Strona główna

„BŁĘkitna wstęga zalewu włOCŁawskiego zarzeczewo 2 0 0 9 ”


Pobieranie 27.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.17 Kb.ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XXXII Regaty Żeglarskie

BŁĘKITNA WSTĘGA ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO

Z A R Z E C Z E W O 2 0 0 9 ”


Memoriał Benedykta Michewicza
Regatom patronuje Prezes Zarządu ANWILU SA Pan Maciej Trojnarski 1. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie
ul. Uskok 5, 87-801 WŁOCŁAWEK 3

http://www.yca.pl kowalskiw@anwil.pl marek.lewandowski@yca.pl biuro@yca.pl

Telefony. kontaktowe:

 1. Marek Lewandowski: tel. kom. 0 604 267 949

 2. Andrzej Spychalski: tel. 54 237-26-25; tel. kom. 0 602 468 084

 3. Wojciech Warecki: tel. 54 255-02-55; tel. kom. 0 601 686 559 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT

 • Port regat: Marina Zarzeczewo

 • Regaty odbędą się na Jeziorze Włocławskim (Zalewie Włocławskim) w okolicy Zatoki Zarzeczewo w dniu 3 października 2009 r. - sobota (termin rezerwowy - 4 października 2009r. - niedziela)

 • Otwarcie regat planowane jest w dniu 3 października 2009 r. o godz. 10:00.

 1. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa (ISAF 20092012), z uzupełnieniami PZŻ oraz Instrukcją Żeglugi i niniejszym Zawiadomieniem. Obowiązują Przepisy Pomiarowe Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2009 ÷ 2012.

 1. KLASY

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:

 1. T – 1

 2. T – 2

 3. T – 3

 4. MICRO

 5. OMEGA SPORT- załoga min. 3 osobowa

 6. VENUS

Limit jachtów w poszczególnych klasach konieczny do uznania regat za odbyte ustala się na pięć jednostek (5).

 1. WYŚCIGI: Organizator planuje w ramach regat rozegranie czterech wyścigów w tym jeden wyścig według formuły wyrównawczej

 2. WYNIKI: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.

 3. LICENCJA Regaty XXXII BWZW posiadaja : licencję Polskiego Związku Żeglarskiego 1. BIURO REGAT: Marina Zarzeczewo , Włocławek ul. Uskok 5 tel/fax.: 054 255 02 55; biuro@yca.pl

 2. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW Rejestracja prowadzona będzie w oparciu o zgłoszenia dokonane w Sekretariacie Biura Regat na drukach dostarczonych przez Organizatora w przeddzień regat 2 października 2009r. (piątek) w godzinach 18:00 do 20:00 oraz w dniu regat 3 października 2009r. (sobota) od 08:00 do 09:30.

 3. INSTRUKCJE ŻEGLUGI, KOMUNIKATY

Instrukcja Żeglugi, system punktacji i trasy stosowane w regatach dostępne będą dla zawodników podczas odprawy sterników. Sygnały startowe i czas startu do pierwszego wyścigu podane zostaną na odprawie sterników po otwarciu zawodów. Czas startu do następnych wyścigów podawany będzie każdorazowo w przerwie pomiędzy wyścigami. Wszystkie komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KR w Marinie lub podawane przez megafon.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Sternik jachtu zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania karty zgłoszenia i kwestionariusza pomiarowego oraz wniesienia opłaty startowej (wpisowe) w wysokości: 60.- zł w przeddzień regat (piątek) w godzinach 18:00 do 20:00 a 80 ,- zł w dniu rozpoczęcia regat (sobota) od 08:00 do 09:30

Jacht musi posiadać widoczne znaki identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu oraz odpowiednią ilość sprzętu ratunkowego.Warunkiem dopuszczenia do regat jest posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia OC.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 2. UBEZPIECZENIE: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów.

 3. PROTESTY: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone u Sekretarza Komisji Sędziowskiej ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie. < >

 4. PRZEPISY ŻEGLUGOWE Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania niżej wymienionych przepisów żeglugowych:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 6 maja 1997 r w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz.U. nr 57 poz. 358 z 1997 r. );

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)

 1. STERNIK JACHTU Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.

 2. ZAŁOGA JACHTU ZGŁASZAJACA SIĘ DO REGAT: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

 3. ZAWODNICY: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

 4. REKLAMY

Dopuszcza się noszenie reklam zgodnie z kodeksem reklamowym ISAF.

 1. NAGRODY

Zwycięzcy w poszczególnych klasach otrzymają puchary, medale, dyplomy i nagrody według Regulaminu Regat. Sternik bezwzględnie najszybszego jachtu we wszystkich wyścigach otrzymuje Puchar Prezesa ANWILU SA, „Błękitną Wstęgę Zalewu Włocławskiego ZARZECZEWO 2009” Sternik najszybszego jachtu wg formuły wyrównawczej otrzymuje Memoriał Benedykta Michewicza

 1. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

W przeddzień regat, w piątek zapraszamy na biesiadę żeglarską, którą umili nam zespół muzyczny do północy, a w sobotę po wyścigach na „podsumowujący regaty, wieczór żeglarski przy piwie i muzyce” do jeszcze późnej nocy.

 1. INFORMACJE DODATKOWE

  • Jachty, które muszą być wodowane dźwigiem (ze względu na konieczność montowania szybrowego miecza od dołu) będą miały możliwość skorzystania z suwnicy w porcie przy tamie. W powyższej sprawie prosimy o potwierdzenie użycia suwnicy najpóźniej do dnia 1 października 2009 r. u kolegi Andrzeja Spychalskiego tel. 0 602 468 084
  • Podczas trwania imprezy czynny będzie nasz Bar Zarzeczewo z wyżywieniem i napojami.
  • Slipowanie i parkowanie dla uczestników regat w dniach 2 ÷ 4 października 2009r. bezpłatnie.
 • Adresy hoteli:

Hotel „Portofino”: 87-800 Włocławek al. Kazimierza Wielkiego tel. 054 233 05 55

Hotel „Ratuszowy”: 87-800 Włocławek ul. Bojańczyka 7 tel. 054 232 62 76

Hotel „Zajazd Polski”: 87-800 Włocławek pl. Wolności 5 tel. 054 231 37 88

Hotel „Kujawy”: 87-800 Włocławek ul. Kościuszki 18/20 tel. 054 232 68 00

Hotel „Młyn”; 87-800 Włocławek ul. Okrzei 77 tel. 054 233 01 00

Hotel „Aleksander”; 87-800 Włocławek ul. Szpitalna 23 tel. 054 412 66 88; fax. 412 66 60

Zapraszamy do uczestnictwa, życząc wspaniałej zabawy, pomyślnych wiatrówi jak najlepszych miejsc na mecie !!Z żeglarskim pozdrowieniemKomitet Organizacyjny Regat

YACHT CLUB ANWIL

KOMUNIKAT SPECJALNY

XXXII - ga „Błękitna Wstęga Zalewu Włocławskiego ZARZECZEWO_2009” kończy całoroczny cykl imprez żeglarskich pod hasłem

„Jubileusz 50-lecia Magazynu Sportów Wodnych ŻAGLE”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość