Strona główna

Cel imprezy


Pobieranie 26.03 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.03 Kb.
REGULAMIN

IV WYŚCIGU KOLARSKIEGO

O Puchar Wójta Gminy Psary Mariana Kozieła 1. CEL IMPREZY:
i czynnej formy wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. ORGANIZATOR:

- GOK Gminy Psary Gródków ul.Zwycięstwa 2,tel.(032)267 22 59;267 22 19
 1. SPONSORZY:


---- ELEKTROWNIA ŁAGISZA ----

---- AUTO CENTRUM SERWIS PSARY dr inż. ZBIGNIEW STANIK ----

PROFESJONALNE SKLEPY I SERWISY ROWEROWE


PARKINGI I STOJAKI ROWEROWE

 1. TERMIN I MIEJSCE:
  • Wyścig zostanie rozegrany w dniu 09.06.2007 w Psarach k.Będzina. Zapisy od godz.8:00~9:30 obok Urzędu Gminy Psary przy ul.Malinowickiej.Odprawa techniczna 9:45.

  • Charakterystyka trasy: teren pofałdowany, nawierzchnia asfaltowa, biegnąca w przeważającej części wzdłuż zabudowań i częściowo terenów leśnych.

  • Długość okrążenia– 11,3km: Psary, Strzyżowice , Dąbie

  • Malinowice, Psary.
 1. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA:
  • W wyścigu mogą brać udział zawodnicy aktualną posiadający licencję kolarską „ Masters”.

  • Wyścig punktowany będzie do Challenge’u 2007 wg

punktacji CH I i do punktacji Pucharu Polski.

  • Wymagania: Kask ochronny twardy i sprawny technicznie rower.

  • Parking samochodowy do dyspozycji uczestników przy Urzędzie Gminy Psary.

  • Uroczyste otwarcie imprezy o godz. 9:55

  • Start ostry pierwszej kategorii: godz. 10:00. przy

ul. Malinowickiej.


 1. SPOSÓB PRZPROWADZENIA WYŚCIGU:
  • Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.

  • Wyścig odbędzie się przy ruchu drogowym ograniczonym,

  • Trasa zostanie zabezpieczona przez Policję, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Służby Porządkowe.

  • Organizator zapewnia karetkę pogotowia z obsługą medyczną. 1. KATEGORIE I DYSTANS WYSCIGU „O PUCHAR MERIDY:  • Kategoria I - wiek 30 - 39 lat – start: godz. 10.00,

7x11,3=79,1km

  • Kategoria II - wiek 40 - 49 lat – start: godz. 10.10,

7x11,3=79,1km

  • Kategoria III - wiek 50 - 59 lat – start: godz. 12.30,

5x11,3=56,5 km

  • Kategoria IV - wiek 60 – 69 lat -start: godz. 12.35,

4x11,3=45,2km

  • Kategoria V - wiek powyżej 70 lat -start: godz. 12.40,

x11,3=33,9km

  • Kategoria „0” - wiek 20 - 29 lat -start: godz. 10.00,

7x11,3=79,1km. Organizator dopuszcza start kategorii „0” razem z kategorią „I” z osobną klasyfikacją i nagrodami.


Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej frekwencji. 1. ZASADY FINASOWANIA:
  • Koszty imprezy pokrywa Organizator.

  • Koszty dojazdu i startowe pokrywają uczestnicy.

  • Opłata startowa dla kat.I~III wynosi 30 zł, dla kat. IV~V 15 zł.

  • Opłata startowa dla kategorii „0” wynosi 30zł.

  • Każdy uczestnik otrzyma po wyścigu poczęstunek. 1. NAGRODY:

- Dla zawodników w kategorii od I~V od I~VI miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.

- Dla zawodników kategorii „0” od I~III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.
  • Zakończenie imprezy i wręczenie Pucharów Merida i nagród dla pierwszych trzech zawodników każdej kategorii po zakończeniu imprezy w Psarach.

  • Dyplomy będą wręczane do 6-go miejsca w każdej kategorii.
 1. NOCLEGI I SZPITAL:

  • Rezerwacja noclegów i wyżywienie we własnym zakresie.

  • Hotel Irys tel.(32) 267 51 52

  • Hotel Cumulus tel.(32) 267 52 15

  • Szpital Miejski w Bedzinie tel. (32)267 30 11 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Komisję sędziowską wyznacza: ORGANIZATOR

  • Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW i OC należy do uczestników wyścigu.

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy uczestnika wypadki oraz zgubione podczas imprezy rzeczy.

  • Zawodnicy niestosujący się do regulaminu i obowiązujących przepisów PZKol będą karani (włącznie z wykluczeniem z wyścigu)

  • W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decydują wspólnie Organizator i Sędzia Główny.

  • Zawodnicy zdublowani kończą na mecie.


11.Mapka wyścigu:

Wójt Gminy Psary Marian Kozieł

Komitet Organizacyjny:

1.Urszula Nocoń 5.Sławomir Kucięba

2.Zbigniew Stanik 6.Dariusz Leśniewski

3.Tadeusz Gadaczek 7.Marek Wiecheć4.Zdzislaw Kożuszek 8. Roman Pajor
SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANEJ SPORTOWEJ RYWALIZACJI NA TRASIE 
Zatwierdza OzKol:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość