Strona główna

Choroby wewnętrzne Przedmiot obowiązkowy


Pobieranie 14.32 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.32 Kb.
1. Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne
2. Przedmiot obowiązkowy
3. Kierunek, na którym przedmiot jest realizowany: Lekarsko-dentystyczny
4. Rok studiów, na którym przedmiot jest realizowany: IV rok
5. Wymiar godzinowy przedmiotu (na 1- go studenta):

Wykłady: 15

Seminaria:

Ćwiczenia: 70


6. Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Katedra i Klinika Hipertensjologii,

Angiologii i Chorób Wewnętrznych

Adres jednostki: 61-848 Poznań, ul. Długa 1/2

Numer telefonu: 0-61 – 854-90-90

Numer faxu: 0-61 – 854-90-90

Adres e-mail: jerzygluszek@02.pl
7. Kierownik jednostki: prof. dr hab. med. Jerzy Głuszek
8. Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: dr med. Aleksandra Rutz-Danielczak

Kontakt:

Numer telefonu: 0-61 – 854-91-59

Adres e-mail: aleksandra@02.pl


9. Organizacja zajęć (regulamin zajęć):

1. Zajęcia trwają od 7.30 do 11.00 od poniedziałku do piątku.

2. Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach. Student obowiązany jest do zdania materiału u asystenta prowadzącego, w przypadku większej liczby nieobecności student zmuszony jest do odrobienia całego cyklu ćwiczeniowego z inną grupą studencką.

3. Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru odbywa się ostatniego dnia cyklu ćwiczeniowego. Dopuszczeni do zaliczenia ćwiczeń są tylko studenci, którzy wcześniej odrobili ewentualne nieobecności na zajęciach.


10. Cele kształcenia: Poznanie symptomatologii i terapii najczęściej występujących internistycznych jednostek chorobowych.
11. Opis przedmiotu:

Badanie podmiotowe: historia choroby, zbieranie wywiadu, pytania dotyczące choroby, wykonanych badań i leczenia, objawy podmiotowe, anamneza osobista; badanie ogólne, temperatura ciała; badanie głowy i szyi; klatka piersiowa; układ ruchu; badanie neurologiczne; interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych; choroby związane z patologiczną odczynowością; skazy krwotoczne; nadciśnienie tętnicze; choroba niedokrwienna serca; choroby układu oddechowego; nabyte wady serca; choroby przewodu pokarmowego; podział żółtaczek, marskość wątroby, choroby nerek; cukrzyca, śpiączki cukrzycowe.12. Tematy wykładów, seminariów i ćwiczeń:

Wykłady


Skazy krwotoczne. Hemofilia

Skazy małopłytkowe. Niedokrwistości

Białaczki. Ziarnica złośliwa i chłoniaki

Zapalenia oskrzeli. Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Zapalenia płuc

Zakrzepowe zapalenia żył. Zatorowość płucna

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Rak żołądka

Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki Choroby pęcherzyka żółciowego.

Wrzodziejące zapalenie jelit. Rak jelita grubego

Marskość wątroby i jej powikłania. Internistyczne przyczyny utraty przytomności

Ćwiczenia problemowe i ćwiczenia przy łóżku chorego

Omdlenia


Wady serca

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Choroba niedokrwienna serca (czynniki ryzyka wieńcowego, przewlekła choroba wieńcowa, ostre zespoły wieńcowe)

Niewydolność serca. Kardiomiopatie

Podstawowe zaburzenia rytmu serca

Zapalenia płuc. Zatorowość płucna

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Astma oskrzelowa. Rak płuca

Choroba wrzodowa i rak żołądka

Choroby jelit

Marskość wątroby

Ostra i przewlekła niewydolność nerek

Zapalenia odmiedniczkowe i kłębuszkowe nerek

Kamica i rak dróg moczowych

Cukrzyca typu I i II

Choroby tarczycy i nadnerczy

Choroby autoimmunologiczne. Gorączka reumatyczna

Niedokrwistości

Białaczki, ziarnica złośliwa. Szpiczak mnogi
13. Zasady i forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin ustny
14. Literatura obowiązująca i uzupełniająca:

Adamek-Guzik T.: Zarys chorób wewnętrznych: dla stomatologów. Wyd. UJ, Kraków 2001.Bolechowski F.: Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej. PZWL, Warszawa 1985.

Kokot F.: Choroby wewnętrzne: podręcznik dla studentów. WL PZWL, Warszawa 1996.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość