4. Obozy hitlerowskie


Zmieniono częściowo hasła dotyczące obozów hitlerowskich. Według ustaleń przyjętych podczas prac nad III wydaniem Słownika JHP BN (1996), obozy te opisuje się hasłem o konstrukcji Obóz hitlerowski [nazwa miejscowości]. Nazwa miejscowości była dotychczas podawana w języku terytorium, na terenie którego obóz utworzono – w przypadku ziem polskich w granicach sprzed 1939 r. były to nazwy polskie (np. Oświęcim, Chełmno), w przypadku ziem, które przed 1939 r. należały do Niemiec – nazwy niemieckie (np. Stutthof, Gross-Rosen)
Obecnie w hasłach wszystkich obozów występują nazwy miejscowe niemieckie, o ile takie były w użyciu (Auschwitz zamiast Oświęcim, Litzmanstadt zamiast Łódź itp.).
Przykłady zmienionych tematów:
Obóz hitlerowski Auschwitz-Birkenau

Obóz hitlerowski dla Cyganów Litzmannstadt

Obóz hitlerowski dla dzieci Litzmannstadt

Obóz hitlerowski dla nieletnich Löbau

Obóz hitlerowski Fort VII Posen

Obóz hitlerowski Fort VII Thorn

Obóz hitlerowski Fort VIII Thorn

Obóz hitlerowski Gnesen

Obóz hitlerowski Kulmhof

Obóz hitlerowski Soldau

Obóz hitlerowski Theresienstadt
Jeśli w źródłach nie znaleziono informacji o używanych nazwach niemieckich, pozostawiono w hasłach nazwy miejscowe polskie, np.:
Obóz hitlerowski Poniatowa

Obóz hitlerowski Potulice

Obóz hitlerowski Pruszków

Obóz hitlerowski Pustków

Obóz hitlerowski Radogoszcz

Obóz hitlerowski Treblinka I

Obóz hitlerowski Treblinka II

Po temacie ogólnym Obozy hitlerowskie można stosować określniki geograficzne, np. Polska, Czechy, Austria. Należy je stosować w opracowaniu encyklopedii, map, wydawnictw informacyjnych traktujących o większej ilości obozów, np.:


Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 / Józef

Marszałek ; [Rada Naukowa Towarzystwa Opieki nad Majdankiem, Państwowe

Muzeum na Majdanku]. – Lublin, 1988
Obozy hitlerowskie - Polska

Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) - obozy hitlerowskieObozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945 : informator encyklopedyczny / [zesp. aut.-red. Czesław Pilichowski et al.] ;Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. – Warszawa, 1979

Obozy hitlerowskie – Polska - encyklopedia


Nie stosuje się tego typu tematów w opracowaniu dokumentów dotyczących pojedynczych obozów, które należy wyrazić poprzez ich nazwy jednostkowe.
5. Partie polityczne
Zmieniono w Słowniku relacje w rekordach wzorcowych działających współcześnie partii politycznych i organizacji, które powstały w ubiegłych stuleciach, a wiązane były z hasłami zawierającymi określnik chronologiczny -20 w.
Np.:

Partido Comunista de España


NU Komunistyczna Partia Hiszpanii

KPH


PCE

TS Komunizm – organizacje - Hiszpania

Partie polityczne - Hiszpania - 20-21 w.

Hiszpania - polityka - 20-21 w.Harcerstwo


TS Młodzież – organizacje – Polska -20-21 w.

Zmiany te w niewielkim tylko stopniu dotyczą nazw organizacji polskich, które na ogół są powiązane w rekordach wzorcowych z hasłami mającymi określniki chronologiczne typu – od 1944 r., od 1989 r.6. Hasła geograficzne typu miejscowość – obiekt nie mający nazwy wyróżniającej
Obiekty architektoniczne znajdujące się w miejscowościach są zapisywane (zgodnie z instrukcją Hasło geograficzne) jako określnik ogólny po nazwie danej miejscowości, np.:

Poznań (woj. wielkopolskie) - kościół św. Marii Magdaleny


Poznań (woj. wielkopolskie) - gmach Biblioteki Raczyńskich
Gdańsk (woj. pomorskie) - Dwór Artusa
Radzyń Chełmiński (woj. kujawsko-pomorskie) - zamek
Jeśli przedmiotem opracowania są obiekty nie mające wyróżniającej nazwy, a podstawowym elementem ich identyfikacji jest adres, należy te dane umieścić w określniku ogólnym, np.:
Kraków (woj. małopolskie) - ulica Józefa 4
Warszawa - ulica Długa 7
Warszawa – ulica Królewska 16
Warszawa – Krakowskie Przedmieście 7
Wrocław (woj. dolnośląskie) – ulica Więzienna 10
Jeśli obiekt jest znany pod jakąś nazwą, wybieramy do hasła zawsze tę nazwę, dane dotyczące lokalizacji zapisując w haśle odrzuconym, np.:

Warszawa - kamienica Baryczków


NU Warszawa – Rynek Starego Miasta 32

Wrocław (woj. dolnośląskie) - kamienica "Pod Złotym Słońcem”


NU Wrocław (woj. dolnośląskie) – Rynek 6

Wrocław (woj. dolnośląskie) - Haus "Zur Goldenen Sonne"

TK Muzeum Sztuki Medalierskiej (Wrocław)

Przykłady opracowania


Zagadkowa kamienica na Krakowskiem Przedmieściu w Warszawie / Alexander Kraushar. – Warszawa, 1917
Architektura polska – historia -18 w.

Warszawa - ulica Krakowskie Przedmieście 63


Kamienica "Pod Złotym Słońcem" Rynek 6 / [Ermina Bryk-Świerzko, Jan Sakwerda] ; Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. – Wrocław, 1993
Muzeum Sztuki Medalierskiej (Wrocław)

Architektura niemiecka – historia - 16 w.

Architektura polska – historia - 16 w.

Wrocław (woj. dolnośląskie) - muzealnictwoWrocław (woj. dolnośląskie) - kamienica "Pod Złotym Słońcem"
: download -> document
document -> Regulamin udostępniania zasobu Oddziału -archiwum Zakładowe bn
document -> Informacja prasowa Warszawa, 24 marca 2015 r. „Czytam w podróży … Herberta”
document -> Atlasy geograficzne i historyczne Bibliografia i jej rodzaje
document -> Znamy pierwszych autorów i… trzech Ambasadorów!
document -> Zapis pionowy ukd – materiały metodyczne uwagi szczegóŁowe
document -> Wykaz nowych haseł wprowadzonych do słownika języka haseł przedmiotowych
document -> Kongres „czytanie włĄcza”
document -> II. Materiały metodyczne Stosowanie określnika archeologia
document -> Rekordy usunięte 30. 04-06. 05. 2010
document -> Po promocja Czytelnictwa Priorytet 3 – Rozwój czasopism kulturalnych Nabór I – styczeń 2008 Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy