Strona główna

Centrum Praw Kobiet Women’s Rights Center


Pobieranie 11.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.53 Kb.

Centrum Praw Kobiet

Women’s Rights Center

Ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa

tel./fax: +48 (22) 652-01-17, +48 (22) 622-25-17

e-mail: temida@cpk.org.pl

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej

Porozumienie bez barier”Al. Przyjaciół 8 lok. 1A

00-565 Warszawa

+48 (22) 849-96-62

e-mail: mgwizdak@fpbb.pl

Informacja prasowa: 24.10.2012 r.

DO 15 LISTOPADA 2012 ROKU PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI 2012"!


Organizatorami trzeciej edycji konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” są: Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz wszelkie inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie. Pomysł „wyróżnienia” nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej
w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.

W III edycji „Wyróżnienia Białej Wstążki” nagrody i wyróżnienia będą przyznane w następujących kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości.


2. Organy ścigania.
3. Instytucje i organizacje pomocowe.
4. Osoby publiczne.
5. Instytucja publiczna.
6. Pracodawca-sponsor.
7. Osoba prywatna.
8. Media.

W tej edycji Konkursu pragniemy więcej uwagi poświecić profilaktyce, pokazać związek pomiędzy przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i dyskryminacją ze względu na płeć. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że postawa jaką prezentują mężczyźni w życiu prywatnym, prezentowana przez nich wizja społecznej roli kobiety i mężczyzny, ma ogromny wpływ na ich postawy i działania związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Poszukujemy tych najlepszych, którzy swoją postawą i czynem doprowadzają do tego, że możliwy jest ciągły postęp w inicjatywach podejmowanych na rzecz praw kobiet. Organizując konkurs „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2012, chcemy podkreślić, że rola mężczyzn w profilaktyce krzywdzenia kobiet jest znacząca i nie da się zbudować świata - gdzie prawa kobiet są szanowane i respektowane - bez aktywnego udziału mężczyzn i zmiany ich postaw.

Tegoroczne zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada 2012 r. na adres Fundacji Centrum Praw Kobiet: 00-679 Warszawa Wilcza 60/19, faxem: 22 6222517 lub elektronicznie na adres : bialawstazka@cpk.org.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz pełny regulamin konkursu znajduje się na oficjalnej stronie konkursu: bialawstazka.org.

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli Panowie: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Lee A. Feinstein, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

W skład Kapituły Wyróżnienia Białej Wstążki weszły Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz
oraz Panowie - pomysłodawcy konkursu: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

Anna Pieniążek

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej

Porozumienie bez Barier”

tel.: 22 849 96 62

e-mail: apieniazek@fpbb.pl


Artur Stefaniak

Biuro Prasowe Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej

Porozumienie bez Barier”

tel.: 0 512 427 258

e-mail: a.stefaniak@kastcom.pl

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość