Strona główna

Chłopiec dzwoni do koleżanki, żeby


Pobieranie 7.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.63 Kb.
Słuchanie

 1. SŁUCHANIE. USŁYSZYSZ DWUKROTNIE TRZY TEKSTY („klasy V-nagranie 1”). NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NAGRANIU, W ZADANIACH 1.1 – 1.3. Z PODANYCH ODPOWIEDZI WYBIERZ WŁAŚCIWĄ. ZAKREŚL LITERĘ a LUB b.  1. Chłopiec dzwoni do koleżanki, żeby:

 1. przeprosić ją, że nie będzie go na jej urodzinach.

 2. zaprosić na swoje urodziny.

  1. Dziewczynka opisuje:

 1. swoje zajęcia pozalekcyjne.

 2. swój typowy dzień.

  1. Chłopcy rozmawiają o:

 1. ulubionym piłkarzu.

 2. meczu piłki nożnej.

Źródło: „Sprawdzian 6 klasisty z języka angielskiego. Przykładowy zestaw zadań” .Karolina Kotorowicz-Jasińska. Macmillan Education, str. 1.

 1. CO POWIESZ W TYCH SYTUACJACH? WYSŁUCHAJ DWUKROTNIE ZDAŃ 1-6 („klasy V-nagranie 2”) I DOPASUJ JE DO OBRAZKÓW A-F.

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__Źródło: „Język angielski. 400 rzeczowników w ćwiczeniach” . Langenscheidt, str. 8.


 1. ARE YOU READY TO ORDER?

MARK I ANETTE PRZYSZLI DO RESTAURACJI. WYSLUCHAJ NAGRANIA („klasy V-nagranie 3”) I UZUPEŁNIJ ROZMOWĘ ZASTĘPUJĄC IKONKI ODPOWIEDNIMI WYRAZAMI.

WAITRESS: Good evening. A 1)____________ for two?

ANETTE: Yes, please.

WAITRESS: This one is free. Here’s the menu.

MARK: Thank you.

WAITRESS: Are you ready to 2)____________?

MARK: Yes!

ANETTE: No!

MARK: Well, I am. I love meat! I’ll Take the roast 3)_____________ and some 4)______________ . I used to be a vegetarian you know…

WAITRESS: I see…

MARK: And my girlfriend… she’ll have 5)_____________. Darling?

ANETTE: OK. And I’d like some 6)_______________! Maybe a piece of that 7)____________!

MARK: But you were on a diet?!

ANETTE: You used to be a vegetarian. I used to be on a diet.

WAITRESS: OK. Then one chicken with veggies. And fish ‘n’ chips for the lady. And a 8) __________ of chocolate cake. Anything to drink?

ANETTE: Yes, two glasses of 9)_______________, please.

WAITRESS: Still Or sparkling?

MARK: Sparkling, please.

WAITRESS: The food will be ready in 10)____________ minutes.

ANETTE: Mmm… The food was delicious…

MARK: And it’s on me this time.

ANETTE: You have really changed! Let’s call the 11)________________________ before you change your mind. Excuse me!

WAITRESS: Yes?

ANETTE: The 12)___________, please.WAITRESS: Certainly. Here you are.

MARK: Thank you. Keep the 13)____________, please.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość