Chrzest Ryt nałożenia białej szatyPobieranie 35.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar35.95 Kb.
Chrzest

Ryt nałożenia białej szaty

1. Nałożenie białej (jaśniejącej) szaty jest rytem dość starożytnym

- ten ryt pojawia się powoli, aż do definitywnej obecności pod koniec IV w.

- np. św. Ambroży mówi już o tym rycie w sposób wyraźny

2. Od tej szaty pochodzi nazwa niedzieli po Zmartwychwstaniu, którą nazywa się Białą Niedzielą:
a) po łacinie: dominica in albis (dzisiaj bardziej popularna stała się nazwa, choć jest współczesna, Niedziela Miłosierdzia Bożego)
b) dlaczego ta niedziela tak się nazywa?

- bo katechumeni, którzy zostają ochrzczeni w Noc Paschalną (w czasie Wigilii Paschalnej), otrzymują białą szatę

- katechumeni tę białą szatę muszą mieć na sobie podczas liturgii przez cały następny tydzień po Passze (w niektórych miejscach mieli być ubrani w te szaty cały czas, nawet w pracy do której chodzili)
c) cały ten tydzień (Oktawa Wielkanocna) jest bowiem uważany jak jeden dzień, jedno święto

- Oktawa Wielkanocna podkreśla, że Pascha dokonuje się dzisiaj, że Pascha jest ponadczasowa, że nie ma ograniczeń czasowych

- Pascha to dzień wprowadzający nas w wieczność, jest to tzw. ósmy dzień tygodnia, który nie ma końca
d) to długie celebrowanie Paschy kończy się właśnie Białą Niedzielą:

- bo w tym dniu zdejmowano białe szaty

- według niektórych zwyczajów zdejmowano szaty na grobie jakiegoś męczennika

- aby prosić o dar wiary - takiej samej jak tego męczennika


e) po tym rycie złożenia białej szaty, nowoochrzczeni byli uważani za włączonych w sposób pełny do wspólnoty Kościoła
f) pewnym nawiązaniem do starożytnego zwyczaju nakładania białej szaty jest dzisiaj popularne ubieranie dzieci z okazji I Komunii Świętej w białe odświętne alby

- i tzw. Biały Tydzień, w czasie którego dzieci codziennie przychodzą na Mszę św. w białych szatach


3. Teraz musimy zrozumieć rzecz podstawową: czym jest i jakie ma znaczenie ubranie w naszym doświadczeniu ludzkim


a) ubranie, szata nie jest czymś co służy po prostu, aby okryć się przed chłodem i gorącem

- jest czymś o wiele więcej

- szata ma bardzo ważną funkcję symboliczną

- jest pewnym sposobem mówienia na podobieństwo jakiegoś języka mówionego


b) my - ludzie żyjemy za pomocą ciała

- nasze ciało i nasza dusza są naszą całą rzeczywistością

- nie ma w nas duszy oddzielonej od ciała, bo my jesteśmy jednością duszy i ciała

- nasze ciało prezentujemy ubrane, za pomocą szaty, a więc ta szata jest pewnym naszym sposobem mówienia

- ubranie jest faktycznie jak drugie «ja»:

- jest niejako jedną z form prezentowania naszego «ja»


d) jest ubranie: żałobne, świąteczne, codzienne, niezwykłe

- sposób ubrania jest jakby pierwszym wyjaśnieniem nas samych, jest tym co jest widziane w pierwszym momencie

- nasze ubranie jest poddane pod egzamin przez innych i my oceniamy ubranie innych i przez ubranie rozumiemy kto kim jest, co inni chcą nam powiedzieć
e) jest ubranie odpowiednie i nieodpowiednie:

- iść w ubraniu codziennym, zwykłym na przyjęcie weselne (o czym wspomina Mt 22, 11-13) jest aktem braku szacunku, aktem niepasującym

- można być ubranym zbyt dobrze w miejscu, gdzie się wprawia w zakłopotanie innych
f) ubranie nie jest rzeczywistością statyczną, bo nie mamy zawsze tego samego ubrania

- ubranie się zmienia i musi być odpowiednie do sytuacji


g) ubranie mówi także kim jesteśmy wobec jakiejś sytuacji

- wystarczy pomyśleć o mundurach, które tak bardzo podobają się ludziom

- uniform wskazuje na ujednolicenie się – ponieważ posiada się takie samo ubranie

- to może być język komunii, ale też może być językiem zniewolenia schematem

- ubrać mundur to prezentować się w wyglądzie wcześniej ustalonym, który jest niezależny od mojej osobowości
h) kim ja jestem? - moje ubranie to mówi

- jeśli nie troszczę się o moje ubranie i jestem zaniedbany, brudny to mówię wtedy pewnym językiem

- mówię wtedy o pewnym problemie - mówię o małej trosce o siebie i o innych

- zbytnie przywiązanie emocjonalne do ubrania mówi o osobowości narcyzystycznej


i) ubranie jest więc naszą relacyjnością z innymi

- ubranie w końcu jest naszą rolą, którą wybieramy, rolą oryginalną


4. Czym jest ubranie w Biblii?

a) w Biblii temat szaty jest podstawowym w identyfikacji człowieka

b) w historii Adama i Ewy jest cała tematyka wokół ich czucia się nagimi i ubierania się

- ubranie jest w tej historii tym co wyjaśnia ich kondycję zbawienia i zbawienia utraconego

c) to jest historia, która ma sens jakby uprzedni, poprzedzający naszą rzeczywistość:

- kiedy Biblia przez Księgę Rodzaju opowiada nam o grzechu pierworodnym to nie chce tyle wskazać nam jakimi byliśmy wcześniej, nawet jeśli to jest ważne, ale chce nam wytłumaczyć jakimi jesteśmy dzisiaj, jak doszliśmy do tego jacy jesteśmy dzisiaj

d) historia zaczyna się od dwóch osób, które nie mają potrzeby, aby wymyślać to drugie «ja», tej zasłony między mną a inną osobą; tej zasłony, którą staje się w pewien sposób ubranie

- nie ma takiej potrzeby, bo naga prawda jest dobra dla samej siebie - nie ma wstydu we własnym byciu, sposobie bycia


e) historia utraty zaufania do Boga staje się potrzebą posiadania ubrania:

- staje się potrzebą posiadania pewnej zasłony, czegoś co by mnie ukryło - bo ja nie mam już swojego «ja» prostego, już nie mam swojego «bycia», które mogłoby się zaprezentować wobec kogoś innego bezpośrednio, jest niebezpiecznie pokazać się drugiemu wprost, otwarcie

- od momentu grzechu, czyli od momentu w którym można wątpić o Bogu, od momentu w którym nie jest się pewnym, że Bóg jest dobry, wtedy w głębi siebie jestem sam i znajduję się w potrzebue usprawiedliwienia mojego istnienia, bo początek mojego istnienia jest niejasny, początek mojego pochodzenia jest niepewny

- z tego wynika, że ja mam potrzebę okryć się, bo wstydzę się ze swojej nagości

- ten wstyd nagości jest przeczuciem mojej kruchości i jest kondycją wrodzoną w której wszyscy się znajdujemy
f) widzimy pewien akt, który czynią Adam i Ewa:

- przewiązują się liśćmi figowymi, a gdy słyszą kroki Boga w ogrodzie - chowają się

- i oto Bóg rozmawia z nimi na odległość

- oni rozmawiają z Bogiem z ukrycia

- z drugiej strony widzimy, że te liście z figi nie zakryły ich, nie byli w warunkach, że byli niewidoczni
g) za tymi liśćmi figowymi stoi symbolicznie całe nasze splatanie się naszych roli:

- nasze szukanie bycia kimś

- nasze szukanie, aby móc się zaprezentować, aby uczynić się miłymi w oczach innych

- a w głębi siebie nigdy nie czuć się naprawdę takimi

- stąd zaczyna się znaczenie ubrania w naszym życiu i dlatego zaczynamy rozumieć trochę lepiej jaki jest nasz kryzys spowodowany wyglądem, pokazywaniem się wobec innych, który przekłada się na nasze obchodzenie się z ubraniem
h) nasza kondycja jest kondycją ciągłego splatania sobie, tkania jednych ubrań na drugich ubraniach:

- mamy ubranie z dzieciństwa, ubranie rywalizacji, ubranie różnych ról: syna, córki, siostry, ojca, czyli role wewnątrz rodziny

- ale te ubrania są niewystarczające, aby usprawiedliwić i wyjaśnić nasze życie; to ubranie nie wystarczy

- dlatego zaczynają się ubrania w sposłeczeństwie, w relacjach, najpierw dziecięcych, potem dorosłych

- i oto osoby szukają: wszyscy musimy szukać - kim jesteśmy?

- i to mówimy za pomocą tego w co się ubieramy


i) szata w Księdze Rodzaju to po pierwsze dar Boga, który robi prezent dla Adama i Ewy dając im ubranie przez Niego zrobione, nowe ubranie i dzięki temu oni mogą wyjść z ukrycia do jawnego życia

- w tej historii widzimy, że jest ubranie, które ja sam sobie uplotę i ubranie, które mi daje Bóg


j) idąc dalej przez Biblię odkrywamy, że ubranie staje się coraz bardziej kawałkiem własnej osobowości:

- jest bardzo interesujące jak w Biblii płaszcz proroka staje się znakiem jego misji

- kiedy Eliasz, w Pierwszej Księdze Królewskiej (rozdział 19), wybiera na swojego następcę Elizeusza, robi po prostu pewien akt: narzuca mu na plecy swój własny płaszcz prorocki i to jest wyraźne powołanie, aby żyć tym samym życiem co prorok to jak nosić jego ubranie
k) ponadto w Księdze Rodzaju jest cała historia o Józefie synu Jakuba, którą można czytać idąc śladem ubrania:

- z Józefa zostaje zdarta długa szta, którą ojciec mu zrobił z miłości: szta kolorowa i piękna

- szata zostaje zdarta z niego, Józef zostaje ogołocony, a potem zostaje sprzedany

- potem jeszcze raz, kiedy przybył do Egiptu, przez oszczerstwo złej kobiety, zostaje rozebrany, zadrty i znajduje się oskarżony

- aż do czasu, gdy stanie się dostojnikiem na dworze i otrzyma szatę od faraona
l) Jezus także zostanie rozebrany ze swoich szat

- a następnie Jezus zmartwychwstanie ze znakiem, które już przepowiedział w momecnie przemienienia w szacie lśniącej, białej szacie na górze Tabor


ł) podsumowując dotychczasowe rozważania:

- my szukamy cały czas naszego ubrania

- człowiek cały czas zapytuje się: kim jest? co robię? co inni myślą o mnie?

- jest tragedią dla człowieka (często ukrytą), gdy nie jesteśmy rozpoznani, nie jesteśmy akceptowani, gdy nie jesteśmy ważni, gdy nie liczymy się


m) w czasie Chrztu zostaje powierzona, temu kto otrzymuje łaskę życia dziecka Bożego, białe ubranie:

- to ubranie jest pewną rolą

- to jest ubranie dane od Boga, to nie jest ubranie wybrane przez człowieka

- to jest ten starożytny dar uczyniony Adamowi i Ewie po grzechu, bo po grzechu Bóg ma coś do zrobienia z nami; nasz grzech nie jest ostatnim słowem

- Bóg patrzy na nas, jak Jakub patrzył na Józefa i widzi nas pięknymi, chce dla nas pięknego ubrania, ślubnego, ubrania świetlanego

- Bóg, jak mówi Ps 104, jest obleczony w światło jak płaszczem i chce dać nam swoją własną szatę


n) oto faryzeusze, którzy mają ubrania bardzo długie i lubią przechadzać się w długich szatach, aby być widzianymi - reprezentują wszystkie ubrania wyniosłe, które na siebie nakładamy

- są obrazem czegoś z czego mamy wyjść

- istotnie biała szata, którą otrzymuje osoba ochrzczona jest szatą, którą otrzymuje, bo pozostawia inną
5. Znaczenie rytu zostawiania starej szaty i ubierania nowej szaty

- oznacza: zmienić rolę, zmienić pozycję w życiu, zmienić naszą relację z innymi


a) św. Paweł, który nas zaprasza do przyobleczenia się w nowego człowieka:

- w Liście do Galatów mówi: wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa (Ga 3, 26-27)

- co oznacza przyoblec się w Chrystusa?
b) Chrystus w momencie Przemienienia na górze Tabor objawia się jaśniejący

- pokazuje się innym w zmartwychwstaniu, w swojej prawdziwej naturze

- również my porzucamy naszą naturę dzieci Adama: skazanych na odtwarzanie w swoim życiu tych samych błędów Adama

- przyjmujemy nową naturę: braci Chrystusa i dzieci Bożych, aby będąc w nowej kondycji, móc chodzić nowymi drogami i mieć nowe role


c) ostatnie słowo, które Jezus mówi do Piotra w Ewangelii św. Jana odnosi się do szaty (J 21, 15-19):

- po tym jak Jan nam opowiedział potrójne żądanie miłości ze strony Chrsystusa względem Piotra

- po tym jak Piotr, przez to potrójne pytanie: «czy Mnie kochasz», przypomniał sobie, że wyparł się trzy razy Jezusa

- kiedy już Piotr zasmucił się po wspomnieniu i żałował za zdradę

- w tym momencie Jezus mówi do Piotra: «gdy byłeś młodszy przepasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Lecz kiedy się zestarzejesz [czyli będziesz dorosły], wyciągniesz ręce i ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz» (J 21, 18)

- w tych słowach Jezusa jest mowa o kondycji człowieka niedojrzałego, który dochodzi do dorosłości, do pełni dojrzałości w Chrystusie

- polega ono na przestaniu wybierania sobie ubrania i zaczęciu akceptowania ubrania jakie Bóg nam daje

- to przestać żyć według swoich zachcianek i zacząć akceptować, wkładać szatę pewnej misji

- bo można żyć spełniając jedynie swoją wolę

- można natomiast zrozumieć, że życie jest pewną misją, że jest się powołanym, aby na tej ziemi robić rzeczy inne, nowe - to jest ten kto nałożył na siebie nową rolę, nową szatę i tej szacie staje wobec życia, jako ten, który jest dzieckiem światła


6. Szafarz Chrztu, w czasie nakładania białej szaty, zwraca się do dziecka: «stałeś się nowym stworzeniem i przyoblokłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną, aż po życie wieczne»

a) szata, którą Bóg nam daje pozwala nam w końcu zrozumieć kim jesteśmy

- pozwala lepiej zrozumieć naszą godność

- nie jesteśmy osobami mało ważnymi, nie jesteśmy kimś drugorzędnym

- nie możemy traktować siebie inaczej jak tylko jako kogoś ważnego: pełnego godności dziecka Boga

- jesteśmy powołani do działania, do ubierania się, do posiadania przyzwyczajeń jak osoby mające wielką godność

b) przyzwyczajenie to po łacinie: «habitus» (stąd pochodzi słowo: «habit» – szata, ubranie)

- mamy posiadać piękne i świetlane przyzwyczajenia: mówić jak dziecko Boga, działać jak dziecko Boga, patrzeć jak dziecko Boga, słuchać jak dziecko Boga

- kiedy ktoś złożył już starą szatę infantylizmu, to nie idzie tam gdzie ten infantylizm chce go zaprowadzić

- taki człowiek idzie będąc posłusznym planowi Boga, co sprawia, że jego życie staje się cudowną partyturą do wykonania, ma cudowny fragment do wykonania, pewną misję do wypełnienia

c) białe ubranie przedstawia moją osobowość odnowioną, przedstawia moją tożsamość nareszcie świetlaną:

- białe ubranie, czyni zewnętrznym to co mam wewnątrz

- nie mam już więcej wstydu, zwyciężyłem wstyd, bo zostałem przebaczony

- zwyciężyłem pogardę dla siebie i odczucie zakłopotania wobec siebie samego i wobec innych, bo wiem, że jestem dzieckiem Bożym i że Bóg uważa mnie za cennego i nie zostawia mnie

- biała szata reprezentuje pełnię zadowolenia, radości, bo osoba czuje się na swoim miejscu w życiu, bo ma zawsze właściwą szatę, szatę swojej misji, szatę światła, którą Bóg mu dał i umieścił w duszy i ona staje się widoczna na zewnątrz


d) są osoby, które ubierają się w sposób prosty, ale są zawsze eleganckie

- są osoby, które ubierają się w sposób wyszukany, ale pozostają zwyczajnymi

- bo ubieranie się jest związane z sercem, jest problem rzeczywistości wewnętrznej

- bo ubranie nie jest niczym innym jak sposobem mówienia (językiem), którym potrafimy lub nie potrafimy wypowiedzieć się- biała szata chrzcielna uczy nas właściwego sposobu wypowiadania się (języka), języka światła, języka chwały Bożej w którą się wierzy, którą się przyjmuje i która daje pocieszenie


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy