Strona główna

Biuletyn jhp bn nr 14/2005


Pobieranie 40.59 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar40.59 Kb.

BIULETYN JHP BN nr 14/2005II. Wskazówki metodyczne.

1. Określniki wprowadzone do Słownika w 2004 r.

 

Uwagi o zakresie stosowania określników odnoszą się tylko do tych sytuacji, gdy dany określnik jest stosowany bezpośrednio po temacie. Podany zakres stosowania nie ogranicza możliwości użycia określnika na dalszym miejscu w haśle.


- awans zawodowy

określnik - awans zawodowy stosuje się po tematach ogólnych, np.:

Nauczyciele – awans zawodowy

Oficerowie – awans zawodowy


- choroby zawodowe

określnik - choroby zawodowe stosuje się po tematach ogólnych, np.:

Górnicy – choroby zawodowe

Służba zdrowia – choroby zawodowe

- część południowa

określnik – część południowa stosuje się po nazwach państw i regionów wyłącznie w opisie przedmiotowym dokumentów kartograficznych, np.:

Francja – część południowa - mapy
- część północna

określnik - część północna stosuje się po nazwach państw i regionów wyłącznie w opisie przedmiotowym dokumentów kartograficznych, np.:

Włochy – część północna – mapy
- część wschodnia

określnik - część wschodnia stosuje się po nazwach państw i regionów wyłącznie w opisie przedmiotowym dokumentów kartograficznych, np.:

Stany Zjednoczone – część wschodnia – mapy
- część zachodnia

określnik - część zachodnia stosuje się po nazwach państw i regionów wyłącznie w opisie przedmiotowym dokumentów kartograficznych, np.:

Turcja – część zachodnia – mapy
- ćwiczenia i zadania dla gimnazjów specjalnych

określnik formalny - ćwiczenia i zadania dla gimnazjów specjalnych stosuje się po tematach jednostkowych i po tematach ogólnych, np.:

Biologia – ćwiczenia i zadania dla gimnazjów specjalnych

Język angielski – ćwiczenia i zadania dla gimnazjów specjalnych


- ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych specjalnych

określnik formalny - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych specjalnych stosuje się po tematach jednostkowych i po tematach ogólnych, np.:

Język polski – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych specjalnych

Matematyka – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych specjalnych

- ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych

określnik formalny - ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych stosuje się po tematach jednostkowych i po tematach ogólnych, np.:

Historia – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych

Język niemiecki – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych


- ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych specjalnych

określnik formalny - ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych specjalnych stosuje się po tematach jednostkowych i po tematach ogólnych, np.:

Chemia – ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych specjalnych
- egzaminy zawodowe

określnik - egzaminy zawodowe stosuje się po nazwach zawodów, np.:

Betoniarze – egzaminy zawodowe

Elektromechanicy pojazdów samochodowych – egzaminy zawodowe


- genetyka

określnik – genetyka stosuje się po tematach ogólnych, np.:

Bakterie – genetyka

Krasnokwiat Katarzyny – genetyka


- gimnazja

określnik – gimnazja stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja

ekologiczna - gimnazja, Język polski - nauczanie - gimnazja. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm – gimnazja

- gimnazja specjalne

określnik – gimnazja specjalne stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach

zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja

ekologiczna – gimnazja specjalne, Język polski - nauczanie – gimnazja specjalne, Dziecko niepełnosprawne umysłowo – nauczanie – gimnazja specjalne. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm – gimnazja specjalne
- inwentaryzacja

określnik – inwentaryzacja stosuje się po nazwach ciał zbiorowych i po tematach ogólnych, np.:

Akademia Techniczno-Humanistyczna (Bielsko-Biała) – inwentaryzacja

Rękopisy – inwentaryzacja


- materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

określnik formalny - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych stosuje się po tematach jednostkowych, po tematach ogólnych i po tematach osobowych, np.:

Molière (1622-1673). Tartuffe - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

Język francuski – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

Analiza matematyczna – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
- materiały pomocnicze dla szkół wyższych

określnik formalny - materiały pomocnicze dla szkół wyższych stosuje się po tematach jednostkowych, po tematach ogólnych i po tematach osobowych, np.:

Język angielski – materiały pomocnicze dla szkół wyższych

Controlling – materiały pomocnicze dla szkół wyższych

Kant, Immanuel (1724-1804) - materiały pomocnicze dla szkół wyższych
- metody ekologiczne

określnik - metody ekologiczne stosuje się po tematach z dziedziny rolnictwa i po określnikach - hodowla, - ochrona, - uprawa, np.:

Ziemniaki – uprawa – metody ekologiczne

Warzywa – ochrona – metody ekologiczne

Zootechnika – metody ekologiczne
- metody zintegrowane

określnik - metody zintegrowane stosuje się po tematach z dziedziny rolnictwa i po określnikach - hodowla, - ochrona, - uprawa, np.:

Truskawka – uprawa – metody zintegrowane

Sadownictwo – metody zintegrowane

Zboże – ochrona – metody zintegrowane
- mikroklimat

określnik – mikroklimat stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata i po tematach ogólnych, np.:

Obora – mikroklimat

Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) - mikroklimat


- modele matematyczne

określnik - modele matematyczne stosuje się po tematach ogólnych, np.:

Alokacja – modele matematyczne

Balistyka zewnętrzna – modele matematyczne


- nauczanie początkowe

określnik - nauczanie początkowe stosuje się po tematach z dziedziny oświaty, np.: Język polski - nauczanie początkowe, Wychowanie komunikacyjne - nauczanie początkowe. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza -

katolicyzm - nauczanie początkowe

- obróbka cieplno-chemiczna

określnik - cieplno-chemiczna stosuje się po tematach: Metale, Tworzywa sztuczne i po nazwach poszczególnych metali i tworzyw, np.:

Stal – obróbka cieplno-chemiczna


- od 2004 r.

określnik chronologiczny - od 2004 r. stosuje się po nazwach krajów, które wstąpiły do UE w 2004 r. i po temacie i określniku Unia Europejska i innych tematach związanych z Unią Europejską, np.:

Polska – a Unia Europejska – od 2004 r.

Rolnictwo – programy i fundusze wspólnotowe – Polska – od 2004 r.


- pielgrzymki

określnik – pielgrzymki stosuje się po nazwach sanktuariów, np.:

Częstochowa (woj. śląskie) – Jasna Góra - pielgrzymki
- podręcznik dla gimnazjów specjalnych

określnik formalny - podręcznik dla gimnazjów specjalnych stosuje się po tematach jednostkowych i po tematach ogólnych, np.:

Biologia – podręcznik dla gimnazjów specjalnych

Język polski – podręcznik dla gimnazjów specjalnych


- podręcznik dla szkół podstawowych specjalnych

określnik formalny - podręcznik dla szkół podstawowych specjalnych stosuje się po tematach jednostkowych i po tematach ogólnych, np.:

Geografia – podręcznik dla szkół podstawowych specjalnych

Przyroda – podręcznik dla szkół podstawowych specjalnych


- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

określnik formalny - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych stosuje się po tematach jednostkowych i po tematach ogólnych, np.:

Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Katolicyzm – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych


- podręcznik dla szkół zawodowych specjalnych

określnik formalny - podręcznik dla szkół zawodowych specjalnych stosuje się po tematach jednostkowych i po tematach ogólnych, np.:

Introligatorstwo – podręcznik dla szkół zawodowych specjalnych

Chemia – podręcznik dla szkół zawodowych specjalnych


- programy i fundusze wspólnotowe

określnik - programy i fundusze wspólnotowe stosuje się po tematach ogólnych, np.:

Rybołówstwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska - od 2004 r.

Przedsiębiorstwa małe i średnie - programy i fundusze wspólnotowe - Polska


- resocjalizacja

określnik – resocjalizacja stosuje się po tematach ogólnych, np.:

Więźniowie – resocjalizacja

Dziecko ulicy - resocjalizacja


- służba weterynaryjna

określnik - służba weterynaryjna stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata, np.:

Ełk (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) – służba weterynaryjna
- studia licencjackie

określnik - studia licencjackie stosuje się po tematach ogólnych, np.:

Edukacja europejska – studia licencjackie

Pielęgniarstwo – studia licencjackie


- szkoły podstawowe

określnik - szkoły podstawowe stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna - szkoły podstawowe, Język polski - nauczanie – szkoły podstawowe. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm - szkoły podstawowe

- szkoły podstawowe specjalne

określnik - szkoły podstawowe specjalne stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna - szkoły podstawowe specjalne, Język polski - nauczanie – szkoły podstawowe specjalne, Dziecko głuche – nauczanie – szkoły podstawowe specjalne. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm - szkoły podstawowe specjalne

- szkoły ponadgimnazjalne

określnik - szkoły ponadgimnazjalne stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna - szkoły ponadgimnazjalne, Język polski - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm - szkoły ponadgimnazjalne


- szkoły średnie

określnik - szkoły średnie stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna - szkoły średnie, Język polski - nauczanie – szkoły średnie. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm - szkoły średnie

- szkoły wyższe

określnik - szkoły wyższe stosuje się po tematach wyrażających przedmioty nauczania na poziomie akademickim, po określniku - nauczanie. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie jest stosowany bezpośrednio

- szkoły zawodowe

określnik - szkoły zawodowe stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna - szkoły zawodowe, Język polski - nauczanie – szkoły zawodowe. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm - szkoły zawodowe


- szkoły zawodowe specjalne

określnik - szkoły zawodowe specjalne stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna - szkoły zawodowe specjalne, Język polski - nauczanie – szkoły zawodowe specjalne, Dziecko niewidome – nauczanie – szkoły zawodowe specjalne. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm - szkoły zawodowe specjalne


- usługi

określnik – usługi stosuje się po nazwach tych ciał zbiorowych, których działalność usługowa nie jest działalnością podstawową, np.:

Politechnika Wrocławska – usługi – informator

- w filmie

określnik - w filmie stosuje się po wszystkich rodzajach tematów dla wyrażenia tematyki filmów, np.:

Biblia – w filmie

Chłopi – w filmie

Ševčenko, Taras (1814-1861) - w filmie

ZSRR – w filmie

Żydzi – w filmie


- w muzyce

określnik - w muzyce stosuje się po wszystkich rodzajach tematów dla wyrażenia tematyki utworów muzycznych, np.:

Poezja rosyjska – w muzyce

Stanisław (św. ; ca 1030-1079) - w muzyce

Warszawa – w muzyce
- wykonanie i interpretacja

NU interpretacja

określnik - wykonanie i interpretacja stosuje się po tematach z dziedziny muzyki, np.:

Muzyka fortepianowa - wykonanie i interpretacja - 19 w.


- wykroje i wzory

NU wzory


określnik - wykroje i wzory stosuje się po temacie Odzież i po tematach wyrażających różne rodzaje odzieży, np.:

Odzież dziecięca – wykroje i wzory

Bielizna osobista – wykroje i wzory
- zajęcia terenowe

określnik - zajęcia terenowe stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna - zajęcia terenowe, Nauczanie początkowe – zajęcia terenowe, Biologia - nauczanie - zajęcia terenowe


- życie codzienne

określnik - życie codzienne stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata, po nazwach ciał zbiorowych, nazwach grup społecznych i zawodowych oraz po tematach: Miasta, Wieś, Strefa podmiejska, np.:

Klaryski – życie codzienne

Oficerowie – życie codzienne

Więźniowie – życie codzienne

Warszawa – życie codzienne


2 . Opracowanie przedmiotowe wydawnictw ciągłych, cd.


  1. Czasopisma historyczne

Czasopisma historyczne poświęcone wydarzeniom historycznym otrzymują tematy:

Czasopisma historyczne i nazwa wydarzenia, któremu są poświęcone z określnikami – historia - czasopisma, np.:
Czasopisma historyczne polskie

Powstanie 1863 r. – historia – czasopisma


Dodanie określnika – historia, jest tu konieczne, gdyż określnik – czasopisma, użyty bezpośrednio po temacie oznacza wydawnictwa ukazujące się w trakcie danego wydarzenia, np.:

Nowiny Polityczne Polskie. - Warszawa , 1863

Czasopisma polityczne polskie - 19 w.

Powstanie 1863 r. styczniowe - czasopisma
Czasopisma historyczne poświęcone ciałom zbiorowym otrzymują tematy:

Czasopisma historyczne i nazwa ciała zbiorowego, któremu są poświęcone z określnikami – historia - czasopisma, gdyż tu również trzeba odróżnić je od czasopism wydawanych przez dane ciało zbiorowe, np.:


Biuletyn Informacyjny / Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o AK im. C.C. kpt. Adama Boryczki; red. Wiesław Kutek. – Wierzchosławice: TKWoAK, 1994-
Czasopisma historyczne polskie

Armia Krajowa - historia – czasopisma
  1. Czasopisma polityczne

Dopuszcza się tematy ogólne dla kierunków politycznych w opracowaniu czasopism politycznych, nie będących oficjalnymi organami, biuletynami konkretnych partii, np.:Proca : pismo liberałów i konserwatystów. - [Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Naukowych "Wyzwolenie"], 1998-.

Czasopisma polityczne polskie

Konserwatyzm -- czasopisma

Liberalizm -- czasopisma


Przegląd Narodowy : miesięcznik poświęcony zagadnieniom życia narodowego w zakresie

politycznym, naukowym, społecznym, literackim i artystycznym / pod kierownictwem

Zygmunta Balickiego ; red. Wacław Dunin. - Warszawa : Wacław Dunin, 1908-1921.

Czasopisma polityczne polskie -- 1901-1939 r.

Narodowa demokracja -- czasopisma


  1. Czasopisma mniejszości narodowych.

Czasopisma mniejszości narodowych otrzymują tematy zgodne z profilem czasopisma i określniki geograficzne wskazujące miejsce ich wydania, np.:Pokrzywy : miesięcznik humorystyczno-satyryczny. - London : [s.n.], 1950-1963.

- Od 1959, nr 151 czasopismo ukazuje się jako dodatek współwydany do czas.: Orzeł Biały,

Syrena.

Czasopisma satyryczne polskie -- Wielka Brytania


Pogończyk : kwartalnik wydawany przez "Pogoń" Francja / [Janusz Zatorski red. nacz.]. - Glorieu par Verdun : "Pogoń" Francja, 1963-1964.
Czasopisma społeczno-kulturalne polskie – Francja

Židovská Ročenka / Rada Židovských Náboženských Obcí v ČR. - Praha, 1991-

Czasopisma historyczne żydowskie - Czechy

Żydzi – historia – czasopisma


  1. Przeglądy prasowe, biuletyny informacyjne agencji prasowych.

Przeglądy prasowe, biuletyny informacyjne agencji prasowych o charakterze ogólnym otrzymują temat Dokumentacja prasowa, np.:


Zachodnia Agencja Prasowa / Dziennikarska Spółdzielnia Pracy Zachodnia Agencja Prasowa. – Wyd. Mp. – Warszawa : ZAP, 1946-1948.

Dokumentacja prasowa


Jeżeli wyróżniony jest zakres tematyczny działalności agencji, serwisu informacyjnego, podajemy go w drugim temacie, np.:

Foreigners on Poland / Ministry of Foreign Affairs. Press and Information Department.Warsaw [Warszawa] 1946-1948. - 1946-1948. - Wersja w jęz. franc.: Étrangers sur la Pologne. - Étrangers sur la Pologne
Dokumentacja prasowa

Polska – 1944-1956 r.


Wszystkie Stronnictwa : komunikat specjalny poświęcony życiu wszystkich stronnictw politycznych w Polsce / Warszawska Informacja Prasowa. – Warszawa : WIP, 1927-1932.
Dokumentacja prasowa

Partie polityczne – Polska – 1918-1939 r. – informator

5. Czasopisma regionalne i lokalne.
Temat: Czasopisma regionalne i lokalne dajemy wszystkim rodzajom czasopism o takim charakterze uwzględniając także ich profil i rodzaj, np.:
Goniec Kujawski : dziennik polityczny, społeczny i literacki / red. Stanisław Cieszkowski. – Włocławek 1915-1918. - R.1 (1915)-R.4 (1918).

Gazety polskie - 1901-1918 r.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie – 1901-1918 r.

Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - 1901-1918 r. - czasopisma


Konfederat Śląska Cieszyńskiego : biuletyn Rejonu Cieszyńskiego Konfederacji Polski Niepodległej / [Rejon Śląska Cieszyńskiego KPN. – Cieszyn, 1996-

Konfederacja Polski Niepodległej - czasopisma

Czasopisma polityczne polskie

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

Cieszyn (woj. śląskie ; okręg) - czasopisma
Studia Angerburgica / Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie . – Węgorzewo, 1996-
Czasopisma etnograficzne polskie

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) – etnografia - czasopisma


  1. Informatory wydawane przez ambasady i poselstwa o charakterze ciągłym.

Wydawnictwa tego typu traktujemy na ogół jak informatory, tematy nadajemy adekwatnie do ich treści, np.:


Szalom z Izraela : biuletyn Ambasady Izraela w Warszawie / red. Silva Berladski. - Warszawa : Ambasada Izraela w Warszawie, 1996- .

Izrael – informatorBiuletyn Informacyjny Ambasady Państwa Palestyny. – Warszawa, 1989-

Palestyna – informator


Wiadomości Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu / [Botschaft der Republik Polen. Konsularabteilung]. – Wien, 1998-
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej (Austria). Wydział Konsularny

Polska- ludność- Austria - informator


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość