Cele operacyjne: dzi wie jakie zwierzęta można spotkać na łące, zna ciekawostki z ich życiaPobieranie 8.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.51 Kb.
SCENARIUSZ ZAJĘCIA

PRZEPROWADZONY W GRUPIE DZIECI 4,5-LETNICH

Temat: „Na łące” - rytmiczne ćwiczenia graficzne (wykorzystanie metody Doroty Dziamskiej Edukacja przez ruch).

Cele operacyjne:

  • dzi. wie jakie zwierzęta można spotkać na łące, zna ciekawostki z ich życia;

  • dzi. przelicza w zakresie 6 elementów, zna niektóre cyfry;

  • dzi. potrafi ułożyć zdanie na określony temat;

  • dzi. wybrzmiewa głoski w nagłosie;

  • dzi. słucha poleceń nauczyciela;

  • dzi. zna technikę plastyczną -origami płaskie z koła;

  • dzi. potrafi kreślić rytmicznie pionowe kreski, w ruchu, przy muzyce;

Przebieg:

1.Słuchanie wiersza Juliana Tuwima „Żuk” recytowanego przez Michała Żebrowskiego. Inscenizacja ruchowa dzieci przebranych w stroje.

2. „Łąka”- rozmowa przy ilustracji. Dzieci nazywają mieszkańców łąki, przeliczają , słuchają ciekawostek z ich życia.

3. „Kim jesteś?”- zabawa ruchowo-orientacyjna. Dzieci biegają swobodnie po


dywanie, na sygnał podnoszą kartonik z sylwetą (biedronka, motyl, mrówka,

ślimak), podchodzą do odpowiedniego, oznaczonego stanowiska. Odpowiadają

na pytania: kim jesteście?, ile was jest przy stanowisku?, co ciekawego wiecie o życiu biedronki (motyla, mrówki, ślimaka)?.
4.Zadania do wykonania- nauczycielka pokazuje dzieciom kartoniki oznaczone liczmanami, chętne dziecko wybiera numer zadania i wykonuje polecenie: nazywa przedmiot występujący na obrazku, wybrzmiewa pierwszą głoskę jego nazwy, układa z nim zdanie.

5.Taniec na łące ze wstążeczkami- dzieci wykonują spontaniczny taniec z kolorową wstążką przy muzyce relaksacyjnej- Laryssa-G.Zamfir(fragm.)


6.Słuchanie opowiadania nauczycielki „ Ile”. Wybrane dzieci w odpowiednim momencie podnoszą kartonik z odpowiednim liczmanem.
7. „Łąka”

*kreślenie rytmicznych pionowych kresek( ćwiczenie na równoważenie lateralne , doskonalenie umiejętności pionowania obrazu).


a)dzieci stojąc kreślą palcem raz jednej, raz drugiej ręki pionowe kreski, z dołu do góry ;
b)dzieci stojąc kreślą palcem raz jedną, raz drugą ręką pionowe kreski w rytm muzyki(„Most na rzece Kwai”-I.K.Alford);
c)dzieci stojąc kreślą pionowe kreski, zieloną kredką, na dużym arkuszu papieru, raz jedną, raz drugą ręką, rytmicznie przy muzyce;
d) j.w.- poruszając się wokół stołu;

Powstała trawa wykonana przez wszystkie dzieci.


e)dzieci siadają na krzesełkach i wykonują stokrotki techniką origami. Stokrotki przyklejają na trawie.
f)dzieci odszukują swoje imię (czytanie globalne) i przyklejają na swojej pracy. Pracę wycinają z całości arkusza.
8. Zorganizowanie wystawy prac dzieci.

Opracowała:Joanna Gregorczyk

nauczycielka Przedszkola w Suszu
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy