Strona główna

Chrześcijańskie przesłanie radości w nauczaniu I życiu śW. Josemarii escrivy de balguera


Pobieranie 269.27 Kb.
Strona1/10
Data19.06.2016
Rozmiar269.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

uniwersytet szczeciński

wydział teologiczny

katedra teologii moralnej i duchowości


Łukasz Kazimirski


CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZESŁANIE

RADOŚCI W NAUCZANIU I ŻYCIU

ŚW. JOSEMARII ESCRIVY

DE BALGUERA

kod pracy magisterskiej:

7. teologia moralna

praca magisterska

napisana pod kierunkiem

ks. dra Grzegorza Chojnackiego

Szczecin 2010


Spis treści

Spis treści 2

Wykaz skrótów 4

Bibliografia 6

I LITERATURA ŹRÓDŁOWA 6DOKUMENTY KOŚCIOŁA 6

II LITERATURA PRZEDMIOTU 7

III LITERATURA POMOCNICZA 9

Wstęp 11


ROZDZIAŁ I

Podstawowe rozumienie terminu radość 14

1. OKREŚLEnie terminu radość 14

2. Radość w Piśmie świętym 16

3. Radość w nauczaniu Kościoła 20

ROZDZIAŁ II


24

Nadprzyrodzony dar radości prowadzący do świętości życia codziennego 24

1. Rys biograficzny św. Josemarii Escrivy de Balaguer 24

2. Chrześcijańska Radość w nauczaniu i pismach św. Josemarii 28

3. Radosna świętość w duchowych wskazaniach i życiu osobistym Prałata 34

ROZDZIAŁ III

Opus Dei- radosna odpowiedź na moralne potrzeby ludzkości 40

1. Radość płynąca z wiary formą pomocy w egzystencjalnych kryzysach człowieka 40

2. Powstanie i działalność Opus Dei 45

2.1 Operatio Dei – Radość płynąca z uświęcania pracy 49

2.2. Opus Dei Miejscem Realizacj Powołania Świeckich 53

i Kapłanów 533. Inne dzieła apostolskie żyjące Duchowością Św. JosemarÍ Escrivy. 58

Zakończenie 62
Wykaz skrótów

bł. błogosławiony

bp biskup

EJP Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009.

itd. i tak dalej

JEB Escrivá J., Bruzda, Katowice-Ząbki 2000.

JED Escrivá J., Droga, Katowice-Ząbki 2000.

JEK Escrivá J., Kuźnia, Katowice-Ząbki 2000.

JPB Escrivá J., Przyjaciele Boga, Katowice – Ząbki 2005.

kan. kanon

kol. kolumna

ks. ksiądz

LDK Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin - Kraków 2002.

MDH Soria J. L., Mistrz dobrego humoru, Ząbki 2002.

n następne

n.e. naszej ery

np. na przykład

OP Allen J. L., Opus Dei, Warszawa 2006.

pkt. punkt

por. porównaj

pt. pod tytułem

r. rok


red. redakcja

s. strona

SWII Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.

św. święty

t. tom

tzw. tak zwaneWRO Mardegan A., W ramionach Ojca, Warszawa 2003.

zob. zobacz

ZOP Portillo Á., O Założycielu Opus Dei, Warszawa 2004.
Skróty ksiąg i cytatów biblijnych według: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Biblia Tysiąclecia, Wydanie V, Poznań 2000 r.
Pozostałe skróty są stosowane za: Encyklopedia katolicka. Wykaz skrótów, oprac. J. Warmiński, E. Gigilewicz, R. Sawa, Lublin 1993 r.

Bibliografia
I LITERATURA ŹRÓDŁOWA
DOKUMENTY KOŚCIOŁA

Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, [w:] Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, [w:] EJP, s. 393-452.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, [w:] EJP, s. 543-635.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, [w:] EJP, s. 87-132.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, [w:] EJP, s. 221-271.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, [w:] EJP, s. 323-393.

Jan Paweł II, Encyklika Salvorum Apostoli, [w:] EJP, s. 133-156.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Wrocław 1997.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.

Kongregacja do Spraw Kanonizacji,

Dekret papieski o heroiczności cnót Josemarii Escrivy de Balaguera, Watykan 1990.

Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, Wrocław 1996.

Papieska Rada Kultury i Papieska Rada do Spraw Dialogu

Międzyreligijnego,


Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Kraków 2003.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, Wrocław 1999.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, Apostolicam Actuosi tatem, [w:] SW, s. 377-401.

Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła, Ad gentes divinitus, [w:] SW, s. 433-471.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów, Presyterorum Ordinis, [w:] SW, s.478-508

Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego, Perfectae Caritatis, [w:] SW, s.264- 275.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium, [w:] SW, s. 104- 166.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w Świecie Współczesnym, Gaudium et spes, [w:] SW, s. 526-606.II LITERATURA PRZEDMIOTU


Allen J. L., Opus Dei, Warszawa 2006.

Bernal S., Josemaría Escrivá de Balaguer. Szkic biografii Założyciela Opus Dei, Katowice 1991.

Byrne A., Uświęcanie codziennej pracy. Istota i duch Opus Dei, Katowice 1992.

Capucci F., Tak, dziś również dzieją się cuda. Łaski za przyczyną bł. Josemaríi Escrivy, Poznań 2002.

Escrivá J., Bruzda, Katowice – Ząbki 2000.

Escrivá J., Droga krzyżowa, Katowice – Ząbki 2004.

Escrivá J., O Eucharystii, Katowice – Ząbki 2005.

Escrivá J., Przyjaciele Boga, Katowice – Ząbki 2005.

Escrivá J., Różaniec święty, Katowice – Ząbki 2004.

Escrivá J., Rozmowy z Prałatem Escrivą, Katowice – Ząbki 2006.

Escrivá J., To Chrystus przechodzi, Katowice – Ząbki 2003.

Escrivá J., Kochać Kościół, Katowice – Ząbki 2006.

Gondrand F., Śladami Boga. Biografia bł. Josemarii Escrivy de Balaguer założyciela Opus Dei, Warszawa 2000.

Hahn S., Moja duchowa droga z Opus Dei. Zwyczajna praca, nadzwyczajna łaska, Kraków 2009.

Jan Paweł II, Tajemnica świętości i apostolstwa. Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej na placu św. Piotra 6 października 2002, w: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 12 (2002).

Luciani A., Odnajdywanie Boga w codziennej pracy. Sylwetka założyciela Opus Dei, ks. prałata Josemarii Escrivá, Londyn 1982.

Makowski, J. Strzałka J., Apostołowie codzienności, [w:] „Tygodnik Powszechny” 12 (2000).

Mardegan A., W ramionach Ojca, Warszawa 2003.

Messori V., Śledztwo w sprawie Opus Dei, Kraków 2002.

Miziołek W., Apostolstwo w miejscu pracy, w gronie rodziny, wśród przyjaciół, Słowo Powszechne 76 (1992).

Pałasiński J., Escrivá de Balaguer i jego Dzieło Boże, Rzeczpospolita, 115 (1992).

Portillo Á., Na 26 pytań odpowiada ks. prałat Opus Dei Alvaro del Portillo, Szczecin 1990.

Portillo Á., O Założycielu Opus Dei, Warszawa 2004.

Soria J. L., Mistrz dobrego humoru, Ząbki 2002.

Starowieyski M., W sercu świata, Przegląd Katolicki 8 (1991).

Strzałka J., Kanonizacja założyciela Opus Dei. Szaleństwo Josemarii, Tygodnik Powszechny 40 (2002).

Tourneau D., Czym jest opus Dei, Warszawa 2004.

Vázqeuez de Prada A., Założyciel Opus Dei. Panie żebym przejrzał!, Tom I, Kraków 2002.

Vázquez de Prada A., Założyciel Opus Dei. Boże drogi na ziemi, Tom III, Kraków 2006.

Vázquez de Prada, A., Założyciel Opus Dei. Bóg i odwaga, Tom II Kraków 2003.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość