Cała branża na wystawie Roltechnika!Pobieranie 11.33 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.33 Kb.
Informacja prasowa

26 sierpnia 2014

Cała branża na wystawie Roltechnika!- Kolejny raz spotkanie w Wilkowicach było ciekawym i dobrym spotkaniem branży. Dziękuję wszystkim zaangażowanym: wystawcom, zwiedzającym i naszym partnerom! – powiedział Łukasz Rachubiński, dyrektor projektu.I rzeczywiście organizowaną już po raz ósmy w Wilkowicach (koło Leszna, gmina Lipno), a po raz dziewiąty w historii, Wystawę Roltechnika oraz odbywający się równolegle XIII Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych można zaliczyć do rekordowych! Rekordowa była ilość prezentowanych maszyn i ciągników. Pomimo kapryśnej pogody goście dopisali w tym posłowie i senatorowie, dyrektorzy rządowych agencji. Przez dwa dni trwania imprezy (23-24 sierpnia 2014) do Wilkowic przyjechało ponad 26.500 zwiedzających z całej Polski i zagranicy!
Nowoczesna oferta
W tym roku niemal 40 wystawców Roltechniki zaprezentowało 15 marek ciągników oraz sprzęt rolniczy nowej generacji ułatwiający prowadzenie gospodarstwa. Wystawa była też znakomitą okazją, aby na żywo porównać ofertę różnych dostawców, a nawet „przymierzyć się” do konkretnych modeli.
Historia motoryzacji rolnej
Natomiast XIII Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w tym roku zgromadził ponad 140 kolekcjonerów z Polski, Czech, Holandii oraz Austrii, którzy przywieźli ze sobą blisko 200 traktorów i innych oldskulowych maszyn rolniczych. Ponadto sam Festiwal tradycyjnie obfitował w wydarzenia, które przyciągają do Wilkowic pasjonatów techniki zabytkowej nie tylko z Polski, ale także z Czech i Niemiec. To dla nich organizatorzy Festiwalu przygotowali wiele atrakcji, wśród których odpalanie „bumbaja”, „odpalanie korbą”.
Atrakcja z 1903 roku

Imponującą atrakcją Festiwalu Traktor i Maszyna w Wilkowicach była lokomobila parowa firmy Th. Floether A.G. z 1903 roku wypożyczona z Muzeum w Wdzydzach Kiszewskich. Używana  w majątkach rolnych, nadleśnictwach i zakładach przemysłowych wielokrotnie zmieniała właściciela, aby  ostatecznie znaleźć się w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Chojnicach (baza w Pawłówku) do podgrzewania smoły w cysternach. Muzeum przejęło lokomobilę od Centralnego Zarządu Dróg Publicznych w Warszawie (jako zabytek techniczny włączona była do rejestru Komórki Ochrony Zabytków CZDP) w 1985 roku. Remont lokomobili wykonały Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy. Wielką pomoc w staraniach o doprowadzenie urządzenia do dobrego stanu technicznego okazali Muzeum specjaliści z Rejonowego Dozoru Technicznego w Bydgoszczy i w Gdańsku, a zwłaszcza dyr. Aleksander Kaszowski kierujący wówczas ZNTK w Bydgoszczy.Wiedza dla rolników

W czasie trwania tegorocznej ROLTECHNIKI i Festiwalu zwiedzający mogli uzyskać wsparcie merytoryczne od przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.Nagrody dla pasjonatów

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na Festiwalu wręczano statuetki i puchary dla najlepiej odrestaurowanych maszyn. Nagrodę prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich za propagowanie idei kolekcjonerstwa starych ciągników i maszyn rolniczych otrzymał Jacek Gaj.Zapraszamy w przyszłym roku

Organizatorzy zapewniają, że w przyszłym roku planują dalszy rozwój Wystawy Roltechnika i Festiwalu skoncentrowany przede wszystkim na polepszeniu warunków wystawienniczych oraz dostosowaniu terenu do poszerzenia obszaru ekspozycji.

Organizatorzy Roltechniki i Festiwalu: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Gmina Lipno, Klub Traktor i Maszyna, Gminny Ośrodek Kultury Lipno, Parafia „Ewangelicko-Augsburska" w Lesznie już dziś zapraszają na kolejną edycję, która odbędzie się latem 2015 roku.

Kontakt dla mediów

Maria Kowalska

email:maria.kowalska@mtp.pltel. 61 869 23 51
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy