Strona główna

Cel główny: poznanie znaczenia słów "król", "królowa", "insygnia"; poznanie pierwszego i ostatniego króla Polski; zapoznanie z monarchiami europejskimi i ich położeniem. Cele operacyjne


Pobieranie 23.34 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.34 Kb.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE III
TEMAT BLOKU: W KRAINIE BAŚNI

TEMAT DNIA :KRÓL I KRÓLOWA NIE TYLKOW BAJKACH.
Cel główny: poznanie znaczenia słów "król", "królowa", "insygnia"; poznanie pierwszego i ostatniego króla Polski; zapoznanie z monarchiami europejskimi i ich położeniem.
Cele operacyjne:

Na poziomie wiadomości uczeń po zajęciach powinien:  • zdefiniować pojęcia: "król", "królowa", "insygnia";

  • wymienić pierwszego, historycznego władcę Polski oraz pierwszego i ostatniego króla Polski;

  • wymienić kilka z poznanych monarchii europejskich;

  • pamiętać o myciu owoców przed jedzeniem.

Na poziomie umiejętności uczeń powinien umieć:  • skorzystać z książek księgozbioru podręcznego, np. słowników, map,

encyklopedii wykorzystywanych w trakcie zajęć;

  • wskazać poznane monarchie europejskie na mapie politycznej Europy;

  • wykonać kolejność wykonywania działań;

  • wykonać ozdoby na królewskiej koronie;

  • aktywnie uczestniczyć w zajęciach ruchowych.


Pomoce: mapa Polski, mapki polityczne Europy, mapki Polski, atlasy, słowniki , encyklopedie, "Poczet królów i książąt polskich" kartoniki z imionami królów (pierwszy i ostatni król Polski) oraz ich portrety, napisy państw europejskich, napisy imion królów i królowych w państwach europejskich wraz z ich portretami, korony do naklejania na mapki europejskie, karty pracy z "królewska" krzyżówką, kartoniki z dobrymi cechami mieszkańców PAŃSTWA DOBRYCH LUDZI, rekwizyty: królewskie korony z kolorowych kartonów, jabłka, berła, ozdobna poduszka, nożyczki, klej, europejskie teczki.
Metody: działań praktycznych, praca w grupach, praca indywidualna, pokaz, mini – inscenizacja (koronacja).
Przebieg spotkania:

1. Przed zajęciami uczniowie wykonują ćwiczenia rytmizujące ciało i gimnastykę mózgu wg metody kinezjologii edukacyjnej Denisona (prowadząca ćwiczenia: pani Katarzyna Drogosz – szkolny logopeda).


2. Wprowadzenie :

- Co oznacza słowo król?

- Kto to jest królowa?

- Jak nazywa się syn królewski?

- A jak córka?

- Jak nazywa się państwo, gdzie przebywa król?

Następnie uczniowie szukają haseł : "król", "królowa" w dostępnych źródłach (słowniki, encyklopedie itp.) i głośno je odczytują.

- Jakie znacie bajki, baśnie o królach, królowych, królewiczach, królewnach, księciach? - Ucz. wymieniają różne tytuły.


3. Dzieci dowiadują się, że król i królowa występują nie tylko w bajkach, ale również w historii wiekszości krajów. Dotyczy to także Polski.

Uczestnicy spotkania podają znane im imiona polskich królów bądź królowych. Następnie poznają pierwszego i ostatniego króla Polski, czyli BOLESŁAWA CHROBREGO i STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO.Uczniowie szukają ilustracji i informacji na temat władców, a ciekawe fragmenty czytają głośno. Następnie nauczyciel wiesza na tablicy, obok mapy Polski portrety wspomnianych królów i ich wizytówki.


4. Zadaniem uczniów jest nakleić na mapki Polski wizytówki pierwszego i ostatniego króla Polski oraz umieścić to w zeszycie przedmiotowym.
5. Dzieci dowiadują się, że także w Europie są monarchie, czyli kraje, w których królowie bądź królowe zdarza się , że i książęta sprawują przede wszystkim FUNKCJE REPREZENTACYJNE danego kraju.

Nauczyciel pokazuje sylwetki królów i królowych wraz z imionami z niektórych państw europejskich i przypina je na tablicy. Wybrani uczniowie odczytują nazwę państwa wraz z imionami monarchy.


6. Uczestnicy spotkania otrzymują mapki Europy, na których naklejają wcześniej wycięte korony – symbol władzy monarszej tylko na tych państwach, w których obecnie panuje monarcha.( Pomocą mogą okazać się zdjęcia, nazwy państw i imiona królów i królowych, które zostały przypięte do tablicy). Wypełnione mapki uczniowie wkładają do europejskich teczek.
7.Dzieci do wcześniej przygotowanych królewskich koron z

kolorowego kartonu doklejają barwne kółka – imitujące kamienie

szlachetne.
8.Uczniowie otrzymują karty pracy, na których rozwiązują

"królewską krzyżówkę". Muszą wykonać działanie, a następnie

skreślić literę, wskazującą wynik. Następnie wpisują i odczytują

powstałe hasło : INSYGNIA, czli symbole władzy królewskiej.

Uczniowie szukają i odczytują w dostępnych źródłach powyższe hasło.

Wymieniają co wchodzi w skład insygniów odwołując się do ilustracji

w "Poczcie królów i książąt polskich". Dzieci wspólnie wymieniają, że

są to: korona, berło, jabłko.

9.Uczniowie losują kartoniki z nazwami dobrych cech

charakteryzujących mieszkańców PAŃSTWA DOBRYCH LUDZI

( dzieci przypinają sobie kartoniki do ubrania).

Teraz następuje właściwa koronacja – nauczyciel koronuje władcę

PAŃSTWA DOBRYCH LUDZI wręczając insygnia, czyli berło i

jabłko (berło to pałka do ucierania ciasta owinięta sreberkiem, a jabłko

to naturalny owoc). Następnie nauczyciel zakłada na głowę koronę i

wypowiada te słowa:"Od dziś jesteś królem / królową .....................".(nazwa dobrej cechy).

Nowo mianowany "król" / "królowa" dziękuje, pięknie dygając.


10. Po koronacji dzieci siadają przy stolikach i zapisują pracę domową,

która polegać będzie na wypisaniu rodziny wyrazów słowa "król".


11. Przypomnienie dzieciom o konieczności mycia owoców przed

jedzeniem (zjedzenie jabłek).


12. Ocena aktywności uczniów na zajęciach.

MONARCHIE EUROPEJSKIE:
WIELKA BRYTANIA – KRÓLOWA ELŻBIETA II

Książę Filip


HOLANDIA – KRÓLOWA BEATRIX

Książę Claus

NORWEGIA – KRÓŁ HARALD V

Królowa Sonja


SZWECJA – KRÓL KAROL GUSTAW XVI

Królowa Sylwia


HISZPANIA – KRÓL JUAN CARLOS I

Królowa Sofia


BELGIA – KRÓL KAROL ALBERT II

Królowa Pauola


DANIA – KRÓLOWA MAŁGORZATA II
LUKSEMBURG – WIELKI KSIĄŻĘ JAN

Księżna Józefina Szarlotta


MONACO – KSIĄŻĘ RAINIER

Księżna Grace (nie żyje)


LIECHTENSTEIN – Hans Adam II i Marie

Uwaga! Na kartonach wyróżniłam drukowanymi literami osobę

panującą w danym kraju, gdyż w ten sposób dzieciom łatwiej jest

odróżnić np. króla panującego od jego współmałżonki.Opracowała: Magdalena Grabałowska

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość