Strona główna

C14. systemy komputerowe w matematyce


Pobieranie 13.98 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.98 Kb.
C14. SYSTEMY KOMPUTEROWE W MATEMATYCE

COMPUTER SYSTEMS IN MATHEMATICS

Jednostka prowadząca: Zakład Mechaniki


 1. Godziny zajęć w semestrze wg planu studiów
Semestr

Wykład

Konwers.

Semin.

Ćwicz.

Labor – proj.

Punkty

ECTS


Kod

przedmiot.II

14


14

7
Ogólna licz. godz.

14


14
Razem

28
 1. Forma zaliczenia przedmiotu

Semestr VII: Zaliczenie wykładu na podstawie testu. Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanych przez studenta samodzielnych zadań projektowych.


 1. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje

umiejętności posługiwania się programami komputerowymi wspomagającymi obliczenia matematyczne. ugruntowanie wiadomości z komputerowych zastosowań matematyki w mechanice i obliczeniach konstrukcji.


 1. Treści wykładów

Semestr VII: Podstawy programów wspomagania obliczeń matematycznych. Modele matematyczne. Algebra wektorowa i rachunek wektorowy. Algebra macierzy i rachunek macierzowy. Wartości i wektory własne macierzy. Zapisy macierzowe w mechanice i macierzowa analiza zagadnień mechaniki. Rozwiązywanie liniowych i nieliniowych układów równań algebraicznych. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą eliminacji Gaussa. Równania różniczkowe zwyczajne – podstawy dla rozwiązywania zagadnień dynamiki i drgań mechanicznych. Rachunek błędów. Aproksymacja funkcji.


 1. Treść ćwiczeń laboratoryjnych

Semestr VII: Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone będą opanowaniu podstaw posługiwania się wybranymi, aktualnie zalecanymi programami wspomagającymi obliczenia matematyczne (typ: Mathcad, Mathematica, Matlab). Umiejętności te nabywane będą przez rozwiązywanie problemów (projekty indywidualne) z zakresu zastosowań matematyki w mechanice, wytrzymałości materiałów, analizie drgań i obliczeń inżynierskich.


 1. LITERATURA
 1. Korn G. A., Korn T. M., Matematyka dla pracowników naukowych i inżynierów, PWN, Warszawa 1983.

 2. Bronsztejn I. N., Siemiendiajew K. A., Poradnik encyklopedyczny. Matematyka, PWN, Warszawa 1986.

 3. Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w Matlab, ZNI „MIKOM”, Warszawa, 1998.

 4. Benker H., Practical Use of Mathcad, Springer-Verlag, 1999.

 5. Podręcznik użytkownika, Mathcad Plus 5.0, ABB Poland, Kraków 1994.

 6. Drwal G., Grzymkowski R., Kapusta A., Słota D., Mathematica 4, WPK, Gliwice 2000.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość