Strona główna

Biuro Projektowo Usługowe "alda" S. C. Hanna I Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C


Pobieranie 19.24 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.24 Kb.
Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C.

Hanna i Janusz Franiczek

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Skrzyszowska 39 C

telefon: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365

fax: 32 733 78 44 e-mail: alda.biuro@wp.pl

Regon : 273415130 NIP: 647-18-39-001
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Utwardzenie nawierzchni na placu zabawprzy ul. Kosmonautów w Rybniku”
Działki zajęte pod inwestycję: 2877/187

Inwestor : Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

Projektant: mgr inż. Janusz Franiczek

upr. nr 711/88Opracował: mgr inż. Marta Roezner
KWIECIEŃ 2015 r.

SPIS DOKUMENTACJI

  1. Spis dokumentacji 2

  2. Opis techniczny 3-4

  3. Szkic orientacyjny 5

  4. Projekt zagospodarowania terenu 6

  5. Informacja BIOZ 7-8

  6. Przekrój poprzeczny 9

OPIS TECHNICZNY


1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Zamawiającym tj. Miastem Rybnik oraz: • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r,

 • Dane wyjściowe do projektowania omówione z Inwestorem,

 • Podkłady mapowe uzyskane z Biura geodezyjnego,

 • Pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie utwardzenia nawierzchni placu zabaw zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Kosmonautów pomiędzy budynkami mieszkalnymi
nr 4, 20 i 18.
3. Opis stanu istniejącego.

Część terenu zielonego pomiędzy budynkami mieszkalnymi nr 4, 18 i 20 przy ul. Kosmonautów w Rybniku została zagospodarowana poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci. Powierzchnia przeznaczona do zabawy ograniczona jest płotkiem stalowym wysokości ok. 1,10m. Nawierzchnię placu zabaw obecnie stanowi piasek.

Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia i elementy małej architektury:


 • piaskownica,

 • huśtawka,

 • karuzela,

 • zabawka wielofunkcyjna (zjeżdżalnia, drabinka, zestaw do wspinaczki),

 • ławki: z oparciem, bez oparcia i ławka wysoka,

 • kosz na śmieci,

 • tablica informacyjna.

3.1. Istniejące uzbrojenie.

Na terenie projektowanej drogi znajdują się następujące urządzenia:


 • Kable energetyczne.

4. Charakterystyka stanu projektowanego.

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni istniejącego placu zabaw poprzez ułożenie płyt syntetycznych. Płyty są rozwiązaniem bezpiecznym, zmniejszają ryzyko kontuzji u dzieci w razie upadku z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

Nawierzchnia z płyt ograniczona zostanie obrzeżem elastycznym ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeże ułożone zostanie przy istniejącym ogrodzeniu.Zaprojektowano następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

 • nawierzchnia z płyt syntetycznych 50x50 cm gr. 7 cm

 • beton cementowy kl. C 8/10 gr. 5 cm

 • kruszywo łamane frakcji 8/32 cm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

 • geowłóknina filtracyjno – separacyjna,

 • podłoże gruntowe

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni placu zabaw zaprojektowano pochylenie jednostronne placu zabaw wynoszące 0,5%.
5. Uwagi.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów które nie zostały w projekcie omówione.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość