Strona główna

Bo w dokumentacji znajdują się drobiazgowe sprawozdania z tych jednostek


Pobieranie 35.09 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar35.09 Kb.
To już 35 lat

Gminny Ośrodek Kultury został oddany do użytku 11 listopada 1978 roku. Jak na ówczesne czasy budowany był z rozmachem. Pomieszczenia przeznaczone były dla Ochotniczej Straży Pożarnej u góry znajdowała się sala widowiskowa i kuchnia na dole pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury a w piwnicach pomieszczenia na część gastronomiczną i salkę dyskotekową.

Oddanie do użytku było uroczyste. Zaproszeni byli dyrektorowie okolicznych ośrodków kultury, delegacje z województwa i wojewoda sieradzki. Pierwszym dyrektorem został Grzegorz Grąbkowski. Już na otwarciu obiektu swoje programy prezentowali; Chór Lututowski, Zespół Wokalno Instrumentalny, Chórek Dziecięcy, Kapela.

Po otwarciu do życia zostały powołane sekcje; plastyczna i fotograficzna. Sala widowiskowa gościła znane zespoły, aktorów, kabarety i cyrki. Były też festyny i okolicznościowe wystawy.

Materiałów z tamtych lat wynika, że GOK rzeczywiście pełnił rolę placówki gminnej. Koordynował pracę kulturalną szkół podstawowych, Zespołu Szkół Rolniczych, klubów „Ruchu”

i „Rolnika”, przedszkola i biblioteki.. A przynajmniej pozorował taką działalność

bo w dokumentacji znajdują się drobiazgowe sprawozdania z tych jednostek

i adnotacje o instruktarzach im udzielanych.

Każda impreza organizowana przez te jednostki występuje w planach pracy

i sprawozdaniach GOK-u. Przynajmniej przez pierwsze siedem lat.

Co roku też obchodzone są dni; Matki, Kobiet, Dziecka, Kultury, 1 Maja, 9 Maja, 22 Lipca, 1 Września, Rocznica Rewolucji Październikowej, Noc Świętojańska, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Choinka. Ta sytuacja utrzymuje się przez cały okres tzw. realizmu socjalistycznego.

Ze sprawozdania za 1979 r. dowiadujemy się, że w GOK brak pomieszczeń na działalność świetlicową z tej przyczyny jest ona prowadzona w Klubie „Ruchu”. Zamierzenia i plany są tak rozbudowane, że nie sposób im podołać. Również jednoosobowa obsada GOK jest stanowczo niewystarczająca.

Od czerwca 1980 r. dyrektorem zostaje Sławomir Binkowski. Przyjmuje po poprzedniku całą spuściznę i zasady pracy kulturalnej a jednocześnie wprowadza nowe elementy. Organizuje wystawy aktów, wystawy we współpracy z BWA, wieczory poezji i spotkania z poetami.

W programach deklaruje objęcie opieką oraz stały kontakt z wszelkiego rodzaju twórcami ludowymi i organizację wystaw ich prac.

Sukcesy to; II miejsce w konkursie recytatorskim, I m-ce Teatrzyku malucha w Sieradzu, I m-ce we współzawodnictwie GOK-ów w ilości widzów i ilości imprez. Organizuje też turnieje; szachowe, warcabowe i tenisa stołowego.

W tym okresie następują też kolejne powodzie piwnic. Zniszczeniu ulega parkiet. Kolejne sposoby odwodnienia nie zdają egzaminu. Cofnięte zostaje zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Kawiarenka zostaje zamknięta. W sprawozdaniach jest mowa o małym zainteresowaniu społeczeństwa wystawami, sekcją fotograficzną i o znikomej działalności Klubów „Rolnika” i „Ruchu”.W 1983 r. w GOK pracuje instruktor, sprzątaczka, konserwator i księgowa na 1/3 etatu a funkcję dyrektora obejmuje Małgorzata Jackowska. Sala do rytmiki ruchowej zostaje zajęta przez przedszkole. Działalność prowadzona jest na sali widowiskowej.

Do pracy przyjęto nowych pracowników w osobach Aleksandra Kalus i Marek Olejnik. Działają sekcje; gitarowa, wokalno-instrumentalna. Prowadzone są zajęcia; rekreacyjne, rozrywkowe, spotkania z poezją i dyskoteki.

Działa Kapela Ludowa w Świątkowicach.

Największą popularnością cieszyły się imprezy estradowe i kino objazdowe. Organizowano konkursy literackie, recytatorskie i I Gminny Przegląd Zespołów Muzycznych. Po odejściu Jackowskiej funkcję przejmuje Andrzej Jackowski. Kontynuuje pracę swojej żony.

Podejmuje ponadto decyzję o generalnym remoncie obiektu. Zorganizował dokumentację

i wykonawcę na wymianę stolarki okiennej w całym budynku.W 1986 r. dyrektorem zostaje Zbigniew Nawrocki.

Działają sekcje; żywego słowa, fotograficzna, gitarowa. Innowacją w jego pracy są odczyty na temat; patologii, alkoholizmu i przestępczości. Stawia na odtworzenie działalności Kapeli Ludowej i organizuje festyny sportowo-rekreacyjne.Rok 1987 to inicjatywa przywrócenia kolędowania, konkursy rysunkowe i turniej tenisowy. Rok 1988 to występy Muzykujących Rodzin, Konkurs Miss Lata i remont kapitany obiektu który zakończono w maju 1989 roku.

W tygodniu odbywały się próby; Zespołu Wokalno-Instrumentalnego, Kapeli Ludowej, Sekcji Fotograficznej, Szkółki gra na pianinie, kabaretu i gitary. GOK był czynny od 8 do 20, w soboty od 9 do 14.

Aktywność zapewniało zatrudnienie. Pracowali; Dyrektor Zbigniew Nawrocki, Aleksandra Kalus, Grażyna Tymieniecka, Leokadia Grąbkowska, Roman Peszko, Barbara Chojka, Marek Olejnik, Janina Kowalska, Bogdan Witych. Razem około cztery etaty.

Nowe inicjatywy to; zawody międzyzakładowe, wycieczki rowerowe, wystawy rzeźby, korzenioplastyki i kompozycji kwiatowych.W 1991 r. dyrektorem zostaje Waldemar Jabłoński. Forsowany przez WDK wygrywa konkurs. Otwiera księgarnię. Prowadzi kursy tańca, haftu, języka angielskiego, niemieckiego. Organizuje wystawy ; plastyczne, rzeźby i twórczości ludowych poetów. Z funkcji dyrektora rezygnuje po roku pracy.

W 1992 r. dyrektorem zostaje Wacław Zabłocki. Rada rozważa likwidację GOK jednak zdecydowany sprzeciw pań z Rady Gminy ratuje placówkę. Następuje obcięcie o połowę budżetu GOK i ograniczenie etatów do 1,3 etatu. Sprząta dyrektor lub sprzątaczka z gminy podsyłana na dwie godziny dwa razy w tygodniu. Zabłocki likwiduje deficytową księgarnię. Porządkuje sprzęt nagłaśniający i magazynki. Wygospodarowuje pomieszczenie na świetlicę. Działają; Kapela Ludowa, szkółki gry na instrumentach strunowych i klawiszowych, teatr, sekcja fotograficzna, Klub III Wieku.

Rok 1993 wykonano malowania pomieszczeń i korytarzy, uporządkowano piwnice. Prowadzone są warsztaty; fotografiki, rzeźby, wycinanki, zdobnictwa, malarstwa. Organizowane są zajęcia warcabowe, szachowe i dyskoteki. Budżet wzrasta do 99,5 mln zł. W Kapeli Ludowej odkryto Władysława Szymczaka, jego utwory robią furorę na przeglądach folkloru.

Rok 1994 mamy ciągle problemy z wodą w piwnicach. Organizowane są warsztaty rękodzielnicze, wystawy po warsztatowe. Uruchomiona zostaje wypożyczalnie kaset. GOK obejmuje opieką orkiestrę dętą i remontuje instrumenty. Kapela Ludowa zajmuje cztery I miejsca w Warcie, II miejsce w Kazimierzu nad Wisłą, III miejsce w Rzeszowie. Warcabiści organizują rozgrywki powiatowe i wojewódzkie i wchodzą do I ligi.

Rok 1995 to zamknięcie przez Komendę Straży Pożarnej sali widowiskowej. Okazało się, że od otwarcia GOK nie spełnione były podstawowe warunki bezpieczeństwa. Wykonujemy impregnację wywiązki, okotarowania i boazerii. Organizowane są turnieje; warcabowe, szachowe, brydżowe. Warsztaty rękodzieła pod nazwą „Ginące Zawody” dofinansowane przez Wojewódzki Dom Kultury i Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych. Współorganizujemy Krajową Wigilię Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.

W 1996 roku Komisja Kultury podejmuje decyzję o doprowadzeniu GOK do należytego stanu sanitarnego i o zwiększeniu zatrudnienia o ½ etatu. Odbudowa działalności była powolna. Cały czas działa Kapela Ludowa. Instruktorzy to; Leokadia Grąbkowska, Władysław Szymczak, Zbigniew Szczepański.

W 1996 r. wraca na ½ etatu Aleksandra Kalus. Malowane są pomieszczenia, prane fotele, cyklinowane parkiety. Lututów współorganizuje VII Przegląd Folklorystyczny Województwa Sieradzkiego efektem I miejsca Kapeli, skrzypka, pary tanecznej, II miejsce solistki. I miejsce w Toruniu i 22 występy okolicznościowe.Rok 1997 Rada Gminy stwierdza, że GOK powinien przynosić dochody

i decyduje o wydzierżawieniu sali na dyskoteki. Mamy dwie wojny Lututów kontra Wieluń i wybita zostaje połowa szyb w budynku. Po pół roku przesłuchań i sądów roszczenia obu stron zostają uregulowane i udaje się rozwiązać zawarte umowy.

Warsztaty rękodzieła zakończono wystawą którą odwiedza większość uczniów miejscowych szkół oraz Złoczew i Wojsławice. GOK był współorganizatorem Przeglądu Folklorystycznego Woj. Sieradzkiego i regionalnego Festiwalu Młodzieży Szkół Rolniczych. Władysław Szymczak otrzymuje nagrodę im. Oskara Kolberga. W latach 1997 i 2000 instruktorem Sekcji recytatorskiej zostaje Barbara Maniak. Odnosimy sukcesy w Sieradzu i Łodzi.

Rok 1998. Po dyskotekowych zniszczeniach malujemy pomieszczenia i rozbieramy nieprzydatne wyposażenie. Kapelę Ludową obejmuje Zbigniew Szczepański i prowadzi nabór wśród młodzieży szkolnej. Powstaje Zespół Wokalno – Taneczny.

Prowadzimy warsztaty rękodzielnicze. Wystawę wraz z prelekcjami prezentujemy w Sędziejowicach, Chojnem, Sieradzu a wybrane prace wystawiamy w muzeum sieradzkim. Działają sekcje; recytatorska, warcabowa, szachowy i brydżowa.Rok 1999. Dzięki pomocy finansowej Barbary Chojka i Małgorzata Kaszuba warsztaty rękodzieła prowadzone były szczególnie starannie. 60 prac brało udział w Konkursie Sztuki Ludowej Województwa Sieradzkiego. Efekt; I miejsce Stanisław Madaliński, II m-ce Joanna Sokołowska, II m Łukasz Zabłocki. Dorobek warsztatów prezentowaliśmy trzy razy w Lututowie

a ponadto w Bolesławcu, Czastarach, Sokolinkach,Wieruszowie, Wojsławicach. Przegląd Folklorystyczny „Tradycje 99” w Lututowie to 5 nagród i trzy wyróżnienia dla lututowian.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Regionalny Ośrodek Kultury w Sieradzu przeprowadził analizę działalności i budżetów Gminnych Ośrodków Kultury. Z tej analizy wynikało, że Lututów jest na przedostatnim miejscu pod względem budżetu a pod względem działalności na trzecim po Białej i Brzeźniu.

W roku 2000 zorganizowaliśmy turnieje; 6 warcabowych, 4 szachowe, 2 tenisa stołowego, 3 brydżowe. Zorganizowano tradycyjne warsztaty i wystawę rękodzieła oraz Dni Regionalizmu dla uczni ze szkoły podstawowej. Od 2000 r. mamy na 1/8 etatu księgową. W latach 2003 i 2004 na ¾ etatu pracuje Sylwia Tryka. Jesteśmy organizatorami Powiatowego Przeglądu Folklorystycznego „Ocalić od zapomnienia”, I miejsca zajmują; Władysław Szymczak, Leokadia Grąbkowska, Paweł

i Justyna Paroniowie i „Wilorze” ze szkoły podstawowej.Rok 2001 organizujemy turnieje jak w roku poprzednim przy tym dwa są powiatowymi a jeden wojewódzkim. Kapela występuje w Belgii, Luksemburgu,Kaliszu, Złotowie, Wieluniu, Grabowie, Wrocławiu. Organizujemy warsztaty a wystawa odwiedza; Bolesławiec, Wieruszów, Wieluń, Złotów, Łódź, Kraków. Aktywnie działa Klub III Wieku. Organizujemy zajęcia dla „sprawnych inaczej” w ramach Klubu Otwartych Serc.

Rok 2002. Tradycyjnie działają wszystkie sekcje. Sekcja recytatorska zajmuje I, II miejsca na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Warcaby II, III i I miejsce Piotrka Osiołkowskiego w kategorii juniorów i I miejsce drużynowo w Mistrzostwach LZS.

W Kazimierzu nad Wisłą I miejsce w kategorii Mistrz Uczeń Władysława Szymczaka i III miejsce Kapeli Ludowej. Z Galewic szachiści przywieźli medale; 3 złote, 2 srebrne, 3 brązowe.

Klub Otwartych Serc pracuje trzy razy w tygodniu i dzięki pomocy Urzędu Gminy i pani Henryce Sokołowskiej zostaje wyposażony w Gabinet Rehabilitacji.

2003

Działają sekcje; warcabowa, szachowa, tenisowa, brydżowa. Piotrek Osiołkowski Mistrzem Polski juniorów. Przy GOK działają też; Klub III Wieku, Klub Otwartych Serc, Towarzystwo Przyjaciół Lututowa.

Były warsztaty; grafiki, malarstwa, wyklejanki, rzeźby, wycinanki, zdobnictwa i plecionkarstwa.

Była inscenizacja „Zapusty u Józwowej”, bal ostatkowy, Topienie Marzanny, Unijny Autobus, Dni Lututowa, Noc Świętojańska, Dożynki Szkolne, bal andrzejkowy, wigilia Towarzystwa Przyjaciół Lututowa.

Konkursy; recytatorski, fotograficzny, ekologiczny i XII finał Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej. Przy budżecie nie zmienionym od 2000 r.

2004

Działają sekcje; warcabowa, szachowa, tenisowa, brydżowa, Klub III Wieku, Klub Otwartych Serc, Towarzystwo Przyjaciół Lututowa.

Instruktorem Kapeli i Orkiestry Dętej jest Zbigniew Szczepański. Przy Kapeli działa Dziecięcy Zespół Wokalny prowadzony przez Aleksandrę Kalus.

Kapela występowała w; Wrocław, Łódź, Doruchów,Wieruszów, Sieradz i około 12 razy w Lututowie. Orkiestra Dęta występowała na; odpuście, Bożym Ciele, 100 leciu OSP Lututów, 80 leciu RBS, Maraton Orkiestr Dętych, Zawody Strażackie. Liczba muzyków jednak maleje i maleje zainteresowanie działalnością orkiestry.

Oferujemy odczyty na temat; W poszukiwaniu prapoczątków, Jak to z Lututowem bywało, Oni budowali Lututów, Borusowe bajania, Rozwój zrównoważony.

Odtwarzamy też przeszłość OSP Lututów i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Byliśmy gospodarzami; Wojewódzkiego Pleneru Rzeźbiarskiego i Powiatowej Biesiady Folkloru. Budżet z 2000r.2005

Działają sekcje; warcabowa, szachowa, tenisowa, brydżowa, Klub III Wieku, Klub Otwartych Serc, Towarzystwo Przyjaciół Lututowa. Szachiści przywozili medale z Galewic, Wieruszowa, Bolesławca, Białej i Mokrska.

Przemek Oderkiewicz jest Mistrzem Polski LZS, Piotrek Osiołkowski Wicemistrzem Polski a obaj Drużynowymi Wice Mistrzami Polski.

Organizowaliśmy warsztaty; zdobnictwa, wycinanki, malarstwa, rzeźbiarstwa, plecenia koszyków również w Załęczu, Naramicach, Kuźnicy, Wieluniu.

Konkursy; Słoneczny Alert, Pisanka Wielkanocna, Barwy Jesieni, Przyroda i zabytki w fotografii.

Zespół Wokalno-Recytatorski i Kapela Ludowa występowali; Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Wiosny, Dni Lututowa, Noc Świętojańska, Dniu Babci w Lututowie i Unikowie, festyny na Hucie, Chojnach i Polesiu, imprezy okolicznościowe i kościelne oraz Międzynarodowy Festiwal Jajek na Węgrzech. Orkiestra Dęta wzbogaciła się o 4 młode klarnecistki.2006

Działają sekcje; warcabowa, szachowa, tenisowa, brydżowa, Klub III Wieku, Klub Otwartych Serc. W Mistrzostwach Polski; Osiołkowski jest II, Oderkiewicz III. Drużynowo w MP LZS Lututów I miejsce.

Kapela występuje; jasełka w Lututowie, Uników, przedszkole, ZSzR, Czastary, Bobrowniki, Zduńska Wola, Kobiele Wielkie, DPS Sieradz, Międzynarodowy Festiwal Jajek na Węgrzech, Biesiada Folkloru w Lututowie, Andrzejki Klubu III Wieku i Kapeli, Jubileusz 50 lecia par małżeńskich, wigilie samotnych i w Chojnach.

Dęta występuje na rocznicy Jana Pawła II, Boże Ciało, Maraton Orkiestr Dętych, dwóch muzyków rezygnuje a trzy klarnecistki idą na studia. Będziemy szukali nowych muzyków.

Na projekt „Ocalić od zapomnienia” otrzymujemy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujemy warsztaty; haftu, plecionkarstwa, zdobnictwa, wycinanki, rzeźby, malarstwa na szkle, piosenki i taca ludowego. Ogłaszamy Gminny Konkurs Rękodzieła i Sztuki Ludowej.

Warsztaty prowadzimy również w; Kobielach, Załęczu, Galewicach, Zduńskiej Woli, Unikowie, Naramicach, Wieluniu, Wieruszowie. Organizujemy też wystawę zdjęć z historii Lututowa, wystawa ta jest też prezentowana na sesji naukowej z okazji 600 lecia Lututowa. Współuczestniczymy w wydaniu „Wspomnień” A. Pawelca.Organizujemy też Wojewódzki Plener Rzeźbiarski i Powiatową Biesiadę Folkloru.2007

Sekcje działają bez zmian. Medale z Polski przywożą ; Białkowscy, Ślęzacy, Osiołkowscy, Oderkiewicz i Perdek. W tenisie dwóch Szyszków w łodzi zajęli w deblu III i IV miejsce a indywidualnie w lidze Kamil II, Rafał VI.

Kapela Ludowa występowała w; podstawowej, przedszkolu, na Florianie, odpuście, Kobielach,Wieruszowie, Mieleszynie, Węgrach, Biesiadzie 2 x w Sieradzu, Warszawie, 4 x ZSzR. Trwają próby odrestaurowania orkiestry dętej. Znalazły się pieniądze na instrumenty.

Pośredniczymy w wydaniu Sześć wieków Lututowa. Zbiory z historii Lututowa liczą 54 strony.

Starania o dotację na remont GOK trwały 2 lata. Oprócz naszego udziału głównym sprawcą remontu byli; Wójt Gminy Józef Suwara, obecny Przewodniczący rady gminy Dariusz Szyszka. W ramach remontu wymieniane są okna, drzwi, instalacja elektryczna i kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, ocieplony strop i ściany i wyposażona zostaje kuchnia oraz zakupione; komputer drukarka i projektor. Rzeczy, wyposażenie, dokumentacje przenosiny do budynku Gminy i pewien letarg następuje w działalności kulturalnej.

2008

Przeprowadzka, doglądanie, uzgodnienia. Trudno mówić o aktywnej działalności.

Z trzech projektów przechodzi jeden. 12 tys z WFOŚiGW.

Organizujemy konkursy i akcje dla szkół. Zapach Wiosny, Szaleństwo Jesieni, Sprzątanie Świata, Zazieleni się kraj cały, Odkrywamy Pomniki Przyrody i wydajemy drukiem folder z projektu. Z kapeli odchodzą Walusiak i Witkowski, przychodzą Kasia Kalus i Robert Łuczak. Występy w Mieleszynie, 2 x w Sieradzu, Biesiada Folkloru, w Siufox na Węgrzech, 3 x w ZszR i pięć spotkań wigilijnych. Orkiestra Dęta; plakaty, ogłoszenia, werbunek nowych muzyków. Naprawy instrumentów, próby i praca coraz to z nowymi młodymi. Warcabiści w ramach LZS; mistrz, wicemistrz i I miejsce drużynowo. Warsztaty i wystawy; Wieluń, Zduńska, Załęcze, Lututów. IX Wojewódzki Plener Rzeźbiarsko Malarski. Współpraca; Orkiestra Świątecznej Pomocy, 40 lecie Koła Pszczelarskiego, Rodzina, WZT Wieruszów.2009

Twa doposażanie obiektu; rolety,lambrekiny, okap, szafki i suszarki. Reklamacje dotyczące ogrzewania i instalacji sanitarnej. Po raz pierwszy od 30 lat po deszczach nie ma w piwnicach wody. Dęta próby, treningi i wymiana muzyków. Warcabiści na turniejach krajowych; 3,4,4,5,6, i 5 miejsce. V drużynowo w kraju.

Tenis II miejsce w Lidze Amatorskiej. W województwie Karol II, Rafał IV.

Warsztaty; Wieluń, Załęcze, Klonowa i Głaz. Sala i kuchnia przynoszą dochody.2010

Pada orkiestra dęta. Kapela; kolędy, przedszkole ,szkoła, 3 x w ZszR, Sieradz, skansen w muzeum, biesiada. Od Kujawiaka do Oberka II miejsce. Dąbrowa Górnicza wyróżnienie, 44 Festiwal w Kazimierzu wyróżnienie. Warcaby w krajowych; 3 złote, 6 srebrnych, 11 brązowych. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy; Mariusz IX, Arkadiusz XV. W ramach regionalizmu organizowaliśmy warsztaty; Wieluń, Kuźnica, 5 x Załęcze i X Plener Rzeźbiarski Województwa Łódzkiego. Organizowane konkursy; Lututów Wiosną, Lututów wielu wyznań, Działo się w Lututowie, Ludzie i miejsca. Prowadzone były pogadanki; Historyczne, Etnograficzne, Ekologiczne.2011

Kapela występowała na Dniach; Seniora, Rodziny, Lututowa W Sieradzu, Dąbrowie Górniczej, Sulmierzycach, Wieluniu, Dożynkach Lututowie i Galewicach, X Spotkania Folklorystyczne I miejsce, na Przeglądzie Jurajskim Kapela Im, Zespół Śpiewaczy I m,

Warcabiści w mistrzostwach wojewódzkich; 8 złotych, 5 srebrnych, 4 brązowe.

Tenis; IV w Lidze Amatorskiej w Praszce Marek Kapica II miejsce.

Regionalizm; Wieluń, Wieruszów, Kuźnica, warsztaty Krzesiwa współpraca z Sieradzem. Konkursy; Walentynki, To już Wielkanoc. Spotkania gawędziarskie; historia regionu, Borusowe bajania.

2012

Kapela; Koncert Kolęd, Dzień; Seniora, Rodziny, Strażaka, Niepodległości, Wigilie; samotnych i OSP, , Sokolniki, Klonowa, Sulmierzyce, Sieradz, Galewice, Kłomnice, Osiek i Biesiada Powiatowa połączona z 25 leciem Lututowian.Warcaby zorganizowały; Indywidualne MP, Indywidualne MP w grze błyskawicznej, Drużynowe MP i Otwarte Mistrzostwa LZS w Głazie.

Regionalizm; Wieluń, Załęcze, Klonowa, Galewice, Wyszanów, Zduńska Wola, Uników, Brzeźnio, Pieczyska, wystawa rękodzieła w Lututowie. Konkursy; Lututów zimą i wiosną, Działo się w Lututowie, To już Wielkanoc. Spotkania gawędziarskie; historia, etnografia i poezja. Ruszyła strona internetowa GOK.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość