Strona główna

Cele przedmiotu


Pobieranie 9.27 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.27 Kb.

ETYKA DZIENNIKARSKA

Semestr: 6

Rodzaj zajęć: wykład


Całkowita liczba godzin: 30PROWADZĄCY: red. Andrzej Piechocki, red. Marian Szymański
CELE PRZEDMIOTU:

Kształtowanie przekonania o osobistej odpowiedzialności za jakość postaw i zachowań etycznych, przestrzeganie wysokich standardów pracy, za rzetelność i bezstronność


w komunikacji z odbiorcami. Znajomość podstawowych dokumentów określających standardy pracy redakcyjnej, dziennikarskiej. Wskazanie niebezpieczeństw, jakie niosą z sobą naruszenia kodeksów.

PROGRAM:

1. Prezentacja norm etycznych w działalności mediów i dziennikarzy, kodeksy etyczne, obyczajowe. Standardy a rzeczywistość, ich przestrzeganie i naruszanie.

2. Rada Etyki Mediów na straży Karty Etycznej Mediów.

3. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania mediów.

4. Prawa dziennikarzy, ich odpowiedzialność prawna. Niebezpieczeństwo autocenzury.

5. Wolność i niezależność w kontekście interesów wydawców, wskaźników czytelnictwa, słuchalności i oglądalności, konkurencyjności na rynku mediów; dyktat rynku.

6. Dyspozycyjność, stronniczość, nierzetelność osłabiają wiarygodność mediów, dziennikarzy.

7. Media jako władza, centrum kształtowania opinii, edukacji, jako biznes. Tabloidyzacja mediów, manipulacje, prowokacje.

8. Wpływ nowych technologii i sposobów przekazu na zachowania mediów, dziennikarzy.
METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:

Jakość wypowiedzi w trakcie zajęć, aktywność na nich. Pisemna praca zaliczeniowa.


LITERATURA:

Czarnecki P. Etyka mediów. Centrum Doradztwa i Informacji Difin. Warszawa 2008

Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza. Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2008.

Dyczewski. L., Jaka informacja? Wydawnictwo KUL Centrum Europejskie Natolin. Lublin - Warszawa 2009.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2006.

Pleskaczyński J. Etyka dziennikarska. Centrum Doradztwa i Informacji Difin. Warszawa 2007.

Skworz A., Niziołek A., Biblia dziennikarstwa. Wydawnictwo Znak. Kraków 2010.

Warecki W., Warecki M., Co wpływa na dziennikarzy i na co mają wpływ dziennikarze. Poltext. Warszawa 2006.Wolny-Zmorzyński K., FurmanW. , Nierenberg B., Marszałek-Kawa J., Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2010.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość