Strona główna

Copyright by Bartuś B.  Ukraina


Pobieranie 19.91 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar19.91 Kb.

Copyright by Bartuś B. 

UKRAINA

24 sierpnia 1991 – Rada Najwyższa uchwala Akt Niepodległości Ukrainy.

1 grudnia 1991 – referendum, ponad 90% „za” niepodległością.

28 czerwca 1996 – uchwalenie konstytucji przez Radę Najwyższą.Geneza Ukraińskiego państewka


- komunistyczne konstytucje z lat: 1925, 1937 i 1978

9 list. 1976 – powołanie przez Mykoła Rudenko Ukraińskiej grupy na rzecz Wprowadzenia Postanowień Helsińskich.


1987r. - przełomowy rok, wielka aktywizacja społeczeństwa

- powstanie Ukraińskiego Związku Helsińskiego

1989r. - duża rola ruchu robotniczego z Donbasu (skąd my to znamy?:p)

- ruch na rzecz zalegalizowania kościoła katolickiego i autokefalii prawosławnej


4 i 18marca 1990 – wybory do Rady Najwyższej. Blok Demokratyczny zdobywa 118 miejsc

na 450
16 lipca 1990 – Deklaracja Suwerenności

23 paźdz. 1990 – nowelizacja konst., wykreślenie kierowniczej roli parii

17 marca 1991 – referendum, 70% za utrzymaniem ZSRR (to nie żart)

1 grudzień 1991 – bezpośrednie wybory prezydenckie, wygrał Leonid Krawczuk (61.5%)

Charakterystyka konstytucji

 • Prace konst. zaczynają się od razu ale zajmuje to mnóstwo czasu. Do tegp trudne stosunki z Rosją. Ostry konflikt Kuczma – Parlament (podziała władz)

 • Maj 1995 uchwalony projekt małej konst. prezydenckiej, podważony przez opozycję ale sąd nie był wtedy jeszcze wybrany więc chuj i zrobiono referendum, które wygrał Kuczma. Dogadał się jednak z Radą i konst, ma obowiązywać rok.

 • Powołanie nowej komisjii konst. ale jest zajebista obstrukcja i Kuczma grozi kolejnym referendum więc Rada się zgadza na jej przyjęcie.


28 czerwca 1996 – uchwalenie większością 2/3 przez Radę Najwyższą konstytucji.

 • rząd musi złożyć dymisję i trzeba go ponownie wybrać zgodnie z nową konst.

 • Rada Najwyższa i Prezydent są do końca kadencji.

 • Prezydent na 3 lata ma uprawnienia nadzwyczajne, ma dekrety w sprawach gospodarczych nie regulowanych przez konst.

Ogólna charakterystyka : 161 artykułów, 15 rozdziałów + preambuła


Zasady naczelne:

 • suwerenność i niepodległość

 • republikańska forma państwa

 • szeroki katalog wolności i praw

 • pluralizm polityczny

 • podział władz

 • parlamentarno prezydencki system rządówSYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
Rada Najwyższa Ukrainy

450 deputowanych na 4 lataSystem wyborczy mieszany

 • 225 – większościowo

 • 225 – proporcjonalnie

 • 4% próg wyborczy

 • trzeba mieć 21 lat i mieszka 5 lat żeby kandydować

 • w I turze potrzebna tylko zwykła większość

Deputowani mają prawo do:

 • Inicjatywy ustawodawczej

 • Interpelacji

 • Zapytań do prezydencika
  • Prezydent może ją rozwiązać jak nie zbierze się w ciągu 30 dni od powołania ale nie może tego zrobić w ciągu roku od wyborów przedterminowych i w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

  • Tryb sesyjny – pierwszy wtorek lutego i września
 • Uprawnienia

   • Ustawodawcze

     • ustawy są tylko zarezerwowane dla parlamentu

     • nie ma pełnomocnictw dla prezydenta (a masz!)

     • inicjatywa przysługuje: Prezyd., rządowi, Banku Narodowemu (po chuja?)

     • weto prezydenckie odrzuca się większością 2/3.

   • Budżet i finanse

     • uchwalanie budżetu

     • kontrola finansów państwa

   • Kreacyjne

     • skład: Bank Narodowy, Krajowa Rada Radiofonii i TV, CKW, Sąd konst.

     • daje też zgodę na obsadzanie wielu stanowisk (min. Prezes Banku Narod.)PREZYDENT

 • głowa państwa

 • na 5 lat w wyorach powszechnych

 • trzeba mieć 35 lat, domicyl 10 letni, 1 mln. podpisów w tym w 17 z 24 regionów minimum 30 tys.
 • Kompetencje

   • Sprawy zagr.

     • umowy

     • główne kierunki polit.

     • ambasadorowie   • Gwarant suwerenności

     • stoi na straży niepodległości

     • naczelny dowódca Sił Zbrojnych

     • wprowadza stan wojenny itd.

     • kieruje Radą Bezp. i Obrony Ukrainy

   • Z Radą Najwyższą

     • musi dawać orędzie

     • może być zapytany

     • impeachment (zdrada lub przestępstwo). Potrzeba 2/3 żeby zacząć procedurę ale do obalenia trzeba ¾.

   • Z Rządem

     • podwójna odpowiedzialność, powoływany przez prezyd. za zgodą Rady.

     • tworzy i reorganizuje ministerstwa

     • uchyla akty Gabinetu Rady Ministrów

     • powołuje i odwołuje kierowników naczelnych organów gospodarczychGabinet

 • najwyższy organ wykonawczy

 • opracowywanie i realizacja planów ogólnonarodowych

 • pilnowanie swobód i praw człowieka

 • budżet i polityka finansowa Państwa.

 • zarządzanie majątkiem i mieniem Państwa.

 • organizacja i realizacja współpracy zagranicznej Ukrainy.

 • kierowanie i koordynowanie pracy ministrów itd.

 • DYMISJA: po wyborach prezydenckich i na żądanie prezyd. lub wotum nieufności Rady.SĄDYSystem sądów powszechnych (sprawy karne, cywilne, rodzinne i administracyjne)
Struktura:

Sąd Najwyższy Ukrainy (poziom centralny)

Sądy wojewódzkie (poziom regionalny, druga instancja)

Sądy rejonowe (poziom lokalny, pierwsza instancja)


System sądów szczególnych (sprawy własnościowe i gospodarcze)

Wyższy Sąd ApelacyjnyWojewódzkie Sądy Apelacyjne

Sąd Konstytucyjny

 • formalnie istnieje od roku 1990 ale do 1996 była to martwa instytucja bo nie było odpowiednich ustaw i nie byli nawet sędziowie wybrani.

 • sprawnie działa od uchwalenia konst.

 • rozstrzyga o zgodności ustaw i innych aktów normatywnych z konst. i tworzy wykładnię konst, i ustaw.

 • uprawnienia nie obejmują orzekania o zgodności z prawem aktów organów władzy państwowej, organów Autonomicznej Republiki Krymu i samorządu lokalnego.

 • orzeczenia Sądu Konst. są ostateczne.

 • sąd składa się z 18 sędziów. Po 6 nominuje Prezyd., Rada i Zjazd Sędziów Ukrainy

 • 10 letnia kadencja, trzeba mieć 40 lat, wyższe wykształcenie prawnicze i staż nie krótszy niż 10 lat.

 • sądem kieruje przew. wybierany na 3 letnią kadencję z grona (www.grono.net) w głosowaniu tajnym.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość