Strona główna

Comenius wielostronne partnerskie projekty szkóŁ


Pobieranie 14.65 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.65 Kb.
COMENIUS WIELOSTRONNE PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

WHY DO I LOVE MY COUNTRY?’

PAŹDZIERNIK 2012


  1. Nawiązanie kontaktu między uczniami szkół partnerskich

Uczniowie klas IV-VI SP 18 z pomocą nauczyciela języka angielskiego na początku października pisali tradycyjne listy do swoich rówieśników z Włoch. Dzieci z zaangażowaniem opisywały siebie i swoich bliskich, przedstawiały swoje zainteresowania i sposób spędzania wolnego czasu. Uczniowie mieli więc okazję dodatkowo doskonalić swoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz coraz częściej już dziś zapominaną umiejętność pisania listów. Motywacja była spora, gdyż efektem miało być zdobycie przyjaciół bądź kolegów z innego kraju, dzieci bardzo chętnie więc podjęły się tego zadania. Wszystkie listy, a było ich kilkadziesiąt, zostały dostarczone włoskim uczniom podczas wizyty roboczej we Włoszech, co wzbudziło wśród nich prawdziwy zachwyt i poruszenie. Niemal natychmiast odpowiedzieli na listy, a odpowiedzi te nauczyciele dostarczyli polskim adresatom. Wymiana korespondencji z pewnością będzie kontynuowana.


  1. Wizyta robocza we Włoszech 22-27 października 2012

W październiku odbyła się pierwsza wizyta robocza w ramach realizowanego przez naszą szkołę programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Spotkanie odbyło się we Włoszech, w szkole partnerskiej mieszczącej się w miejscowości Martina Franca. Poza gospodarzami w wizycie uczestniczyli nauczyciele szkoły partnerskiej z Turcji oraz reprezentujące naszą szkołę – Pani Dyrektor Eugenia Pudło i Pani Katarzyna Gałeczka. Nauczyciele z Walii i Hiszpanii ze względu na problemy administracyjne nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.

Przygotowania do wizyty zaczęły się już pod koniec września. Wybrano najciekawsze logo do zaprezentowania w międzynarodowej konkurencji. Wraz z dziećmi przygotowano listy do rówieśników z Włoch, zadbano o pamiątki z Polski dla naszych partnerów. W tym celu zwrócono się o wsparcie do Wydziału Promocji i Turystyki Miasta Zabrze, skąd otrzymaliśmy gadżety z logo Zabrza (długopisy, torby papierowe i foldery z informacjami o mieście).

Celem wizyty była wspólna praca nad realizowanym projektem ‘Why do I love my country?’. Nauczyciele podsumowali dotychczasową współpracę i zdali sprawozdania z realizacji podjętych zadań oraz zaplanowali kolejne działania. Zmianie uległ harmonogram działań, między innymi daty kolejnych mobilności. I tak kolejne spotkanie, które ma się odbyć w Turcji przesunięto z grudnia na styczeń. Ponadto uszczegółowiono kolejne zadania do wykonania w listopadzie, grudniu i styczniu.

Podczas spotkania wspólnie rozstrzygnięto konkurs na najciekawsze logo projektu. Na szczęście nieobecni we Włoszech partnerzy – to jest Walijczycy i Hiszpanie – dosłali prace swoich uczniów, które również mogły wziąć udział w konkurencji. Wśród kilkunastu propozycji zwyciężył projekt ucznia naszej szkoły! Zwycięzcą okazał się Bartłomiej Organek z klasy IVb. Gratulujemy! Warto podkreślić, że również pozostałe prace polskich uczniów cieszyły się sporym uznaniem w oczach międzynarodowego jury, wyróżniały się bowiem nie tylko kreatywnością ale i estetyką wykonania.

Spotkanie było też doskonałą okazją do poznania specyfiki szkoły włoskiej i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych placówek europejskich. Szkoła włoska pod wieloma względami przypomina realia polskiej szkoły, ale dostrzegalne były też pewne różnice. Z ciekawostek – włoscy uczniowie obowiązkowo noszą mundurki, podczas każdego dnia zajęć nie mają typowych dla polskiej szkoły przerw wyznaczanych dzwonkami, tam dzwonek dzwoni tylko dwa razy – pierwszy oznajmia rozpoczęcie lekcji, drugi ich zakończenie pod koniec dnia. I wreszcie – co było dla nas zaskoczeniem – uczniowie chodzą do szkoły również w soboty! Nauczyciele mieli okazję uczestniczyć też w lekcjach, proces dydaktyczny przebiega dość podobnie. Od niedawna szkoła włoska została wzbogacona w nowoczesny sprzęt technologiczny – prawie wszystkie klasy dysponują tablicą multimedialną. W szkole podstawowej nauka trwa do klasy piątej, prawie wszystkie przedmioty uczniowie jednej klasy mają z jednym nauczycielem (jak u nas w klasach I-III). Włoscy wychowankowie przygotowali specjalną akademię z okazji naszej wizyty, podczas której zaprezentowali swoje talenty artystyczne. Ponadto przygotowali niezwykłe przedstawienie związane z historią ich regionu, które zaprezentowali na dziedzińcu zabytkowego kościoła znajdującego się w centrum miasteczka. Przepiękna scenografia, teatralne stroje i profesjonalizm młodych aktorów zapierały dech w piersiach. Uczniowie włoscy z ogromną radością i dużym zainteresowaniem odebrali napisane przez polskich uczniów listy. Nauczyciele mieli okazję do wymiany doświadczeń, porównania stosowanych metod i technik nauczania oraz zaczerpnięcia dobrych wzorców.

Ponadto uczestnicy zostali zaproszeni do lokalnego Urzędu Miejskiego, gdzie zostali powitani przez burmistrza miasta Martina Franca.

Uczestnicy mogli również poznać region i najbliższą okolicę – urokliwe zabytkowe miasteczko Martina Franca, znaną z listy światowego dziedzictwa UNESCO miejscowość Alberobello z unikatowymi formami budownictwa – domkami typu trulli, niezwykłe historyczne centrum pbliskiej miejscowości Locorotondo, nadmorskie Otranto i Lecce, znane jako "Florencja południa" ze względu na cenną barokową zabudowę oraz liczne zabytki z okresu cesarstwa rzymskiego. Trzeba przyznać, że wizyta była perfekcyjnie przygotowana i zorganizowana. Kolejna wizyta robocza odbędzie się już w styczniu, tym razem w Turcji.


  1. Szkolenie na temat praktycznej realizacji programu Comenius

Pani Anna Sojczyńska wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez Kuratorium w Gliwicach, które odbyło się 25 października 2012 roku. Szkolenie prowadziła Pani Joanna Sobotnik, która mówiła na temat praktycznej realizacji projektu partnerskiego Comenius. Omawiano aspekty jakościowe, organizacyjne i administracyjne projektów, przedstawiono przykłady dobrych praktyk, a także przekazano informacje na temat innych komponentów programu Comenius i Uczenie się przez całe życie.
4. Konferencja "Comenius - praktyczna realizacja programu"

30 października w Gimnazjum nr 12 w Zabrzu odbyło się spotkanie dla przedstawicieli zabrzańskich szkół realizujących projekty w ramach programu Comenius. Konferencja była inicjatywą pani dyrektor Elżbiety Maciążek oraz pani Urszuli Klimaszewskiej, koordynatorki programu Comenius w Gimnazjum nr 12. W spotkaniu uczestniczyły: pani Katarzyna Gałeczka (szkolny koordynator projektu) i pani Katarzyna Wróbel (księgowa SP 18). Konferencja składała się z dwóch części, pierwsza obejmowała przedstawienie projektów, realizowanych przez szkoły od roku 2011. Nauczyciele reprezentujący poszczególne placówki przedstawiali prezentacje multimedialne na temat realizacji projektów partnerskich realizowanych w ich szkołach oraz dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z realizacją projektu. Druga część poświęcona była zagadnieniom praktycznej realizacji programu: dyskusja toczyła się wokół tematów takich jak organizacja mobilności, praca zespołu czy finanse. Ważnym punktem była także wymiana doświadczeń, dotycząca przyjmowania gości w Zabrzu i zaprezentowania im naszego miasta w jak najlepszym świetle. Konferencja była doskonałą okazją do zaczerpnięcia praktycznych wskazówek od bardziej doświadczonych koordynatorów kontynuujących rozpoczęte wcześniej projekty. W konferencji uczestniczyli również: pani Ewa Wolnica, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty w Zabrzu oraz radni: Marian Czochara i Łucja Chrząstek-Bar. Konferencja wpisuje się w realizację jednego z założeń programu Comenius, dotyczącego promowania jego zadań i efektów w społeczności lokalnej. Jej celem było przede wszystkim nawiązanie kontaktów między szkołami realizującymi program i podzielenie się doświadczeniami w pracy ze szkołami z zagranicy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość