Strona główna

Brał udział w rozmowach „Okrągłego Stołu przy podstoliku prawniczym. Wśród pełnionych przez niego funkcji wymienić należy następujące: Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach 4 czerwca 1989 r


Pobieranie 4.16 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar4.16 Kb.
Andrzej Zoll, urodzony 27 maja 1942 roku, jest profesorem prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Karnego, autorem wielu publikacji naukowych, komentarzy, monografii oraz artykułów, doktorem honoris causa Uniwersytetu W Moguncji, Uniwersytetu Wileńskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie prawa karnego w Polsce. Bierze również czynny udział w życiu społecznym, będąc jedną z postaci, które najbardziej przyczyniły się do przemian w Polsce po 1989 roku.

Brał udział w rozmowach „Okrągłego Stołu” przy podstoliku prawniczym.  Wśród pełnionych przez niego funkcji wymienić należy następujące: Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach 4 czerwca 1989 r., sędzia (od 1989 r.) i prezes  Trybunału Konstytucyjnego (1993-1997), przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Premierze (1998 – 2000), Rzecznik Praw Obywatelskich (2000-2006) i Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1990-1993). Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (od 2009 r.). Był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, która opracowała projekt kodeksu karnego z 1997 roku.  Do najważniejszych publikacji profesora należą: Zasady odpowiedzialności karnej (1998), Odpowiedzialność lekarza za niepowodzenie w leczeniu (1988), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (1982) oraz trzytomowy Kodeks karny. Komentarz, którego profesor jest redaktorem i współautorem.Członek  czynny Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiego PEN-Clubu, wchodzi w skład Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Do podstawowych zainteresowań prawniczych profesora należą: aksjologiczne i konstytucyjne podstawy prawa karnego, zasady odpowiedzialności karnej, problematyka winy oraz kary, prawa i wolności obywatelskie oraz prawa człowieka. Doktor honoris causa uniwersytetów w Moguncji i Wilnie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wyróżniony nagrodą A.v. Humboldta za osiągnięcia w rozwoju prawa karnego i demokracji (2003) oraz nagrodą Totus za szerzenie kultury chrześcijańskiej w zakresie prawa.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość